ผลการเรียนและประกาศนียบัตรของคุณ

ทุกครั้งที่เรียนจบแต่ละระดับในโรงเรียนของเราคุณจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก EF
เรียนรู้เพิ่มเติม

รับใบรับรองเมื่อเรียนจบในแต่ละระดับ

  • เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล เราเข้าใจถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและช่วยให้คุณแน่ใจว่าความสามารถทางภาษาของคุณได้มาตรฐานสากล นั่นคือเหตุผลที่เราจัดหลักสูตร 16 ระดับของ EF English Live ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ตั้งขึ้นโดย Common European Framework for Reference (CEFR)    คอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้รับรางวัลของเราจะสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น A1 ไปจนถึงระดับชำนาญ C2 ในการใช้ภาษาอังกฤษ
    นอกจากนี้เรายังมอบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการเมื่อคุณผ่านแต่ละระดับ ทำให้คุณสามารถแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณต่อมหาวิทยาลัยหรือนายจ้างทั่วโลกได้ง่ายขึ้น

ตารางเทียบระดับภาษาอังกฤษ


ระดับผู้เริ่มต้น 1 - 3
คุณมีความรู้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยหรือไม่มีเลย
CEFR Level
ระดับผู้เริ่มต้น 1 - 3
คุณมีความรู้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยหรือไม่มีเลย
A1
ระดับชั้นต้น 4 - 6
คุณสามารถใช้โครงสร้างไวยากรณ์เบื้องต้นและมีความเข้าใจสถานการณ์ขั้นพื้นฐาน
A2
ระดับปานกลาง 7 - 9
คุณสามารถพูดคุยเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วแต่มีข้อจำกัดในการใช้รูปแบบประโยคที่หลากหลาย
B1
ระดับปานกลางขั้นสูง 10 - 12
คุณสามารถเข้าใจเนื้อหาและบทสนทนาในเกือบทุกหัวข้อเป็นอย่างดี รวมทั้งหลักไวยากรณ์ด้วย
B2
ระดับก้าวหน้า 13 - 15
คุณสามารถสนทนาได้อย่างมั่นใจและสามารถใช้ภาษาได้อย่าง
C1
ระดับก้าวหน้าขั้นสูง 16
คุณสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วเกือบเท่าเจ้าของภาษา
C2
Cambridge ESOL Main Suite KET PET FCE CAE CP
Cambridge ESOL BEC ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง
IELTS® <3 4-5 5-6 6-7 >7
TOEFL® iBT 57-86 87-109 110-120
TOEIC® Listening & Reading 120-220 225-545 550-780 785-940 945
TOEIC® Speaking & Writing 40-70 80-110 120-140 150-190 200
รายงานคะแนน TOEIC® รวมคะแนนการฟังและการอ่าน รายคะแนน TOEIC® การพูดและการเขียนแยกการรายงานผล ไม่มีรายงานคะแนนโดยรวม

เริ่มเรียนภาษาอังกฤษได้แล้ววันนี้