Abonelik koşulları 

Dünyanın dört bir yanındaki insanların  İngilizce öğrenmesi için birinci sınıf hizmet sunan EF English Live'a hoş geldiniz.  

Koşullar'ın Konusu ve Yapısı 

Bu Abonelik Koşulları (""Koşullar""), EF English Live online dil öğrenme hizmeti için satın aldığınız aboneliğin (""Abonelik"") koşullarını ortaya koymaktadır. Bu Koşullar ve ekteki ödeme planı (""Ödeme Planı""), sizin ve EF Language Learning Solutions Ltd. Haldenstrasse 4, 6006 Lucerne, İsviçre (""EF English Live"") ile EF English Live online dil öğrenme hizmetinin (""EF English Live"", ""Hizmet"" veya ""Site"") kullanımı için Abonelik konusundaki iş ilişkisini tanımlar. Ayrıca, Englishlive.com web sitesindeki Kabul Edilebilir Kullanım Politikası da sizin için bağlayıcıdır. 

EF English Live'dan hediye abonelik satın alarak veya EF English Live'a abone olarak, aşağıda belirtilen Koşullar'a hiçbir sınırlama olmadan tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. 

Abonelik Süresi 

Aboneliğinizin süresini Ödeme Planı belirler. 

Ücretler ve Ödeme 

EF English Live Sitesinin bazı materyalleri ve özellikleri yalnızca bir Abonelik satın alınarak kullanılabilir. Site bağlantısıyla ilgili tüm ücretlerden siz sorumlusunuz. EF English Live, Sitede yayınlanan ve üyelerine önceden e-posta ile gönderilen bildirim üzerine abonelik ücretlerini istediği zaman değiştirme veya yeni fiyatlar belirleme ve varsa bu değişikliklerin nasıl kabul edileceğini bildirme hakkını saklı tutar. Fiyat değişiklikleri, fiyat değişikliği tarihini takip eden yeni abonelik döneminin başlangıcında geçerli olacaktır. Geçerli yasalara tabi olarak, fiyat değişikliği yürürlüğe girdikten sonra Hizmeti kullanmaya devam ederek yeni fiyatı kabul etmiş olursunuz. Bir fiyat değişikliğini kabul etmiyorsanız fiyat değişikliği yürürlüğe girmeden önce Ücretli Abonelik üyeliğinden çıkarak değişikliği reddetme hakkına sahipsiniz. 

Mevcut kursunuzun satın alma ayrıntılarına, EF English Live Sitesinin ""Hesap Ayarları"" bölümünden ve kursu satın aldığınızda verilen Ödeme Planı (ödeme planı ve iptal politikasıyla ilgili ayrıntılar dâhil) aracılığıyla her zaman ulaşabilirsiniz. 

Aboneliğiniz ister grup ister özel olsun, öğretmen tarafından yönetilen sınıflar içeriyorsa bu oturumlar ""yararlan veya hakkını kaybet esası""na göre verilir. Yani, aboneliğinizin sonuna kadar bu oturumlardan yararlanmazsanız yararlanılmayan oturumlardaki hakkınızı kaybedersiniz ve size geri ödeme yapılmaz. Ücretli aboneliğiniz aylık yinelenen bir abonelikse öğretmen liderliğindeki oturumlarınızın süresi yukarıda açıklandığı gibi her ayın sonunda sona erer. 

Deneme Sürümleri 

Zaman zaman, belirli bir süre için ödeme gerekmeyen veya indirimli bir fiyatla Abonelik deneme sürümleri sunabiliriz (""Deneme Sürümü""). EF English Live, bir Deneme Sürümü için uygun olduğunuzu belirleyebilir ve geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, önceden bildirimde bulunmaksızın ve hiçbir yükümlülük altına girmeksizin istediği zaman Deneme Sürümünü geri çekebilir veya değiştirebilir. 

Bazı Deneme Sürümlerinde, Deneme Sürümünü başlatmak için ödeme bilgilerinizi sağlamanızı isteriz. Bu bilgileri vererek, Deneme Sürümünün bitimini takip eden ilk gün, aylık olarak veya size önceden açıkladığımız başka aralıklarla yinelenen Abonelik için sizden otomatik olarak ücret almaya başlayabileceğimizi kabul edersiniz. BU ÜCRETLENDİRMEYİ İSTEMİYORSANIZ GEÇERLİ ABONELİĞİ DENEME SÜRESİNİN BİTİMİNDEN ÖNCE İPTAL ETMENİZ GEREKİR. 

Paylaşılan hesaplar 

Bir hesapla ilişkilendirilmiş yalnızca bir kullanıcı olabilir. Kullanıcılar bir hesabı PAYLAŞAMAZ. Hesabınızı başkalarıyla paylaşmak, kursunuzun sonlandırılmasına neden olabilir. 

Feshetme Süresi 

İnternet üzerinden veya telefon aracılığıyla bir Abonelik satın aldıysanız, satın alma tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde ("Feshetme Süresi ") fikrinizi değiştirme ve paranızın tamamını iade alma hakkınız vardır. 

Askıya alma 

Kursunuzun askıya alınmasını isteme hakkınız vardır. Kursa erişim, en az yedi (7) ve en fazla altmış (60) gün süreyle askıya alınabilir. Bu işlem, Abonelik süresi boyunca toplamda en fazla altmış (60) günlük askıya alma süresi aşılmadığı sürece birden fazla kez talep edilebilir.  Askıya alınan süre zarfında ödeme planı değişmeyecek ve hesabın askıya alındığı süre kursun sonuna eklenecektir. 

""Feshetme süresi"" (varsa) süresince kursunuzu askıya alamazsınız. 

Yenileme; İptal 

Aboneliğiniz belirli bir süre için satın alınmadığı ve Aboneliğinizi o sırada geçerli abonelik döneminin bitiminden önce iptal etmediğiniz sürece, geçerli abonelik döneminin sonunda sizden otomatik olarak tekrar ödeme alınır. Aboneliğinizi iptal etmek isterseniz sizden ücret alınmasını önlemek için bir sonraki ayın yenileme tarihinden en az 48 saat önce bu niyetinizi bize bildirmeniz gerekir. İptal, içinde bulunulan abonelik döneminin son gününden sonraki gün geçerlilik kazanır. Aboneliğinizi Feshetme Süresi sona erdikten sonra (varsa) veya geçerli abonelik döneminin bitiminden önce iptal ederseniz bize ödenmiş olan abonelik ücretlerini iade etmeyiz.Feshetme Süresi sona ermeden önce EF English Live'a ödenen tüm paraların tam iadesini almak istiyorsanız Müşteri Destek birimi ile iletişime geçmelisiniz. Herhangi bir geri ödemeyi işleme aldığımızda, tutarları ödeme için kullandığınız yöntem üzerinden iade ederiz. 

Eğer sabit süreli bir abonelik satın aldıysanız ve ""Feshetme Süresi""nden sonra iptal etmek isterseniz, aboneliğin başlangıcından itibaren en fazla 90 gün içinde aboneliğinizi iptal edebilirsiniz (bu durumda kursunuz için geri kalan ödenmesi gereken tutarın %30'u kadar idari masraf cezası uygulanır). 

Kayıt tarihinden 90 gün sonra hiçbir öğrenci, yapılan sözleşmeyi iptal edemez ve kaydoldukları planın tam ödemesine bağlı kalacaktır. (EF English Live, Ödeme Planı'na uyulmaması durumunda, önceden bildirim yapmaksızın Müşteriye sunulan hizmetlerin tamamını veya bir kısmını, geçici süreyle bile olsa, askıya alma hakkını saklı tutar) 

""Feshetme Süresi"" sona ermeden önce bir kurs için EF English Live'a ödenen tutarın tamamını iade almak isterseniz, EF English Live Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmelisiniz. Bu tutarlar satın alma sırasında kullanılan aynı ödeme yöntemiyle iade edilecektir.  

Memnuniyet Garantisi  

1. Memnuniyet Garantisi (""Garanti"")   
1.1 İlk kez sabit süreli bir kurs satın alan okulun yeni kullanıcılarına memnuniyet garantisi sunuyoruz. Öğrenme deneyiminizden memnun kalmaz ve Garanti hakkını kullanmayı talep ederseniz, talepte bulunduğunuz tarihe kadar ödenen tutarın iadesini alma hakkınız olabilir.  
1.2 Garanti, bu Koşullarda belirtilen hükümlere tabidir ve iade için bu hükümleri karşılamanız sizin sorumluluğunuzdadır.  

2. Garanti için Gerekli Şartlar   
2.1 Garantiden faydalanmak için aşağıdaki gereksinimleri karşılamalısınız:   
a) İlk kez sabit süreli bir kurs satın alan yeni bir müşteri olmalısınız  
b) Aboneliğinizin ilk 12 haftasında haftada en az bir bireysel çalışma ünitesini tamamlamalısınız VE  
c) Aboneliğinizin ilk 12 haftasında haftada en az bir öğretmen eşliğindeki dersi başarıyla tamamlamalısınız (özel ders veya grup dersi).  
2.2 Yukarıdaki gereksinimleri karşılayamamanız durumunda, Garanti talebinde bulunma hakkınız ortadan kalkar.  

3. Talep Süreci   
3.1 Eğer 2. Bölümde belirtilen nitelik gereksinimlerini karşıladıysanız ve Garanti hakkını kullanmak istiyorsanız, kursun ilk 12 haftalık döneminden sonra 30 gün içinde EF English Live Müşteri Hizmetleri'ni yazılı olarak bilgilendirmeniz gerekmektedir. Zamanında bilgilendirme yapmamanız talebinizi geçersiz kılacaktır.   
3.2 Bir talepte bulunmak için lütfen [email protected] adresinden veya web sitemizde belirtilen kanallar aracılığıyla EF English Live Müşteri Hizmetleri'ne ulaşın. 

4. İade İçin Uygunluk   
4.1 Talebiniz onaylanırsa talepte bulunduğunuz tarihe kadar ödenen tutarın iadesini alabilirsiniz.   
4.2 İade, ilk satın alma için kullanılan aynı ödeme yöntemi kullanılarak işleme alınacaktır.  

5. İstisnai Durumlar ve Sınırlamalar   
5.1 Garanti, yalnızca ilk kez sabit süreli bir kurs satın alan yeni EF English Live kullanıcıları için geçerlidir.   
5.2 Kursu ilk 12 hafta içinde herhangi bir noktada askıya alınan herhangi bir müşteri bu haktan yararlanamaz  
5.3 Bu Koşulların suistimali, kötüye kullanılması veya ihlal edilmesine dair bir kanıt bulunması durumunda iade talebini reddetme hakkını saklı tutarız.

6. Değişiklikler ve Fesih   
6.1 Garantiyi veya bu Koşulları önceden bildirimde bulunmaksızın ve hiçbir yükümlülük altına girmeksiniz dilediğimiz zaman değiştirme veya feshetme hakkını saklı tutarız.   

6.2 Garanti veya Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, revize edilmiş sürümü web sitemizde veya Uygulama içinde yayınladıktan hemen sonra geçerli olacaktır. 

Özel Ders Rezervasyonu ve İptali 

Online Özel Ders ve Grup Dersi hizmetleri ("Online Ders Hizmetleri") için aşağıdaki özel koşullar ve hükümler geçerlidir. 

Özel Derslere ilişkin özel koşullar 

EF'nin Online Ders Hizmetleri'ne erişim için EF English Live online platformunda aktif bir abonelik gerekir. 

Özel dersler ve grup dersleri, en az 15 yaşında olan öğrenciler için sunulmaktadır. Eğer canlı derslere katıldığınızı ancak uygun yaşta olmadığınızı veya ilgili izne sahip olmadığınızı öğrenirsek, tüm derslerinizi sonlandırma hakkına sahip olacağız.  

Öğretmen, uygun yaşta olmamanız veya ilgili izne sahip olmamanız, herhangi bir saldırgan, agresif veya uygunsuz dil, davranış veya kıyafet sergilemeniz durumunda derse katılımınızı iptal etme veya sınırlama hakkını saklı tutar. 

Online dersler eğitim amaçları doğrultusunda kaydedilebilir. Bu derse katılarak, EF English Live'ın bu dersin bir videosunu (görüntünüz ve/veya sesiniz dahil) kaydedip işleyebileceğini ve kurs sözleşmesinin ve EF English Live'ın gizlilik politikasının koşullarına ve hükümlerine tabi olarak dersteki diğer öğrencilerin kullanımına sunabileceğini kabul etmiş olursunuz. Ders sırasında kameranızı ve mikrofonunuzu kapatabilirsiniz. 

EF English Live, video özelliğinin her zaman kullanılabilir olacağını garanti etmez. Videolara erişim, teknik veya diğer nedenlerle veya geçerli yasalara veya yönetmeliklere uymak amacıyla geçici veya kalıcı olarak askıya alınabilir. 

Geçerli bir EF English Live aboneliğiniz olması ve derse girerken ders kaydını etkinleştirmiş olmanız koşuluyla, katıldığınız herhangi bir Grup Dersinin ses kaydına 1 yıla kadar erişebilirsiniz.  

Geçerli bir EF English Live aboneliğiniz olması ve derse girerken ders kaydını etkinleştirmiş olmanız koşuluyla, katıldığınız herhangi bir Özel Dersin video kaydına 1 yıla kadar erişebilirsiniz. 

Online Hizmetlerle ilgili herhangi bir sorununuz veya sorunuz varsa, destek için lütfen [email protected] adresinden müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. 

Özel Dersler için en az 8 saat önceden rezervasyon yaptırılmalıdır. Kuponunuz, Özel Ders rezervasyonu yaptığınızda düşülecektir. 

Bir dersi iptal etmek için bir iptal isteği göndermeniz gerekir. Bir kupon iadesi hakkı kazanmak için, planlanan ders saatinden en az 8 saat önce bir iptal talebi göndermeniz gerekir; aksi takdirde ders kuponunuzun kaybedilmesine neden olacaktır. 

20 dakikalık bir Özel Ders, yalnızca planlanan sürenin ilk 7 dakikası içinde derse gelmeniz durumunda başlayacaktır. 40 dakikalık bir Özel Ders, yalnızca planlanan sürenin ilk 10 dakikası içinde derse gelmeniz durumunda başlayacaktır. Yukarıdaki süreler içinde gelmemeniz, dersin iptal olmasına ve ders kuponunuzun kaybedilmesine neden olacaktır.  

Grup Derslerine İlişkin Özel Koşullar 

EF English Live'ın Online Ders Hizmetleri'ne erişim için, online platformumuzda aktif bir abonelik gerekir. 

Özel dersler ve grup dersleri, en az 15 yaşında olan öğrenciler için sunulmaktadır. Eğer canlı derslere katıldığınızı ancak uygun yaşta olmadığınızı veya ilgili izne sahip olmadığınızı öğrenirsek, tüm derslerinizi sonlandırma hakkına sahip olacağız.  

Öğretmen, uygun yaşta olmamanız veya ilgili izne sahip olmamanız, herhangi bir saldırgan, agresif veya uygunsuz dil, davranış veya kıyafet sergilemeniz durumunda derse katılımınızı iptal etme veya sınırlama hakkını saklı tutar.  

Grup Dersleri her 30 dakikada bir başlar; her dersten sonra öğretmen tarafından notlandırılacaksınız. Bir Grup Dersine dersin başlangıcından itibaren ilk 10 dakika içinde erişebilirsiniz. 

Bir grup sınıfına yerleştirme,  çaba esasına göre yapılır. Her seferinde kaydolduğunuz bir derse yerleştirileceğinizin garantisi yoktur. Kuponunuz yalnızca bir derse yerleştirilmeniz durumunda uygulanır. 

Englishlive.com Koşullar ve Hükümler 

Bu Koşulları kabul ederek, Englishlive.com web sitesinde bulunan Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nın sizin için bağlayıcı olduğunu da kabul etmiş olursunuz. 

Bu Koşullar'daki Değişiklikler 

EF English Live, kendi takdirine bağlı olarak bu Koşullar'da değişiklik yapabilir. Bu Koşullar'da önemli olduğunu düşündüğümüz değişiklikler yaptığımızda, sizi Hizmet aracılığıyla bilgilendiririz. Bu değişiklikler yapıldıktan sonra Hizmeti kullanmaya devam ederek, değişiklikleri kabul ettiğinizi ifade edip onaylamış olursunuz. Değiştirilen kullanım koşullarından memnun olmamanız durumunda, Aboneliğinizi bu Koşullar'a uygun olarak iptal edebilirsiniz. 

Sınırlama ve Tazminat 

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Hizmet veya üçüncü taraf uygulamaları ile ilgili herhangi bir sorun veya memnuniyetsizlik durumunda başvurabileceğiniz tek ve münhasır çözüm yolunuzun, tüm EF English Live yazılımlarını kaldırmak ve Hizmeti kullanmayı bırakmak olduğunu kabul edersiniz. 

YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, EF ENGLISH LIVE, YETKİLİLERİ, HİSSEDARLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, DİREKTÖRLERİ, İŞTİRAKLERİ, HALEFLERİ, DEVRALANLARI, TEDARİKÇİLERİ VEYA LİSANS VERENLERİ HİÇBİR DURUMDA (i) HUKUK TEORİSİNE VE EF LLS'NİN BU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI KONUSUNDA UYARILIP UYARILMADIĞINA BAKILMAKSIZIN VE BİR TELAFİ YOLU TEMEL AMACINI YERİNE GETİRMESE DAHİ, HİZMETİN, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARININ VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMA İÇERİĞİNİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN (KULLANIM, VERİ, İŞ VEYA KÂR KAYBI DÂHİL OLMAK ÜZERE) ZARARLAR VE (ii) HİZMET, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ TÜM İDDİALAR İÇİN TOPLAM SORUMLULUK İLE İLGİLİ OLARAK, SÖZ KONUSU ÖNCEKİ ÜÇ AY İÇİNDE ŞİRKETE ÖDEDİĞİNİZ MİKTARLARDAN DAHA FAZLA YÜKÜMLÜLÜK ALTINA GİRMEZ. 

Bu Koşullar'daki hiçbir hüküm, EF English Live'ın sahtekarlık, hileli yanlış beyan, ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma konusundaki yasaların izin verdiği ölçüde sorumluluğunu ortadan kaldırmaz veya sınırlamaz. 

EF English Live'ı ve bağlı kuruluşlarını, ortaklarını, tedarikçilerini ve çalışanlarını EF English Live'ı veya Hizmetleri kullanmanızdan veya bu Koşullar'ı ihlal etmenizden kaynaklanan her türlü sorumluluk, hak talebi, maliyet veya zarara karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı kabul edersiniz. 

Diğer Hususlar 

Site bağlantısıyla ilgili tüm ücretlerden siz sorumlusunuz. 

EF English Live, Koşullar'ı veya herhangi bir bölümünü kısıtlama olmaksızın devredebilir. Siz ise Koşullar'ı devredemez, bu lisans kapsamındaki haklarınızı da herhangi bir üçüncü tarafa devredemez veya alt lisansını veremezsiniz.  

Koşullar'ın herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle veya herhangi bir ölçüde geçersiz veya uygulanamaz bulunması durumunda, Koşullar'ın geri kalan hükümleri hiçbir şekilde etkilenmeyecek, geçersiz veya uygulanamaz hâle gelmeyecek ve bu hüküm, yasaların izin verdiği ölçüde uygulanacaktır. 

Aksi yönde mutabık kalınmadıkça veya zorunlu bir yasayla gerekli görülmedikçe, bu Koşullar, hukukun seçimi veya çatışması ilkelerine bakılmaksızın İsviçre yasalarına tabidir. Ayrıca, siz ve EF LLS, bu Koşullarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı, iddiayı veya ihtilafı çözmek için İsviçre mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul edersiniz. Avrupa Komisyonu, şu adresten erişebileceğiniz çevrim içi bir uyuşmazlık çözümü platformu sunmaktadır: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bir konuyu dikkatimize sunmak isterseniz lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin. 

EF LLS tarafından Koşullar'da yer alan (veya EF LLS'nin yürürlükteki herhangi bir yasa kapsamında yararlandığı) herhangi bir yasal hak veya çözüm yolunun kullanılmaması veya uygulanmaması durumunda, bunun EF LLS'nin haklarından resmi olarak feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini ve bu hakların veya çözüm yollarının EF LLS'nin kullanımına açık olmaya devam edeceğini kabul edersiniz. 

Bu Koşullar'daki tüm sözleşme, anlaşma, beyan ve garantiler, bu Koşullar'ın feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.