Şartlar ve koşullar

EF English Live'ın ürün ve hizmetleri ile ilgili tüm ayrıntıları öğrenin

Kullanım Şartları ve Koşulları

Dünya çapındaki insanların İngilizce öğrenmesi için üst düzey hizmet sunan EF English Live'a hoş geldiniz.


EF English Live'ı ziyaret ederek, kullanarak, EF English Live’ın üyesi veya abonesi olarak,  EF English Live‘dan hediye abonelik satın alarak veya EF English Live’ın ("Hizmet" veya “Site”) içerdiği bilgileri, gereçleri, özellikleri ve işlevleri kullanarak “Ziyaretçi” (sadece Siteye göz attığınız anlamına gelir) veya “Üye” (EF English Life’a kayıt olduğunuz anlamına gelir) sıfatıyla EF Language Learning Solutions Ltd, Haldenstrasse 4, 6006 Lucerne, Switzerland ("EF LLS" veya "biz") ile bağlayıcı bir sözleşmeye taraf oluyorsunuz. “Siz” veya “Kullanıcı” ifadesi Ziyaretçi veya Üye anlamına gelir. Eğer Üye olmak, diğer Üyelerle iletişim kurmak veya Hizmetten yararlanmak istiyorsanız bu Kullanım Şartları ve Koşullarını ("Şartlar") okumalı ve kayıt sırasında bu şartları kabul ettiğinizi onaylamalısınız.

Bizimle olan anlaşmanız, kayıt yaptırırken tarafınıza iletilen satın alma koşullarını, işbu Şartlar ile Gizlilik Politikamızı ("Anlaşma") kapsamaktadır ve sizinle EF English Live temelinde etkinlik gösteren Şirket arasında yer alan sözleşmenin tamamını temsil etmektedir. 

Bu, oldukça önemlidir ve sizin yasal haklarınızı ilgilendirmektedir, bu nedenle lütfen bu Kullanım Şartları ve Koşullarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Eğer bu Şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmeti kullanmayınız.

Hizmeti kullanmak için (a) 16 yaşında veya daha büyük olmalı ya da 13 yaşında veya daha büyük olup ebeveyninizin veya yasal koruyucunuzun Sözleşmeye rıza göstermesi ve (b) bizimle bağlayıcı bir sözleşmeye taraf olabilme yetisine sahip olmanız ve yürürlükteki yasalar gereği bunu yapma engelinizin olmaması gereklidir. Ayrıca, sunduğunuz tüm kayıt bilgilerinin doğru, geçerli ve tam olduğunu ve tüm zamanlarda da bu şekilde olacağını garanti etmelisiniz. 

Devam etmeden önce bu Sözleşmeyi istediğinizde erişebilmek üzere kaydetmeli veya çıktısını almalısınız.

 

1. Anlaşmaya, Şartlara ve İptale Getirilen Değişiklikler

2. Lisans

3. Kullanıcı Kılavuzları

4. Teknoloji sınırlamaları ve değişiklikleri

5. Gizlilik ve Güvenlik Politikası

6. Kişisel Verilerin İşlenmesine Onay Verme

7. EF English Live için Cambridge Üniversitesi Teorik ve Uygulamalı Dilbilimleri Bölümü Bilgilendirilmiş Araştırma Onayı

8. Ücretler ve Ödemeler

9. Sınırlamalar ve tazminat

10. Muhtelif

1 Anlaşmaya, Şartlara ve İptale Getirilen Değişiklikler

Zaman zaman, kendi irademiz dâhilinde, Hizmet ve Anlaşma üzerinde değişiklik yapabiliriz. Ayrıca, herhangi bir zamanda, EF English Live'ın bazı veya tüm Hizmetlerinin işlerliğini sonlandırabilir ya da Hizmetlerin bazı özelliklerini veya EF English Live'ın belli bölümlerini hizmet dışı bırakabiliriz. Tüm değişiklikler ve Hizmetlerin erişim dışı bırakılması kayıtsız şartsız kendi mutlak irademizle ve size herhangi bir zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz olmaksızın yapılacaktır. Anlaşmalarda gerekli gördüğümüz değişiklikleri yaptığımızda sizi Hizmet aracılığıyla bilgilendireceğiz. Söz konusu değişiklikler yapıldıktan sonra hâlâ Hizmeti kullanmaya devam ederseniz değişikliklere yönelik rızanızı belirtmiş ve onaylamış olursunuz. Değişen kullanım koşulları üzerindeki memnuniyetsizliğinizin rücusu üyeliği veya aboneliği iptal etmektir. 

Anlaşma, tarafınızdan veya EF LLS tarafından sonlandırılıncaya dek yürürlükte kalacaktır. EF LLS, uygun gördüğünde, Hizmetin izinsiz kullanıldığı veya böyle bir durumdan şüphelenildiği ya da Şartlara karşı gelindiği durumlar da dâhil olmak üzere, Şartları sonlandırabilir veya Hizmete erişiminizi askıya alabilir. Eğer siz veya EF LLS Şartları sonlandırırsanız veya EF LLS Hizmete erişiminizi askıya alırsa, EF LLS'in yürürlükteki yasal sınırların izin verdiği en geniş ölçüde hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır ve EF LLS ödemiş olduğunuz hiçbir tutarı iade etmeyecektir. EF English Live hesabınızı sonlandırmak için lütfen burayı ziyaret edin.

2 Lisans

Hizmet ve onun aracılığıyla sağlanan içerik, EF LLS veya EF LLS lisans verenlerinin mülkiyetindedir. Size, Hizmetin kişisel, ticari olmayan kullanımı ve aboneliğinize veya seçmiş olduğunuz deneme sürümüne bağlı olarak yerel ülkenizde Hizmet aracılığı ile sunulan içeriği almak için sınırlı, size özel olmayan ve geri alınabilir bir lisans vermekteyiz ("Lisans"). Bu Lisans, siz veya EF English Live tarafından iptal edilmediği sürece 20 yıl geçerli olacaktır.

EF English Live yazılım uygulamaları lisanslıdır ve size satılmamaktadır; EF LLS ya da lisans verenleri, cihazlarınıza kurulumdan sonra bile yazılım uygulamalarının tüm kopyalarının mülkiyetini elinde bulunduracaklardır. 

İçerik, metin, görüntü, yazılım, ses ve video dosyaları, belgeler de dahil olmak üzere Hizmete ait tüm malzemeler ve EF English Live'ın yegâne mülkiyet hakkı her zaman Hizmete veya lisans verenlerine ait olarak kalır. Bu tür malzemeler uluslararası telif hakkı, ticari marka ve diğer fikrî mülkiyet yasaları kapsamında korunmaktadır. EF LLS'nin önceden açık yazılı onayı olmadan bu tür bir malzemenin herhangi bir şekilde gönderilmesi, dağıtılması, alt lisanslandırılması, çevrilmesi veya çoğaltılması yasaktır. 

Tüm EF LLS’nin ticari markaları, hizmet markaları, ticari adları, logoları, alan adları ve EF English Live ya da EF markasının diğer özelliklerinin yegâne mülkiyet hakkı EF LLS veya lisans verenlerine aittir. Bu lisans size EF English Live veya EF ticari markalarını, hizmet markalarını, ticari adları, logoları, alan adlarını ve EF English Live ya da EF markasının diğer özelliklerini ticari veya ticari olmayan şekilde kullanma hakkını vermemektedir. 

Kullanıcı Kılavuz İlkelerimize (aşağıdaki Bölüm 3) uymayı ve Hizmeti, Kullanım Şartlarında açık olarak izin verilmeyen şekilde kullanmamayı kabul etmektesiniz. Servise yalnızca kanuna uygun amaçlarla erişme ve kullanma hakkına sahipsiniz.

3 Kullanıcı Kılavuzları

EF English Live'ın herkes için keyifli bir deneyim olmasını sağlamak amacıyla Hizmeti kullanırken izlemeniz gereken birkaç temel kural belirledik. Lütfen bu kuralları izleyin ve diğer kullanıcıların da izlemesini teşvik edin.

EF English Live kullanıcıları tarafından gönderilen görüşlerin ve mesajların, EF LLS veya çalışanlarının, iştiraklerinin, tedarikçilerinin veya ortaklarının görüşlerini yansıtmadığını ve temsil etmediğini lütfen göz önünde bulundurun. EF LLS, kullanıcılar tarafından EF English Live aracılığıyla diğer kullanıcılara gönderilen mesajların içeriğinden sorumlu tutulamaz.

3.1 Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik

EF LLS, İngilizce öğrencilerinden oluşan küresel bir topluluk oluşturmaya çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda kullanıcılar, mesaj gönderme, Hizmete görüntü ve/veya metin dâhil içerik yükleme ya da katkıda bulunma, sohbet odalarını kullanma, grup olarak veya bire bir yapılan görüşmelere/derslere katılma ve mektup arkadaşları, yerel İngilizce okulları ve iş teklifleri gibi İngilizce kaynaklarını bulma imkânına sahip olabilirler (bundan böyle hepsi birden "Kullanıcı İçeriği" olarak adlandırılacaktır). Hizmete herhangi bir kullanıcı içeriği yükleme veya başka şekilde katkıda bulunma hakkınız olduğunu ve bu tür Kullanıcı İçeriğinin veya bunun tarafımızdan kullanılmasının işbu Anlaşmayı, yürürlükteki herhangi bir yasayı ve diğerler kişilerin fikrî mülkiyet haklarını ihlâl etmediğini tahhüt etmektesiniz. Bize, EF English Live veya onunla bağlantılı herhangi bir alan üzerinden ilettiğiniz tüm Kullanıcı İçeriğinin tarafımızdan kullanılabilmesi için özel olmayan, devredilebilir, alt lisanslandırılabilir, telif hakkı ücretinden muaf, dünya çapında geçerli bir yetki verirsiniz. Bu yetki, EF English Live hesabınızın sonlarındırılmasından sonra dahi beş yıl süreyle geçerliliğini koruyacaktır. Yukarıda bize tanınan özel olarak belirtilmiş hakların dışında fikrî mülkiyet hakları dâhil, ancak yerel yasalarca izin verildiği durumlarda, Hizmette yer alan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin eser sahipliği ile bu tür Kullanıcı İçeriğinin izinsiz kullanımına itiraz etme haklarınızdan feragat etmeyi kabul ettiğiniz durumlar hariç olmak üzere, Kullanıcı İçeriğinde yer alan tüm haklarınızın mülkiyetini saklı tutarsınız.

Kullanıcı İçeriğinin kapsamından münferiden siz sorumlusunuz. Ayrıca, bu hizmetleri kullanarak, aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan hiçbir materyali yayımlamamayı, göndermemeyi ve bu tip materyale katkıda bulunmamayı kabul edersiniz: 

 • Orijinal olmayan veya asıl sahibinden önceden yazılı izin alınmamış içerik barındıran materyaller.
 • Hoş olmayan bir dil kullanılan veya herhangi bir şekilde küfürlü, pornografik, cinsel içerikli, kötüleyici veya iftira niteliğindeki materyaller.
 • Açıkça izin vermeyen başka bir Hizmet kullanıcısıyla iletişim kurma girişimleri.
 • Bir yazılım, donanım veya iletişimin işlevselliğini kesintiye uğratmak, tahrip etmek veya çalışmaz hale getirmek amacıyla tasarlanmış virüs veya diğer herhangi bir kod içeren materyaller.
 • Zincirleme mektuplar, istenmeyen epostalar veya diğer talepler gibi "spam" olarak kabul edilebilen materyaller.
 • Başka bir kişiymiş gibi davranma veya Hizmet'in ve kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atma girişimleri.

EF LLS, yayınlanmış herhangi bir mesajı, kaydedilmiş görüşmeleri/dersleri ya da başka bir Kullanıcı İçeriğini dilediği zaman kaldırabilir. Okul arkadaşlığı ile ilgili her rehber ve içinde yer alan bilgiler, yalnızca EF LLS tarafından sahip olunan ve korunan özel bilgileri temsil ederler. Rehberi EF English Live üyeleri arasında dil öğrenmeye ilişkin yazışmalar dışında bir amaçla kullanmak kesinlikle yasaktır.

EF LLS, Kullanıcı İçeriğini aktif olarak izleyemez,inceleyemez ya da düzeltemez, ancak kullanımın işbu anlaşmaya ve yürürlükteki yasalara uygun olduğunun belirlenmesi amacıyla izleme yapma hakkını saklı tutar. EF LLS, Kullanıcı İçeriğinin, işbu Anlaşma kapsamında veya tarafımızca aksi kabul edilmedikçe yasayı ihlal etmesi dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle veya neden göstermeksizin EF LLS'in takdirine bağlı olarak, herhangi bir Kullanıcı İçeriğine erişimi kaldırabilir veya devre dışı bırakabilir.

EF LLS size önceden bildirimde bulunmaksızın bu eylemleri yapabilir.

Herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğine veya haklarınızın bunun dışında herhangi bir Kullanıcı İçeriği tarafından ihlal edildiğine inanıyorsanız, veya Kullanıcı İçeriğinin Kullanıcı Kılavuzlarına uymadığına inanıyorsanız, lütfen [email protected] adresini kullanarak bizimle temas kurun.

3.2 Fikrî Mülkiyet

EF LLS fikrî mülkiyet haklarına saygılıdır ve sizden de aynısı bekler.

Bu, örneğin aşağıdakilere izin verilmediği anlamındadır:(a) Hizmet ya da hizmet aracılığıyla size teslim edilen içeriğin herhangi bir kısmının kopyalanması, çoğaltılması, "ripleme" işlemi yapılması veya kamuya açık hale getirilmesi veya bunların dışında, işbu Koşullar çerçevesinde açıkça izin verilmediği halde Hizmetin kullanımının sağlanması; (b) Hizmet veya onun herhangi bir kısmı esas alınarak tersine mühendislik uygulama, kaynak koduna dönüştürme, değişiklik yapma veya türev çalışmaları geliştirme; (c) Hizmet aracılığıyla erişilebilen içeriği korumak için EF LLS, lisans verenleri veya diğer bir üçüncü tarafça kullanılan herhangi bir teknolojinin etrafından dolaşma; (d) Hizmetin herhangi bir kısmını kiralama veya finansal kiralama yapma; ve (e) diğer bir kişiye şifrenizi verme veya diğer bir kişinin kullanıcı adını veya şifresini kullanma.

Aşağıdaki eylemlerde bulunmayacağınızı kabul edersiniz: 

 • EF LLS'in önceden yazılı izni olmaksızın (takdir hakkı EF LLS'e ait olabilir) EF English Live'ın bir bölümüne veya EF English Live 'a erişmek, onu ele geçirmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla robot, örümcek, sıyırıcı, derin bağlantı ya da benzeri diğer otomatik veri toplama veya özütleme araçları, programları, algoritmaları veya yöntemlerini kullanmak;
 • Hizmet tarafından sağlanan arama motorları ve arama aracıları ile genel olarak kullanılan üçüncü taraf web tarayıcıları (Microsoft Explorer gibi) hariç olmak üzere, EF English Live'da gezinmek veya arama yapmak için makine, yazılım, araç, aracı veya diğer aygıt ya da mekanizmayı (tarayıcılar, örümcekler, robotlar, avatarlar veya akıllı aracılar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek; veya
 • EF English Live'ı veya Hizmeti oluşturan veya herhangi bir şekilde onun parçası olan yazılımlardan herhangi birinin şifresini çözmeye, kaynak koduna dönüştürmeye, tersine çevirmeye veya ters mühendisliğini yapmaya teşebbüs etmek. Herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız, lütfen [email protected] adresini kullanarak bizimle iletişime geçin.3.3 Kullanıcı aktiviteleri

Lütfen EF English Live'a ve Hizmetin diğer kullanıcılarına saygı gösterin.

Hizmet üzerinde aşağıdaki özellikleri içeren veya bu özellikle olan, bir kullanıcı adı kullanma ve /veya kaydetme de dahil olmak üzere herhangi bir etkinliğe girişmeyin ya da herhangi bir Kullanıcı İçeriğine katkıda bulunmayın veya bu tür içerikleri yüklemeyin (a) saldırgan, kötüleyici, onur kırıcı, pornografik veya müstehcen olan (b) yasadışı olan veya EF LLS ya da üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet hakları, gizlilik hakları veya mülkiyet haklarının ihlalleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasadışı bir eylemi teşvik etmeyi ya da işlemeyi amaçlayan; (c) üçüncü tarafların kişisel bilgilerini içeren veya bu tür kişisel verileri istemek için tasarlanmış olan, (d) virüsler, solucanlar, Truva atları veya başka herhangi bir bulaştırıcı ve yıkıcı özellikler, veya bunların dışında herhangi bir kullanıcının Hizmete erişimine ya da RF English Live veya Hizmetin düzgün çalışmasına engel olma gibi kötü amaçlı yazılım içerenler; (e) diğer kullanıcıları taciz eden veya sindiren ya da bunu amaçlayan; (f) başka bir kullanıcı, kişi ya da kişilikle olan ilişkinizi taklit eden veya yanlış tanıtan ya da bunların dışında sahte, yanlış, aldatıcı veya yanıltıcı olan; (g) istenmeyen toplu posta iletimlerini ("istenmeyen posta"), önemsiz posta, mektup zincirleri veya benzerlerini içeren (h) reklam, yarışmalar, piyangolar veya saadet zincirleri gibi ticari veya satış etkinliklerini içeren;(i) ticari ürünleri ve hizmetleri tanıtan; (j) Hizmet'e müdahale eden, Hizmet veya EF LLS'in bilgisayar sistemlerini ya da ağını, veya Hizmetin güvenlik veya kimlik doğrulama tedbirlerinin herhangi birini kurcalayan, ihlal eden veya araştırmaya çalışan, tarayan veya güvenlik açıklarına karşı test eden veya (k) EF LLS tarafından belirlenen Anlaşmalarla çelişen.

Lütfen EF English Live'da ne paylaştığınız konusunda düşünceli davranın. Hizmet, Kullanıcı İçeriğini gönderebilme ve başka şekilde katkıda bulunma, içeriği paylaşma ve daha da ötesi hesap ayarlarınızı tanımlamak gibi sizin hakkınızda belirli bilgileri herkese açık kılma yeteneği dâhil olmak üzere sosyal ve interaktif özellikler içerir. Paylaşılan, kaydedilen veya başka şekilde herkese açık bilginin kullanılabileceğini ve EF English Live üzerinde veya ağ genelinde diğer kullanıcılar tarafından paylaşılabileceğini unutmayın; bu nedenle, EF English Live 'ı dikkatli bir şekilde kullanın ve hesap ayarlarınızı düzenli olarak kontrol edin. EF LLS, Hizmet üzerinde halka açık herhangi bir etkinlik ya da materyal kullanmaya yönelik seçimleriniz için hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

EF English Live hesabınızın ("Hesap"), kullanıcı adınızın ve parolanızın gizliliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmet üzerinde kullanıcı adı ile şifrenizin tüm kullanımlarından sorumlu olduğunuzu anlamaktasınız. Kullanıcı adınız veya şifreniz kaybedilirse ya da çalınırsa veya üçüncü taraflarca hesabınıza yetkisiz bir erişim gerçekleştiğini inanıyorsanız, acil olarak lütfen bizimle buradan temasa geçin ve şifrenizi mümkün olan en kısa zamanda değiştirin.

Ayrıca, Hizmetin etkin bir biçimde işletilebilmesi için, kayıt bilgilerinizi güncel ve doğru tutmalısınız. Bunu yapmazsanız, size verilen Hizmetin doğruluğu ve verimliliği etkilenecektir.

Takdir hakkı bize ait olmak üzere, herhangi bir sebeple (yasal olmayan veya yetkisiz kullanımla ilgili olanlar dahil) Hesabınızı kapatabilir veya Hesabınızla ilişkili tüm kullanıcı adlarını değiştirebilir, geri alabilir ya da silebiliriz. Hesabınızın ve/veya Hesap ve Hizmetler aracılığıyla saklamış olabileceğiniz her türlü veri veya bilginin kaydını tutmak gibi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

4 Teknoloji sınırlamaları ve değişiklikleri

EF LLS, Hizmeti çalışır tutmak için makul çaba harcayacaktır. Ancak, belirli teknik zorluklar veya bakım zaman zaman geçici kesintilere yol açabilir. EF LLS, düzenli olarak ve herhangi bir anda Hizmetin işlevlerini ve özelliklerini, bildirim yaparak veya yapmadan, geçici ya da kalıcı olarak size yükümlülük olmaksızın tümünü değiştirme veya sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır. EF LLS'in Hizmeti sürdürme, destekleme, yükseltme veya güncelleme ya da Hizmet kanalıyla tüm belirli içerikleri sunma konusunda hiçbir zorunluluğunun olmadığını anlıyor ve onaylıyorsunuz.

5 Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Site ve Hizmetlerin belirli özelliklerine erişim sağlamak için EF English Live’a kayıt olmanız ve burada bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Kayıt esnasında elde edilen bilgiler ve hesabınıza ilişkin bilgiler işbu Şartlara ve Gizlilik Politikamıza tabi olacaktır. İzin almadan kendiniz dışında biri için Hesap oluşturmayacağınızı, Hesap oluştururken verdiğiniz tüm bilgilerin gerçek, doğru ve eksiksiz olduğunu ve Hesabınıza ilişkin bilgilerin her zaman gerçek, doğru ve eksiksiz olmasını sağlayacağınızı beyan ve taahhüt edersiniz.

EF English Live'ı kullanımınız ve EF English Live ile bağlantılı olarak veya EF LLS aracılığıyla sizin hakkınızda toplanan herhangi bir kişisel bilgi veya diğer bilgiler Gizlilik ve Güvenlik Politikamız'a tabidir.

6 Kişisel Verilerin İşlenmesine Onay Verme

Sizin tarafınızdan verilen veya sitedeki aktiviteleriniz aracılığıyla oluşturulan kişisel veriler benzeri olan kişisel bilgileriniz, size İngilizce dil eğitimi sunmak amacı için, müşteri hizmeti için veya sizin ve bizim aramızda olan dil eğitimi sözleşmesini yerine getirmenin bir başka gerekliliği olarak EF LLS tarafından işlenecektir. 

Herhangi bir hassas kişisel bilgiyi, site üzerinden veya aracılığıyla ya da bizim dışımızda açıklamanızı istemediğimizi lütfen unutmayın. 

Kişisel bilgilerinizi, AEA / İsviçre'nin hem içindeki, hem de dışındaki kurumsal iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşabiliriz. AB Komisyonu tarafından benimsenmiş olan standart veri koruma hükümleri dâhil olmak üzere, AEA / İsviçre dışına kişisel bilgilerinizi aktarımı ile ilgili gerekli önlemleri aldık. EF LLS ve iştirakleri de, ilgi alanlarınıza dayalı özel promosyonlar dâhil olmak üzere, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi pazarlamak için, üçüncü kaynaklardan elde edilen sizinle ilgili bilgilerle birleştirilmiş olan kişisel bilgilerinizi kullanabilirler. 

Aşağıda yer verilen adres üzerinden bizimle iletişime geçmek suretiyle, her zaman, doğrudan pazarlama amacıyla kişisel bilgilerinizin kullanılması için bize verdiğiniz onayı geri çekme ve itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 

Yasal bir yükümlülüğe uymak ya da yasal taleplerin tesisi, uygulanması veya savunulması için daha fazla tutulması gerekmediği takdirde, hangi amaçla toplanmış olursa olsun, kişisel verilerinizi, sadece, yasaların ve piyasa koşullarının gerektirdiği zaman sınırlarına uygun olarak ancak her durumda kurs süreniz bittikten sonra en fazla beş (5) yıl boyunca muhafaza edeceğiz. İzninizi geri çekmediğiniz sürece kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla muhafaza edeceğiz. 

Sizinle ilgili olarak EF LLS'nin elinde olan bilgilerin bir kopyasını, ya da standart veri koruma hükümlerinin bir kopyasını isterseniz veya kişisel verilerin düzeltilmesini ya da silinmesini veya kişisel verilerin işlenmesine kısıtlama getirmeyi ya da bunun haricinde bizim işlememize itiraz etmeyi veya veri taşınabilirliği hakkınız kullanmayı isterseniz, lütfen EF LLS ile veya [email protected] adresi üzerinden iletişime geçiniz. Şikayette bulunmak isterseniz, lütfen yaşadığınız ülkedeki düzenleyici otorite ile temasa geçiniz. Daha fazla ayrıntı için bize ait Gizlilik Politikası'na bakın: 

7 EF English Live için Cambridge Üniversitesi Teorik ve Uygulamalı Dilbilimleri Bölümü Bilgilendirilmiş Araştırma Onayı

Cambridge Üniversitesi Kuramsal ve Uygulamalı Dil Bilimleri Bölümü ("DTAL at Cambridge") bünyesinde yer alan EF Education First Uygulamalı Dil Öğrenimi Araştırma Laboratuvarı (eski Education First Araştırma Birimi) ikinci dil öğrenimi ve İngiliz dilinin öğretimi ile ilgili araştırma yapmak amacıyla 2010 yılının Şubat ayında kurulmuştur.

EF Education First Uygulamalı Dil Öğrenimi Araştırma Laboratuvarı, EF çatısı altında yer almakta ve EF Education First tarafından desteklenmektedir. EF, araştırma yatırımlarının bir parçası olarak DTAL at Cambridge ile işbirliği yapmıştır ve DTAL at Cambridge'in dil araştırma çalışmaları için Cambridge Serbest Dil Veri Tabanı (EFCAMDAT) adıyla bilinen zengin veri tabanını yaratabilmesi amacıyla EF Ölçme ve Öğrenme Hizmetleri (örnek olarak EnglishTown, EF English Live, EF SET, English First ve EF LLS programlarını kapsar ancak bunlarla sınırlı kalmaz) aracılığıyla İngilizce öğrenen öğrencilerin yazılı ve sözlü sınav notlarını/ödevlerini derlemeyi kabul etmiştir. EFCAMDAT veri tabanında yer alan hiçbir sınav notu/ödev, EF öğrencilerinin kişisel bilgilerini içermemektedir. Veri tabanı, İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenimi konusunda araştırma yapan dünya çapındaki tüm araştırmacılara açıktır. 

EF Ölçme ve Öğrenme Hizmetleri'nin herhangi birini kullanmak için kayıt yaptırdığınızda, EF sizinle ilgili, kişisel bilgilerinizi ve sınav notlarınızı/ödevlerinizi de içeren, bilgiler toplar. EF Ölçme ve Öğrenme Hizmetleri'nin üyesi olarak ve bir EF Ölçme ve Öğrenme Hizmetleri kursuna kayıt yaptırarak siz veya EF'le adınıza yetkili ebeveyniniz ya da yasal koruyucunuz olması konusunda anlaşılmış olan kişiler, EF Ölçme ve Öğrenme Hizmetleri kurslarına veya aktivitelerine devam ettiğiniz sırada sınav notlarınız/ödevleriniz (yazılı ve/veya sözlü) gibi eser sahibi olduğunuz veya yarattığınız tüm materyallerin/bilgilerin ya da tüm öğretmen notlarının/düzeltmelerinin, DTAL at Cambridge'e araştırmasında yardım etmek amacıyla çoğaltılmasını ve DTAL at Cambridge'e ve EFCAMDAT Veri Tabanına aktarılmasını burada kabul eder ve EF'e bahsi geçen işlemlerin gerçekleşmesi konusunda izin verirsiniz. Bu, materyallerinizin orijinallerinin ve kopyalarının DTAL at Cambridge tarafından tüm medyada kullanılmasını ve telif haklarının süresiz olarak DTAL at Cambridge'e devredilmesini de içerir. Bu amaçla, EF'ten DTAL at Cambridge'e devredilecek kişisel bilgiler şunlardır: 

 • Kişisel Kimlik Numaranız (Üye Kimlik Numarası). Bu, adınızı ve iletişim bilgilerinizi içermemektedir. Üye Kimlik Numaranız, kayıt yaptırdığınızı ve bu Kullanım Şartları ve Koşulları ile Gizlilik Politikasını kabul ettiğinizi doğrulamak için kullanılacaktır. Üye Kimlik Numaranız, sınav notlarınızın/ödevlerinizin Cambridge DTAL EFCAMDAT veri tabanına eklenmesinden önce silinecektir.
 • Doğum gününüz (sadece içinde bulunduğunuz yaş grubunu belirlemek için)
 • Uyruğunuz
 • Sınav notlarınız/ödevleriniz, seviye/ünite/alıştırma ve EF öğretmen notları ve düzeltmeleri. Yukarıda belirtilen kişisel bilgilere yalnızca DTAL at Cambridge'de yürütülen araştırmada görevli yetkili personel tarafından erişilebilecektir. Cambridge Üniversitesi tarafından tutulacak bilgiler, güvenli bir şekilde depolanacak ve yalnızca araştırma, istatistiksel bilgi toplama ve denetim amaçlı olarak kullanılacaktır. Bilgiler, Cambridge Üniversitesi tarafından 1998 Birleşik Krallık Veri Koruma Yasası uyarınca işlenecektir. EFCAMDAT veri tabanına giren hiçbir sınav notu/ödev, eser sahibine yönelik kişisel veri ya da iletişim bilgisi içermeyecektir.

DTAL EF Araştırma Birimi tarafından elde edilen verilerin işlenmesinden sorumlu "Veri Denetleyicisi": University of Cambridge, University Data Protection Officer, The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge, UK CB2 1TN, tel. +44 1223 332320, fax +44 1223 332332, email: [email protected]

DTAL at Cambridge tarafından yürütülen EF Araştırma Birimi

8 Ücretler ve Ödemeler

EF English Live Sitesindeki bazı materyal ve özelliklerden yalnızca bir EF English Live Kursu satın alarak yararlanabilirsiniz. İşbu Anlaşma uyarınca, Siteye bağlanmanızdan doğan her türlü ücretten siz sorumlu olursunuz. EF English Live, Sitede yayımlanan ve e-posta yoluyla üyelerine gönderilen bir bildirim sonrasında kayıt ücretlerini herhangi bir zamanda değiştirme veya yeni fiyatlar belirleme hakkını saklı tutar.

Mevcut kursunuzun satın alma ayrıntılarına English Live kursu web sitesinin “Hesap Ayarları” bölümünden ve kursu satın aldığınızda tarafınıza iletilen şart ve koşullardan ulaşabilirsiniz (ödeme planı ve iptal politikasına ilişkin ayrıntılar dâhil).

Ödemesini yaptığınız abonelik içerisinde öğretmen yönetimindeki grup dersleri veya özel dersler varsa, bu oturumlar “kullanın yoksa hakkınızı yitirirsiniz” esasında sunulmaktadır. Yani bu oturumlardan abonelik sonuna kadar yararlanmadığınız takdirde, kullanılmayan oturum haklarınızı kaybedersiniz ve tarafınıza herhangi bir ödeme yapılmaz. Ödemesini yaptığınız abonelik aylık yenilenen bir abonelikse, öğretmen yönetimindeki oturumlarınızın süresi yukarıda açıklandığı üzere her ay sonunda sona erecektir.

EF English Live, EF English Live Web Sitesi üzerinde yaptığınız her türlü kredi kartı işleminin kesinlikle güvenli olduğunu garanti eder.

Yalnızca E-ticaret yapan pazarlar için

Web sitesinden aylık abonelik aldıysanız [VARSA ÖZEL TEKLİF KISMINA DİL EKLEYİN]. Ders çalışmaya devam etmeye karar verirseniz ve bu deneme süresi bitmeden önce kaydınızı iptal etmezseniz, kaydınız her 30 günde bir standart ücret (veya diğer promosyonlar söz konusu olduğunda seçtiğiniz kota) üzerinden otomatik olarak yenilecektir. Aylık aboneliğinizi [email protected] adresine e-posta göndererek iptal edebilirsiniz. Ancak deneme süresi sonrasında ödenen hiçbir ücret iade edilmez.

9 Sınırlamalar ve tazminat

Yürürlükteki kanunlarca izin verilen azami ölçüde, Hizmete veya üçüncü taraf uygulamalara yönelik sorunlara ya da memnuniyetsizliğe dair yegâne ve özel çözümünüzün konu olan EF English Live yazılımını kaldırmak ve Hizmetin veya üçüncü taraf uygulamaların kullanımını durdurmak olduğunu kabul etmektesiniz.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EF LLS, YETKİLİLERİ, HİSSEDARLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, DİREKTÖRLERİ, İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, HALEFLERİ, ATADIKLARI KİŞİLER, TEDARİKÇİLER VEYA LİSANS VERENLER (i) HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI, CEZAİ, ÖRNEK VEYA SONUCA BAĞLI (KULLANIM, VERİ, İŞ VEYA KÂR KAYBI DAHİL) ZARARLARDAN, HUKUKİ TEORİYE BAKILMAKSIZIN, EF LLS'İN BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA UYARI BULUNUP BULUNMADIĞINA BAKILMAKSIZIN VE HATTA BİR ÇÖZÜM ESAS AMACINI YERİNE GETİREMESE BİLE, HİZMET'İN, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARININ VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMA İÇERİĞİNİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANIM YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN; (ii) HİZMET, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMASI İÇERİĞİYLE İLGİLİ OLARAK SÖZ KONUSU ÖNCEKİ ÜÇ AYLIK SÜRE BOYUNCA TARAFINIZDAN ŞİRKETE ÖDENEN TUTARIN ÜZERİNDEKİ TÜM HAK TALEPLERİNE İLİŞKİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKTEN SORUMLU OLMAYACAKLARDIR. 

Yasaların izin verdiği ölçüde, Anlaşmalardaki hiçbir husus, suistimal, yalan beyan, kendisinin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmaya ilişkin olarak EF LLS'ye ait yükümlülüğü kaldırmaz veya sınırlandırmaz. 

EF LLS'i ve iştiraklerini, iş ortaklarını, tedarikçilerini ve çalışanlarını, EF English Live ya da Hizmeti kullanmanızdan veya işbu anlaşmayı ihlâl etmenizden kaynaklanan her türlü sorumluluk, iddialar, maliyetler ve zararlara karşı tazmin etmeyi, korumayı ve sorumlu tutmamayı kabul etmektesiniz.

10 Muhtelif 

EF LLS, Anlaşmanın tamamından veya herhangi bir bölümünden feragat edebilir. Siz, Anlaşmadan feragat edemez ya da bu lisansın altında yer alan haklarınızı üçüncü kişilere devredemez veya alt lisanslayamazsınız.

Şartların belirlediği hükümlerden herhangi birisi, hangi sebepten ötürü ve hangi kapsamda olursa olsun, geçersiz kılınır ya da uygulanamazsa bu geçersizlik ya da uygulanamama durumu Şartlarda yer alan diğer hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeyecek, geçersiz ya da uygulanmaz kılmayacaktır ve bu hükmün uygulanması kanunlarca izin verilen ölçüde zorlanabilecektir.

Aksi kararlaştırılmadıkça veya bir kanun tarafından kesin olarak talep edilmedikçe bu Anlaşmalar, hukuk kurallarının tercihi veya çatışması gözetilmeksizin, İsviçre hukukuna tabidir. Bunun yanında, siz ve EF LLS bu Anlaşmaya ilişkin ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı, iddiayı veya uyuşmazlığı çözmek için İsviçre mahkemelerinin münhasır yetkisine rıza gösterirsiniz. Avrupa Komisyonu, izleyen bağlantıdan ulaşabileceğiniz online bir anlaşmazlık çözüm formu sağlamaktadır: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Herhangi bir konuyu dikkatimize sunmak istediğiniz takdirde bize şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: [email protected] 

Eğer EF LLS Anlaşmada yer alan (ya da EF LLS'in yürürlükteki kanunların herhangi birinde lehtar olduğu) herhangi bir yasal hakkı veya tedbiri uygulamıyor ya da yerine getirmiyorsa dahi bunun EF LLS'in haklarından resmen feragat ettiği anlamına gelmediğini ve bu hakların ya da tedbirlerin EF LLS'in kullanımına açık kalacağını kabul edersiniz.

Bu Anlaşma altında yapılan tüm şartlar, anlaşmalar, temsiller ve garantiler Anlaşma sona erene dek yürürlükte kalacaktır. 

Şartlarımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. EF English Live'dan keyif almanızı umarız. 

EF English Live ya da EF LLS'in politikaları veya uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde, lütfen bize buradan ulaşın.