Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Dünyanın dört bir yanında insanların İngilizce öğrenmesi için birinci sınıf hizmet sunan EF English Live'a hoş geldiniz.

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (""Politika""), siz ve EF English Live'ın (""EF English Live"", ""Hizmet"" veya ""Site"") operatörü olan Haldenstrasse 4, 6006 Lucerne, İsviçre adresinde mukim EF Language Learning Solutions Ltd, (""EF LLS"" veya ""biz"") arasında Hizmeti kullanımınızla ilgili yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme teşkil eder. Bu Politika, Siteye erişen veya Hizmeti kullanan tüm ""Üyeler"" (EF English Live'a kaydolduğunuz anlamına gelir) ve ""Ziyaretçiler"" (sadece Siteye göz attığınız anlamına gelir) için geçerlidir. ""Siz"" veya ""Kullanıcı"", Ziyaretçi veya Üye anlamına gelir. Hizmeti kullanarak Siteye erişmeden önce lütfen bu Politikayı dikkatlice okuyun.

Bu Politikayı kabul etmiyorsanız lütfen Hizmeti kullanmayın.

Hizmeti kullanmak için (a) öğretmen liderliğindeki sınıfları (grup veya özel) kullanmak için 15 yaşında veya daha büyük olmanız ve (b) bizimle bağlayıcı bir sözleşme yapma yetkisine sahip olmanız ve yürürlükteki yasalar uyarınca bunu yapmaktan men edilmemiş olmanız gerekir. Eğer 15 yaşından küçük olduğunuzu ve öğretmen liderliğindeki derslere katıldığınızı öğrenirsek, tüm derslerinizi sonlandırma ve/veya hesabınızı devre dışı bırakma hakkına sahip olacağız. Ayrıca, bize gönderdiğiniz tüm kayıt bilgilerinin gerçek, doğru ve eksiksiz olduğunu garanti edersiniz ve bunları her zaman bu şekilde tutmayı kabul edersiniz.

Devam etmeden önce, kayıtlarınız için bu Politikayı yazdırmalı veya cihazınıza kaydetmelisiniz.

1. BU POLİTİKADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, SÜRE VE FESİH

Bazen, kendi takdirimize bağlı olarak, Hizmette ve bu Politikada değişiklikler yapabiliriz. Ayrıca, herhangi bir zamanda, Hizmetlerin bir kısmını veya tamamını yürütmeyi durdurabilir veya Hizmetlerin belirli özelliklerini veya EF English Live'ın bazı bölümlerini devre dışı bırakabiliriz. Hizmetlerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi veya kaldırılması, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve size karşı devam eden bir yükümlülük veya sorumluluk olmaksızın yapılacaktır. Bu Politikada önemli olduğunu düşündüğümüz değişiklikler yaptığımızda, sizi Hizmet aracılığıyla bilgilendireceğiz. Bu değişiklikler yapıldıktan sonra Hizmeti kullanmaya devam ederek, değişiklikleri kabul ettiğinizi ifade edip onaylamış olursunuz. Değiştirilen kullanım koşullarından memnun olmamanız durumunda, üyeliğinizi veya aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

EF LLS, Hizmeti yetkisiz kullandığınızı tespit eder veya bundan şüphelenirse veya bu Politikaya uymamanız gibi durumlarda istediği zaman Hizmete erişiminizi askıya alabilir. EF LLS'nin Hizmete erişiminizi askıya alması durumunda, EF LLS'nin yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde size karşı hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu olmayacağını kabul edersiniz.

2. ERİŞİM HAKKI

Hizmet ve Hizmet aracılığıyla sağlanan içerikler, EF LLS veya EF LLS'nin lisans verenlerinin mülkiyetindedir ve seçtiğiniz aboneliğe veya deneme sürümüne bağlı olarak, Hizmetin ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanmanız ve Hizmet aracılığıyla sunulan içeriği ülkenizde alabilmeniz için size sınırlı, münhasır olmayan ve geri alınabilir bir izin verilir. Abonelik Koşullarınız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

EF English Live yazılım uygulamalarına erişim size satılmaz, verilir ve EF LLS veya lisans vereni, cihazlarınıza yüklendikten sonra bile yazılım uygulamalarının tüm kopyalarının mülkiyetini elinde tutar.

İçerik, metin, resim, yazılım, ses ve video dosyaları, belgeler ve EF English Live dâhil olmak üzere Hizmetin tüm materyalleri her zaman EF LLS'nin veya lisans verenlerinin mülkiyetinde kalır. Bu materyaller uluslararası telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet yasaları kapsamında korunmaktadır. EF LLS'nin önceden verdiği, açık yazılı izni olmadan bu tür materyalleri hiçbir şekilde yayımlayamaz, dağıtamaz, alt lisansını veremez, tercüme edemez ve çoğaltamazsınız.

EF LLS'nin tüm ticari markaları, hizmet markaları, ticari adları, logoları, alan adları ve EF English Live veya EF markasının diğer tüm özellikleri yalnızca EF LLS'nin veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir. Bu erişim hakkı, size EF English Live veya EF ticari markalarını, hizmet markalarını, ticari adlarını, logolarını, etki alanı adlarını veya EF English Live veya EF markasının diğer özelliklerini ticari veya ticari olmayan amaçlarla kullanma hakkı vermez

Kullanıcı Yönergeleri'mize (aşağıda Bölüm 3) uymayı ve Hizmeti, Koşullar'da açıkça izin verilmeyen hiçbir şekilde kullanmamayı kabul edersiniz. Hizmete yalnızca yasal amaçlarla erişme ve Hizmeti yalnızca yasal amaçlarla kullanma hakkına sahipsiniz.

3. KULLANICI YÖNERGELERİ

EF English Live'ı herkesin rahatça kullanılabilmesini sağlamak amacıyla Hizmeti kullanırken uymanız gereken birkaç temel kural belirledik. Lütfen bu kurallara uyun ve diğer kullanıcıları da aynısını yapmaya teşvik edin.

EF English Live'da kullanıcılar tarafından yayımlanan görüş ve mesajların EF LLS'nin veya çalışanlarının, bağlı kuruluşlarının, tedarikçilerinin veya ortaklarının görüşlerini yansıtmadığını ve temsil etmediğini lütfen unutmayın. EF LLS, EF English Live aracılığıyla kullanıcıların diğer kullanıcılara gönderdiği mesajların içeriğinden sorumlu değildir.

3.1 Kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler


EF LLS, İngilizce öğrenenlerden oluşan küresel bir topluluk oluşturmak için çaba göstermektedir. Bu nedenle, kullanıcılar mesaj gönderebilir, Hizmete resim ve metin gibi içerikler yükleyebilir ve/veya katkıda bulunabilir, sohbet odalarını kullanabilir, grup tartışmalarına/derslerine veya bire bir tartışmalara/derslere katılabilir ve mektup arkadaşları, yerel İngilizce okulları ve iş teklifleri gibi İngilizce dil kaynakları bulabilir (bundan böyle birlikte "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır). Hizmete gönderdiğiniz veya başka bir şekilde katkıda bulunduğunuz herhangi bir Kullanıcı İçeriğini yayımlama veya başka şekillerde katkıda bulunma hakkına sahip olduğunuzu ve söz konusu Kullanıcı İçeriğinin veya bizim tarafımızdan kullanımının bu Politikayı, yürürlükteki herhangi bir yasayı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini beyan edersiniz. EF English Live'da veya EF English Live ile bağlantılı olarak yayımladığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğini kullanmamız için bize münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisansı verilebilir, telifsiz, dünya çapında geçerli bir lisans vermektesiniz. Bu lisans, EF English Live hesabınızın sonlandırılmasından sonra beş yıl boyunca geçerlidir. Burada bize özel olarak verilen hakların yanı sıra, Kullanıcı İçeriğindeki fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere tüm hakların mülkiyetini saklı tutarsınız ancak yerel yasalar uyarınca geçerli olduğunda, Hizmetteki herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin üreticisi olarak tanımlanma hakkınızdan ve bu Kullanıcı İçeriğinin uygunsuz muamelesine itiraz etme hakkınızdan feragat etmeyi kabul edersiniz.

Kullanıcı İçeriğinin içerdiklerinden yalnızca siz sorumlusunuz. Ayrıca, bu Hizmetleri kullanarak, aşağıdaki kriterlerden herhangi birine uyan hiçbir materyali yayımlamamayı, katkı olarak sunmamayı veya göndermemeyi kabul edersiniz:

Orijinal olmayan veya söz konusu içeriği oluşturan kişinin önceden açık yazılı onayını almadığınız içerik barındırması.

Sakıncalı bir dil içermesi veya herhangi bir şekilde saygısız, pornografik, cinsel içerikli veya iftira niteliğinde olması.

Herhangi bir yazılım, donanım veya telekomünikasyonun işlevselliğini kesintiye uğratmak, yok etmek veya devre dışı bırakmak için tasarlanmış virüsler veya başka herhangi bir kod içermesi.

Zincirleme mektuplar, önemsiz postalar veya diğer talepler gibi "spam" olarak görülebilmesi.

Başka bir kişinin kimliğine bürünme girişiminde bulunması veya Hizmetin ve kullanıcılarının güvenliğini ihlal etmesi.

EF LLS, yayımlanan herhangi bir mesajı, kaydedilmiş tartışmaları/dersleri veya diğer Kullanıcı İçeriğini istediği zaman kaldırabilir. Diğer öğrencileri kapsayan herhangi bir dizin, orada yer alan bilgiler de dâhil olmak üzere, yalnızca EF LLS'nin sahip olduğu ve koruduğu özel bilgilerdir. Dizinin, EF English Live üyeleri arasındaki dil öğrenme yazışmaları dışında herhangi bir amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır.

EF LLS, Kullanıcı İçeriğini aktif olarak izlemez, incelemez veya düzenlemez ancak kullanımın bu Politikaya ve yürürlükteki yasalara uygun olduğunu belirlemek amacıyla Hizmetleri izleme hakkını saklı tutar. EF LLS, tamamen EF LLS'nin takdirine bağlı olarak, yasaları, bu Politikayı ihlal eden veya bizim için kabul edilemez olan Kullanıcı İçeriği dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak herhangi bir Kullanıcı İçeriğini kaldırabilir veya erişimini devre dışı bırakabilir. EF LLS, size önceden bildirimde bulunmaksızın bu eylemleri gerçekleştirebilir.

3.2 Fikri Mülkiyet

EF LLS, fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve sizden de aynısını yapmanızı bekler.

Bu, örneğin, aşağıdakilere izin verilmediği anlamına gelir: (a) Hizmetin veya Hizmet aracılığıyla size sunulan içeriğin herhangi bir bölümünü kopyalamak, çoğaltmak, sıkıştırılmış format elde edecek şekilde kopyalamak veya kamuya açık hâle getirmek veya Hizmeti bu Politika kapsamında açıkça izin verilmeyen şekilde kullanmak; (b) tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sökme, değiştirme işlemleri yapmak veya Hizmete veya herhangi bir bölümüne dayalı türev çalışmalar oluşturmak; (c) EF LLS, lisans verenleri veya herhangi bir üçüncü tarafın, Hizmet aracılığıyla erişilebilen içeriği korumak için kullandığı herhangi bir teknolojiyi atlatmak; (d) Hizmetin herhangi bir bölümünü kiralamak veya kiraya vermek ve (e) şifrenizi başka bir kişiye vermeniz veya başka bir kişinin kullanıcı adını ve şifresini kullanmanız.

Şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz:

EF LLS'nin (kendi takdirine bağlı olarak vermeyebileceği) açık yazılı izni olmaksızın, EF English Live'a veya EF English Live'ın herhangi bir bölümüne erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek için robot, örümcek, kazıyıcı, derin bağlantı veya diğer benzer otomatik veri toplama veya çıkarma araçları, programları, algoritmaları veya metodolojileri kullanmak,

EF English Live'da gezinmek veya EF English Live'da arama yapmak için, Hizmet aracılığıyla sunulan arama motorları ve arama aracıları ve genel olarak kullanılabilen üçüncü taraf web tarayıcıları (Microsoft Explorer gibi) dışında herhangi bir motor, yazılım, araç, aracı veya başka bir cihaz veya mekanizma (tarayıcılar, örümcekler, robotlar, avatarlar veya akıllı aracılar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek,

EF English Live veya Hizmet'i oluşturan veya herhangi bir şekilde EF English Live'ın veya Hizmet'in bir parçasını oluşturan herhangi bir yazılımın şifresini çözmeye, kaynak koda dönüştürmeye, parçalara ayırmaya veya tersine mühendislik yapmaya teşebbüs etmek.

3.3 Kullanıcı etkinlikleri

EF English Live'a ve Hizmetin diğer kullanıcılarına lütfen saygı gösterin.

(a) Saldırgan, küfürlü, karalayıcı, pornografik veya müstehcen olan; (b) yasa dışı olan veya EF LLS'nin veya üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet, gizlilik veya mülkiyet haklarının ihlali dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yasa dışı eylemi teşvik etmeyi veya işlemeyi amaçlayan; (c) üçüncü tarafların kişisel verilerini içeren veya bu tür kişisel verileri talep etmeyi amaçlayan; (d) virüsler, solucanlar, Truva atları veya diğer kirletici veya yıkıcı özellikler gibi kötü amaçlı içerik barındıran veya herhangi bir kullanıcının Hizmete erişimine veya EF English Live veya Hizmetin düzgün çalışmasına müdahale eden; (e) diğer kullanıcıları taciz etmeyi veya onlara zorbalık etmeyi amaçlayan; (f) başka bir kullanıcı, kişi veya kuruluşla olan ilişkinizi taklit eden veya yanlış tanıtan ya da başka bir şekilde hileli, yanlış, aldatıcı veya yanıltıcı olan; (g) istenmeyen toplu postalar ("spam"), önemsiz posta, zincirleme mektup veya benzerlerinin iletilmesini içeren; (h) reklam, yarışma, çekiliş veya piramit şemaları gibi ticari faaliyetler veya satış faaliyetleri içeren; (i) ticari ürün veya hizmetler tanıtan; (j) Hizmete müdahale eden, Hizmetteki veya EF LLS'nin bilgisayar sistemlerindeki veya ağındaki güvenlik açıklarını kurcalayan veya araştırmaya, taramaya veya test etmeye teşebbüs eden ya da EF English Live'ın güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerinden herhangi birini ihlal eden veya (k) EF LLS'nin belirlediği şekilde Koşullar'la çelişen şekilde olan veya bu nitelikte materyal içeren faaliyetlere Hizmet üzerinde katılmayın, bu nitelikte kullanıcı adı kaydı ve/veya kullanımı dâhil bu tür Kullanıcı İçeriği katkısı yapmayın veya yüklemeyin.

Lütfen EF English Live'da neleri herkese açık hâle getirdiğiniz konusunda dikkatli olun. Hizmet, hesap ayarlarınızda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Kullanıcı İçeriği yayımlama veya başka bir şekilde katkıda bulunma, içerik paylaşma ve sizinle ilgili belirli bilgileri herkese açık hâle getirme olanağı da dâhil olmak üzere sosyal ve etkileşimli özellikler içerir. Paylaşılan, kaydedilen veya başka bir şekilde kamuya açık olan bilgilerin EF English Live'da veya web üzerinde diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini ve yeniden paylaşılabileceğini unutmayın; bu nedenle EF English Live'ı lütfen dikkatli kullanın ve hesap ayarlarınızı düzenli olarak yönetin. EF LLS, Hizmet üzerinde herhangi bir eylemi veya materyali herkese açık hâle getirme seçimlerinizden sorumlu değildir.

EF English Live hesabınızın ("Hesap"), kullanıcı adınızın ve parolanızın gizliliğini korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcı adınızın ve parolanızın Hizmetteki her tür kullanımından sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Kullanıcı adınız veya parolanız kaybolur veya çalınırsa ya da hesabınıza üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz erişim sağlandığını düşünürseniz lütfen buradan hemen bizimle iletişime geçin ve parolanızı en kısa sürede değiştirin.

Hizmetin etkili bir şekilde çalışması için, kayıt bilgilerinizi her zaman güncel ve doğru olmasını sağlamanız gerekir. Bunu yapmazsanız Hizmetin size doğru ve etkili bir şekilde sunulması etkilenir.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Hesabınızı feshedebilir veya Hesabınızla ilişkili herhangi bir kullanıcı adını herhangi bir nedenle (yasa dışı veya yetkisiz kullanımla ilgili nedenler dâhil) değiştirebilir, geri alabilir veya kaldırabiliriz. Hesabınızın kaydını veya Hesap ve/veya Hizmet aracılığıyla saklamış olabileceğiniz herhangi bir veri veya bilgiyi saklama yükümlülüğümüz yoktur.

4. TEKNOLOJİ SINIRLAMALARI VE DEĞİŞİKLİKLERİ

EF LLS, Hizmetin çalışır durumda kalması için makul çabayı gösterecektir. Bununla birlikte, bazı teknik zorluklar veya bakım, zaman zaman geçici kesintilere neden olabilir. EF LLS, periyodik olarak ve herhangi bir zamanda, Hizmetin veya herhangi bir işlevinin veya özelliğinin kesintiye uğraması, değiştirilmesi veya durdurulması nedeniyle size karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, Hizmetin işlevlerini ve özelliklerini geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar. EF LLS'nin Hizmeti sürdürme, destekleme, yükseltme veya güncelleme ya da Hizmet aracılığıyla belirli bir içeriğin tamamını veya herhangi bir kısmını sağlama yükümlülüğü olmadığını anlar ve kabul edersiniz.

5. GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Site ve Hizmetlerin belirli özelliklerine erişmek için EF English Live'a kaydolmanız ve bir hesap oluşturmanız gerekecektir. Kayıt işlemi sırasında toplanan bilgiler ve hesabınızla ilgili bilgiler için bu Politika ve Gizlilik Politikamız geçerlidir. İzinsiz olarak kendinizden başkası için Hesap oluşturmayacağınızı, Hesap oluştururken verdiğiniz tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve Hesabınızla ilgili bilgilerin her zaman doğru ve eksiksiz olmasını sağlayacağınızı beyan ve garanti edersiniz.

EF English Live'ı kullanımınız ve EF English Live aracılığıyla veya EF English Live ile bağlantılı olarak EF LLS tarafından hakkınızda toplanan her türlü kişisel bilgi veya diğer bilgiler için Gizlilik Politikamız geçerlidir.

Koşullar'ımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. EF English Live'ı beğenmenizi umuyoruz..

EF English Live veya EF LLS'nin politikaları ve uygulamaları hakkında herhangi bir sorunuz olursa lütfen buradan bize ulaşın.