Warunki subskrypcji

Witamy w EF English Live, wiodącym serwisie do nauki języka angielskiego dla ludzi z całego świata.

Przedmiot i struktura warunków

Niniejsze warunki subskrypcji ("Warunki") określają warunki zakupu subskrypcji usługi nauki języków obcych online EF English Live ("Subskrypcja"). Niniejsze Warunki i załączony plan płatności ("Plan płatności") określają relacje biznesowe między użytkownikiem a Education First Corporate Language Training S.A. Calle Mayor, 6, planta 4 derecha, 28013 Madryt, Hiszpania ("EF English Live") w odniesieniu do Subskrypcji na korzystanie z usługi nauki języków obcych online EF English Live ("EF English Live", "Serwis" lub "Witryna"). Ponadto użytkownik jest związany Zasadami dopuszczalnego użytkowania na stronie Englishlive.com.

Wykupując subskrypcję podarunkową lub subskrypcję EF English Live, użytkownik wyraża zgodę, bez żadnych zastrzeżeń, na przestrzeganie Warunków określonych poniżej.

Czas trwania subskrypcji

Okres obowiązywania Subskrypcji jest zgodny z Planem płatności.

Opłaty i płatności

Niektóre materiały i funkcje EF English Live Site są dostępne wyłącznie po zakupie Subskrypcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty związane z połączeniem z Witryną. EF English Live zastrzega sobie prawo do zmiany stawek subskrypcji w dowolnym momencie lub ustanowienia nowych stawek, po uprzednim powiadomieniu opublikowanym na Stronie i wysłanym pocztą elektroniczną do swoich członków oraz, w stosownych przypadkach, poinformowaniu o sposobie zaakceptowania tych zmian. Zmiany cen wejdą w życie na początku następnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, użytkownik akceptuje nową cenę, kontynuując korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmiany ceny. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmianę ceny, ma prawo ją odrzucić, rezygnując z płatnej subskrypcji przed wejściem zmiany ceny w życie.

Szczegóły zakupu bieżącego kursu są zawsze dostępne w sekcji "Ustawienia konta" w witrynie EF English Live oraz w planie płatności otrzymanym przy zakupie kursu (w tym szczegóły dotyczące planu płatności i zasad anulowania).

Jeśli subskrypcja obejmuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela, zarówno grupowe, jak i prywatne, sesje te są dostarczane na zasadzie "wykorzystaj je lub strać", co oznacza, że jeśli nie wykorzystasz tych sesji do końca subskrypcji, te niewykorzystane sesje zostaną utracone i nie zostaną zwrócone. Jeśli płatna subskrypcja jest miesięczną subskrypcją cykliczną, sesje prowadzone przez nauczyciela wygasną na koniec każdego miesiąca, jak opisano powyżej.

Okres próbny

Od czasu do czasu możemy oferować wersje próbne Subskrypcji na określony czas bez opłat lub po obniżonej stawce ("Okres próbny"). EF English Live może określić uprawnienia użytkownika do korzystania z wersji próbnej oraz wycofać lub zmodyfikować okres próbny w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

W przypadku niektórych okresów próbnych będziemy wymagać podania szczegółów płatności w celu rozpoczęcia okresu próbnego. Podając takie dane, użytkownik wyraża zgodę na automatyczne rozpoczęcie naliczania opłat za subskrypcję pierwszego dnia po zakończeniu okresu próbnego w powtarzających się okresach miesięcznych lub w innych odstępach czasu, które ujawnimy użytkownikowi z wyprzedzeniem. Jeśli użytkownik nie chce wnosić tej opłaty, musi anulować odpowiednią subskrypcję przed końcem okresu próbnego.

Współdzielone konta

Z jednym kontem może być powiązany tylko jeden użytkownik. Użytkownicy NIE MOGĄ współdzielić konta. Dzielenie się kontem z innymi osobami może skutkować zakończeniem Twojego kursu.

Odstąpienie od umowy

Jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Unii Europejskiej i wykupił Subskrypcję online lub telefonicznie, ma prawo zmienić zdanie i otrzymać pełny zwrot pieniędzy w ciągu czternastu (14) dni od zakupu ("Okres odstąpienia od umowy"), ale tylko wtedy, gdy nie skorzystał z więcej niż jednej (1) lekcji konwersacji (indywidualnej lub grupowej).

Zawieszenie

Masz prawo poprosić o zawieszenie swojego kursu. Dostęp do kursu może być zawieszony na okres od siedmiu (7) do maksymalnie sześćdziesięciu (60) dni. Operację tę można żądać kilka razy w okresie subskrypcji, pod warunkiem że nie przekroczy się maksymalnego łącznego okresu zawieszenia wynoszącego sześćdziesiąt (60) dni. W trakcie zawieszenia plan płatności nie ulegnie zmianie, a czas, przez który konto jest zawieszone, zostanie dodany na koniec kursu.

Nie możesz zawiesić swojego kursu w trakcie okresu tzw. "okresu rozważenia" (jeśli dotyczy).

Odnowienie; Anulowanie

O ile Subskrypcja nie została zakupiona na czas określony, płatność na naszą rzecz zostanie automatycznie odnowiona na koniec odpowiedniego okresu subskrypcji, chyba że użytkownik anuluje Subskrypcję przed końcem bieżącego okresu subskrypcji. Jeśli użytkownik chce anulować subskrypcję, musi poinformować nas o tym zamiarze co najmniej 48 godzin przed datą rozpoczęcia kolejnego miesiąca odnowienia, aby uniknąć naliczenia opłaty. Anulowanie wejdzie w życie następnego dnia po ostatnim dniu bieżącego okresu subskrypcji. W przypadku anulowania Subskrypcji po upływie Okresu karencji (w stosownych przypadkach) lub przed końcem bieżącego okresu subskrypcji, nie zwrócimy żadnych uiszczonych już opłat subskrypcyjnych. Jeśli użytkownik chce otrzymać pełny zwrot wszystkich środków wpłaconych na rzecz EF English Live przed upływem Okresu karencji, musi skontaktować się z Obsługą klienta. Kiedy przetwarzamy jakikolwiek zwrot, zwracamy kwoty przy użyciu metody użytej do płatności.

Gwarancja Zadowolenia

Gwarancja Zadowolenia ("Gwarancja")

1.1 Oferujemy gwarancję zadowolenia nowym użytkownikom szkoły, którzy po raz pierwszy zakupują kurs o stałej długości. Jeśli nie jesteś zadowolony z swojego doświadczenia edukacyjnego i chcesz skorzystać z Gwarancji, możesz być uprawniony do zwrotu kwoty zapłaconej do daty zgłoszenia.

1.2 Gwarancja podlega warunkom określonym w niniejszych Warunkach, a twoim obowiązkiem jest spełnienie tych warunków, aby zakwalifikować się do zwrotu.

Kwalifikacja do Gwarancji

2.1 Aby zakwalifikować się do Gwarancji, musisz spełnić następujące wymagania:

a) Być nowym klientem, który po raz pierwszy kupuje kurs o stałej długości.

b) Ukończyć co najmniej jedną jednostkę samodzielnej nauki na tydzień przez pierwsze 12 tygodni subskrypcji I

c) Uczęszczać co najmniej raz na tydzień na zajęcia prowadzone przez nauczyciela przez pierwsze 12 tygodni subskrypcji (lekcje prywatne lub grupowe).

2.2 Nie spełnienie powyższych wymagań wyklucza Cię z możliwości skorzystania z Gwarancji.

Proces Zgłaszania

3.1 Jeśli spełniłeś wymagania kwalifikacyjne określone w Sekcji 2 i chcesz skorzystać z Gwarancji, musisz poinformować Obsługę Klienta EF English Live na piśmie w ciągu 30 dni po zakończeniu początkowego 12-tygodniowego okresu kursu. Brak terminowego powiadomienia unieważni Twoje zgłoszenie.

3.2 Aby złożyć zgłoszenie, skontaktuj się z Obsługą Klienta EF English Live pod adresem contact.en@ef.com lub za pośrednictwem wyznaczonych kanałów dostępnych na naszej stronie internetowej.

Uprawnienie do Zwrotu

4.1 Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie zatwierdzone, będziesz uprawniony do zwrotu kwoty zapłaconej do daty zgłoszenia.

4.2 Zwrot zostanie przetworzony za pomocą tej samej metody płatności, która została użyta przy początkowym zakupie.

Wyłączenia i Ograniczenia

5.1 Gwarancja dotyczy wyłącznie nowych użytkowników EF English Live, którzy po raz pierwszy kupują kurs o stałej długości.

5.2 Każdy klient, którego kurs zostanie zawieszony w dowolnym momencie w ciągu pierwszych 12 tygodni, nie będzie uprawniony do skorzystania z Gwarancji.

5.3 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu, jeśli istnieją dowody na nadużycie lub złe wykorzystanie lub naruszenie tych Warunków.

Modyfikacje i Zakończenie

6.1 Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zakończenia Gwarancji lub tych Warunków w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności.

6.2 Wszelkie zmiany w Gwarancji lub Warunkach będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanej wersji na naszej stronie internetowej lub w Aplikacji.

Rezerwacja i anulowanie lekcji indywidualnych

Indywidualne lekcje mogą być zaplanowane przez ucznia dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu, pod warunkiem, że rezerwacja zostanie dokonana co najmniej jeden (1) dzień roboczy przed tą lekcją. Indywidualne lekcje rozpoczynają się co godzinę. Wszelkie prośby o odwołanie danej lekcji muszą być otrzymane nie później niż dwa (2) dni robocze przed dniem tej lekcji. Można to zrobić za pomocą linku "Kontakt" na wirtualnej platformie EF English Live. Uczniowie mogą również anulować indywidualną lekcję z kalendarza dostępnego po kliknięciu linku Prywatny nauczyciel. Każda lekcja zarezerwowana przez ucznia, na którą uczeń nie przyszedł przez dwadzieścia (20) minut po zaplanowanym czasie, zostanie uznana za opuszczoną i zostanie odjęta od przydziału prywatnego nauczyciela. Grupowe rozmowy coachingowe są dostępne dla każdego ucznia prywatnego nauczyciela, który tego wymaga. Mogą oni uczestniczyć w kolejnych takich spotkaniach w dowolnym czasie i więcej niż jeden raz. Rozmowy coachingowe grupowe są zaplanowane w różnych porach tygodnia. Zaloguj się na swoje konto, aby sprawdzić godziny następnych grupowych rozmów coachingowych. Prywatna rozmowa coachingowa jest dostępna za dodatkową opłatą i można ją zarezerwować podczas rozmowy powitalnej.

Warunki korzystania z Englishlive.com

Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik akceptuje również Zasady dopuszczalnego użytkowania znajdujące się na stronie Englishlive.com.

Zmiany niniejszych Warunków

EF English Live może, według własnego uznania, wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków, które uznamy za istotne, powiadomimy o tym użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Kontynuując korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, użytkownik wyraża i potwierdza akceptację tych zmian. W przypadku niezadowolenia ze zmodyfikowanych warunków użytkowania użytkownik może anulować subskrypcję zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Ograniczenia i zwolnienia z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się, że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku jakichkolwiek problemów lub niezadowolenia z Serwisu lub aplikacji stron trzecich jest odinstalowanie oprogramowania EF English Live i zaprzestanie korzystania z Serwisu.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU EF ENGLISH LIVE, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, UDZIAŁOWCY, PRACOWNICY, AGENCI, DYREKTORZY, PODMIOTY ZALEŻNE, PODMIOTY STOWARZYSZONE, SUKCESORZY, PODMIOTY POWIĄZANE, DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA (i) JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, DROBNE, KARNE, WYNAGRODZENIOWE LUB KONSEKWENCYJNE (W TYM UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANYCH, BIZNESU LUB ZYSKÓW), WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU, APLIKACJI OSÓB TRZECICH LUB TREŚCI APLIKACJI OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEORII PRAWNEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA EF LLS ZOSTAŁA OSTRZEŻONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, A NAWET JEŚLI ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU; (ii) ŁĄCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z SERWISEM, APLIKACJAMI OSÓB TRZECICH LUB TREŚCIĄ APLIKACJI OSÓB TRZECICH PONIŻEJ KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ SPÓŁKI W CIĄGU POPRZEDNICH TRZECH MIESIĘCY.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności EF English Live za oszustwo, świadome wprowadzenie w błąd, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem w zakresie dozwolonym przez prawo.

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić EF English Live i jej podmioty stowarzyszone, partnerów, dostawców i pracowników przed wszelką odpowiedzialnością, roszczeniami, kosztami lub szkodami wynikającymi z korzystania z EF English Live lub Serwisów lub naruszenia niniejszych Warunków.

Inne

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty związane z połączeniem z Witryną.

EF English Live może przenieść Warunki lub dowolną ich część bez ograniczeń. Użytkownik nie może scedować Warunków ani przenieść lub udzielić sublicencji na swoje prawa wynikające z niniejszej licencji jakiejkolwiek osobie trzeciej.

Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub w jakimkolwiek zakresie, taka nieważność lub wykonalność nie wpłynie w żaden sposób na pozostałe postanowienia Warunków ani nie uczyni ich nieważnymi lub niewykonalnymi, a stosowanie tego postanowienia będzie egzekwowane w zakresie dozwolonym przez prawo.

O ile nie uzgodniono inaczej lub nie jest to wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, niniejsze Warunki podlegają prawu szwajcarskiemu, bez względu na wybór lub kolizję przepisów prawa. Ponadto użytkownik i EF LLS zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów Szwajcarii w celu rozstrzygania wszelkich sporów, roszczeń lub kontrowersji powstałych w związku z niniejszymi Warunkami. Komisja Europejska zapewnia internetową platformę rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jeśli chcesz zgłosić nam sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem tek@ef.com.

Użytkownik zgadza się, że jeśli EF LLS nie skorzysta lub nie wyegzekwuje jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego zawartego w Warunkach (lub z którego EF LLS korzysta na mocy obowiązującego prawa), nie będzie to uważane za formalne zrzeczenie się praw EF LLS i że te prawa lub środki prawne będą nadal dostępne dla EF LLS.

Wszystkie zobowiązania, umowy, oświadczenia i gwarancje zawarte w niniejszych Warunkach pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków.