Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Data wejścia w życie: 2018-05-24

Firma EF Language Learning Solutions Ltd (zwana dalej "EF English Live" i/lub "EF") stworzyła niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności w celu zademonstrowania naszego zdecydowanego zaangażowania w ochronę prywatności. Poniżej przedstawiamy nasze praktyki gromadzenia i rozpowszechniania informacji na tej stronie internetowej: https://englishlive.ef.com.


NASZE ZOBOWIĄZANIE DO OCHRONY PRYWATNOŚCI


EF Language Learning Solutions Ltd. ("EF LLS") zobowiązuje się do ochrony prywatności naszych potencjalnych i obecnych klientów. Polityka prywatności EF LLS ("Polityka prywatności") ma zastosowanie do wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych (zgodnie z definicją poniżej), w tym danych osobowych gromadzonych lub przekazywanych za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych lub naszych oficjalnych stron w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem innych kanałów online i offline, jak opisano poniżej (łącznie "Produkty EF").

Jeśli użytkownik nie może lub nie chce przekazać nam danych osobowych, których zasadnie wymagamy, możemy nie być w stanie dostarczyć mu żądanych informacji, towarów lub usług.

EF LLS, Haldenstrasse 4, 6006 Lucerna, Szwajcaria jest administratorem danych osobowych użytkownika w zakresie określonym w niniejszej Polityce prywatności. Bycie administratorem oznacza, że EF LLS jest odpowiedzialna za zapewnienie, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.


DANE OSOBOWE


"Dane osobowe" to informacje lub informacje, które mogą umożliwić identyfikację użytkownika, takie jak na przykład:

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres pocztowy i e-mail, numer telefonu)

 • Informacje o koncie (np. nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe lub identyfikator konta w mediach społecznościowych)

 • Kraj zamieszkania

 • Data urodzenia

 • Informacje techniczne, np. nazwa ekranu/użytkownika, adres IP, dane przeglądarki i urządzenia, informacje gromadzone za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii, dane pliku dziennika serwera, dane dotyczące korzystania z aplikacji i dane o lokalizacji

 • Preferencje (np. nawyki zakupowe, preferowane kursy edukacyjne)

 • Nazwa i adres firmy

Numer karty kredytowej i debetowej


W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe na różne sposoby:

 • Bezpośrednio od Ciebie:  Informacje są zbierane bezpośrednio od użytkownika, albo poprzez przekazanie nam informacji bezpośrednio przez użytkownika, albo poprzez działanie użytkownika w sposób, który dostarcza nam informacji, na przykład:

  • Offline: Gromadzimy dane osobowe użytkowników w trybie offline, na przykład podczas kontaktu z działem obsługi klienta, rejestracji produktu lub usługi bądź przekazywania nam informacji na piśmie.

  • Online: Gromadzimy dane osobowe użytkowników za pośrednictwem Produktów EF, na przykład gdy użytkownik zapisuje się do newslettera lub broszury, zapisuje się na produkt lub usługę.


Gromadzimy również dane osobowe:

 • Poprzez pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają serwerowi internetowemu przesyłanie danych do komputera lub urządzenia w celu prowadzenia dokumentacji i innych celów. Jeśli użytkownik nie chce, aby informacje były gromadzone za pomocą plików cookie, w większości przeglądarek dostępna jest prosta procedura umożliwiająca odrzucenie plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, odwiedź stronę https://www.allaboutcookies.org/. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie i celów, w jakich ich używamy, można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

 • Poprzez korzystanie z aplikacji mobilnej. Podczas pobierania i korzystania z jednej z naszych aplikacji mobilnych oraz w zakresie dozwolonym przez ustawienia prywatności użytkownika w aplikacji, śledzimy i gromadzimy dane dotyczące korzystania z aplikacji mobilnej, takie jak data i godzina dostępu aplikacji mobilnej na urządzeniu użytkownika do naszych serwerów oraz informacje i pliki pobrane do aplikacji mobilnej na podstawie numeru urządzenia użytkownika, a także statystyki dotyczące nieprawidłowego działania i awarii, których doświadczają użytkownicy.

 • Za pośrednictwem urządzenia. Pod warunkiem, że użytkownik włączył tę funkcję na swoim urządzeniu, zbieramy informacje o jego fizycznej lokalizacji, aby zapewnić użytkownikowi spersonalizowane usługi i treści oparte na lokalizacji. Więcej informacji na temat takich usług można znaleźć w sekcji "Jak wykorzystujemy dane osobowe?".

 • Od naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych, dostawców pomocy lub podmiotów zajmujących się obsługą roszczeń. Możemy otrzymywać Dane Osobowe od innych podmiotów w związku z kursem/programem użytkownika, w tym:

 • Nasze korporacyjne podmioty stowarzyszone, takie jak lokalna firma EF, która promuje sprzedaż naszych usług i oferuje obsługę klienta w kraju zamieszkania użytkownika oraz przekazuje nam Dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia umowy z użytkownikiem w sprawie zamówienia lub świadczenia usług, na które użytkownik się zapisał.

 • Z innych źródeł. Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych; wspólni partnerzy marketingowi, tacy jak agencje marketingowe lub dostawcy oprogramowania i usług do automatyzacji marketingu cyfrowego i analityki; platformy mediów społecznościowych, w tym między innymi; Facebook, Instagram, Snapchat, Musically, LinkedIn, Twitter, YouTube i komunikatory, takie jak WhatsApp lub Facebook Messenger; od osób, z którymi użytkownik jest zaprzyjaźniony lub w inny sposób połączony na platformach mediów społecznościowych, a także od innych stron trzecich. Na przykład, jeśli użytkownik zdecyduje się połączyć swoje konto w mediach społecznościowych z kontem EF Products, dane osobowe zarejestrowane w profilu użytkownika, takie jak adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, data urodzenia, imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika, zostaną nam udostępnione. Ponadto używamy plików cookie do śledzenia członków sieci społecznościowych, jak wyjaśniono w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

 • Jeśli użytkownik przegląda nasze witryny, możemy również gromadzić informacje o korzystaniu przez niego z naszych usług za pośrednictwem przeglądarki w celu śledzenia aktywności na naszych witrynach, takie jak adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, typ i wersja przeglądarki internetowej, dostawca usług oraz nazwa i wersja używanego Produktu EF.

Ponadto adres IP jest identyfikowany i automatycznie rejestrowany w plikach dziennika naszego serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza szkołę online EF English Live, wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wraz z innymi danymi osobowymi przekazanymi przez użytkownika wyłącznie za jego zgodą. Więcej informacji na temat gromadzenia adresu IP i innych danych dotyczących przeglądania można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.


W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?


Możemy również wykorzystywać dane osobowe:

 • Do celów statystycznych, obliczania poziomów użytkowania i pomocy w diagnozowaniu problemów z serwerem związanych z Produktami EF, a także w celu zapewnienia prawidłowego działania Produktów EF LLS.

 • Aby umożliwić użytkownikowi kontaktowanie się z innymi użytkownikami za pośrednictwem Produktów EF, na co zezwala odpowiedni produkt.

 • Aby umożliwić użytkownikowi uczestnictwo w forach dyskusyjnych, czatach, stronach profilowych i blogach oraz korzystanie z innych usług umożliwiających publikowanie informacji i materiałów.
  Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę,

 • do analizowania i ulepszania naszych ofert poprzez identyfikowanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz dostosowywanie doświadczeń i treści Produktów EF w oparciu o wcześniejsze działania użytkownika w ramach Produktów EF. Na przykład, w zależności od tego, jakiego Produktu EF użytkownik szukał w naszej witrynie internetowej lub podczas wcześniejszego przeglądania, oferta prezentowana użytkownikowi w ramach Produktów EF może być ograniczona do określonego języka, długości kursu lub budżetu.

 • Do dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych usług i treści opartych na lokalizacji poprzez wykorzystanie fizycznej lokalizacji urządzenia użytkownika. Na przykład użytkownik zostanie przekierowany na lokalną stronę internetową EF w swoim języku, jeśli jego urządzenie wskaże, że przegląda witrynę z tego kraju, lub może zostać mu zasugerowane najbliższe biuro EF w celu uzyskania wizyt lub informacji.

 • W celu promowania naszych produktów i usług, w tym specjalnych promocji opartych na zainteresowaniach użytkownika, na przykład za pośrednictwem rozwiązań do marketingu e-mailowego, takich jak oprogramowanie do zarządzania Salesforce Marketing Cloud, które utrzymuje listy mailingowe oraz harmonogramy i modyfikuje wiadomości e-mail w oparciu o to, co odbiorcy czytają, klikają lub przesyłają dalej. Cała taka komunikacja e-mail będzie zawierać wyraźny link do rezygnacji z subskrypcji.


W jaki sposób udostępniamy dane osobowe?


Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszym spółkom stowarzyszonym, partnerom biznesowym i usługodawcom zarówno na terenie EOG/Szwajcarii, jak i poza nim:

 • Nasze korporacyjne podmioty stowarzyszone to na przykład lokalna firma EF, która promuje sprzedaż naszych usług i oferuje obsługę klienta w kraju zamieszkania użytkownika lub jedna z głównych firm oferujących inny program EF.

 • dostawcom usług, takim jak dostawcy systemów informatycznych, na przykład do zarządzania relacjami z klientami lub płatnościami, planowania zajęć lub przechowywania wyników nauki; lub dostawcom oprogramowania i usług do automatyzacji i analizy marketingu cyfrowego.


Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia w zakresie przekazywania danych osobowych użytkownika poza EOG/Szwajcarię, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, dostępne na stronach http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915 i http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. Więcej informacji na temat standardowych klauzul ochrony danych można znaleźć w sekcji kontakt poniżej.

Udostępniamy również dane osobowe, jeśli uważamy to za konieczne: (a) zgodnie z obowiązującym prawem; (b) w celu przestrzegania procedur prawnych; (c) w celu odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania użytkownika; (d) w celu egzekwowania naszych warunków lub umowy; (e) w celu ochrony naszej działalności lub działalności któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych; (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkownika lub innych osób; oraz (g) w celu umożliwienia nam skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.

Aplikacja mobilna EF English Live korzysta z narzędzia do zgłaszania awarii, Crashlytics, działu biznesowego Google Inc. w celu przesyłania nam informacji o błędach i awariach, których doświadczają użytkownicy. Aplikacja automatycznie gromadzi pewne informacje, które nie identyfikują osobiście jej użytkowników. Informacje te obejmują między innymi informacje o urządzeniu, takie jak identyfikator urządzenia, tryb urządzenia, czas awarii i fizyczna lokalizacja urządzenia w momencie awarii.


Na czym opieramy nasze prawo do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych?Nasze prawo do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika opiera się na konieczności ich gromadzenia w celu świadczenia użytkownikowi zamówionych przez niego usług lub produktów, lub gdy istnieje uzasadniony interes dla nas (tj. usługodawcy) do wykorzystywania danych osobowych użytkownika, np. w celu marketingu produktów lub usług podobnych do tych, które użytkownik już zakupił od tego samego podmiotu prawnego.

Zwracamy uwagę, że prosimy o nieujawnianie nam żadnych wrażliwych danych osobowych w witrynie, za jej pośrednictwem lub w inny sposób.

W zakresie, w jakim wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do wysyłania mu ofert wykraczających poza to, co jest uważane za leżące w naszym uzasadnionym interesie, takich jak marketing produktów i usług świadczonych przez podmiot stowarzyszony EF, opieramy się na konkretnej zgodzie użytkownika.


Jak długo przechowujemy dane osobowe?


Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres pięciu (5) lat po wygaśnięciu jego konta, aby móc zapewnić użytkownikowi możliwość ponownej aktywacji konta, jeśli zdecyduje się on na zakup u nas dodatkowych kursów; lub w inny sposób tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały one zebrane lub zgodnie z terminami określonymi przez prawo i praktykę rynkową, chyba że dalsze przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub chyba że podano do wiadomości konkretny okres. Będziemy przechowywać ograniczone części danych osobowych użytkownika, które są niezbędne do celów marketingowych, dopóki użytkownik nie wycofa swojej zgody, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż przez 5 lat od ostatniej zakończonej usługi lub dostawy produktu.


BEZPIECZEŃSTWO


Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu zapewnienia dokładności i aktualności danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą, a także w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych.


KOMUNIKACJA ZE STRONY


Aby codziennie wysyłać Ci lekcję angielskiego przez e-mail, musimy oczywiście znać Twój adres e-mail. Jako subskrybent Email English zostaniesz dodany(-a) do naszej listy mailingowej, aby od czasu do czasu otrzymywać wiadomości e-mail o aktualizacjach usług, ofertach specjalnych i promocjach EF English Live i innych firm z grupy EF.

Użytkownik ma możliwość rezygnacji z subskrypcji tych wiadomości e-mail w dowolnym momencie, klikając link do rezygnacji z subskrypcji znajdujące się na dole każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.

W rzadkich przypadkach, gdy będzie to konieczne, będziemy wysyłać użytkownikowi ogłoszenia związane wyłącznie z usługami. Na przykład, jeśli nasza usługa zostanie tymczasowo zawieszona w celu przeprowadzenia konserwacji, możemy wysłać użytkownikowi wiadomość e-mail.

Zasadniczo użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, które nie mają charakteru promocyjnego. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, możesz dezaktywować swoje konto.


ZREZYGNUJ Z SUBSKRYPCJI


Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zechce zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, może skorzystać z funkcji rezygnacji z subskrypcji w otrzymanej wiadomości marketingowej lub poinformować nas o tym, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w sekcji "Kontakt" lub zmieniając ustawienia prywatności w szkole internetowej EF English Live. We wniosku należy zaznaczyć, że użytkownik nie chce otrzymywać od nas informacji marketingowych.

Należy pamiętać, że zmiany mogą nie wejść w życie natychmiast. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić żądania użytkownika tak szybko, jak to możliwe.


WITRYNY STRON TRZECICH


Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do prywatności, informacji lub innych praktyk osób trzecich, w tym osób trzecich prowadzących jakąkolwiek witrynę, do której łącze zawiera Produkt EF, i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Umieszczenie łącza na stronie EF Products nie oznacza poparcia dla strony, do której prowadzi łącze, przez nas ani przez nasze podmioty stowarzyszone.

Ponadto możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do funkcji stron trzecich, które umożliwiają udostępnianie działań podejmowanych w ramach Produktów EF na koncie (kontach) w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku lub LinkedIn. Należy pamiętać, że wszelkie informacje przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem tej funkcji podlegają polityce prywatności odpowiedniej strony trzeciej, a nie niniejszej Polityce prywatności. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie informacji podanych przez użytkownika za pośrednictwem tej funkcji.


WYMAGANIA WIEKOWE


Aby korzystać z Produktów EF, użytkownik musi mieć ukończone 13 lat. Jeśli użytkownik nie ukończył 16 lat, powinien zapoznać się z niniejszym tekstem wraz z rodzicem lub opiekunem, aby upewnić się, że oboje go rozumieją. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie wieku użytkownika, ale czasami przeprowadzamy weryfikację. Jeśli dowiemy się, że użytkownik ma mniej niż 16 lat i że zebraliśmy informacje na jego temat bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko, jak to możliwe, a użytkownik nie będzie mógł korzystać z Produktów EF.


DANE WRAŻLIWE


Zasadniczo nie gromadzimy żadnych wrażliwych danych osobowych. Wrażliwe dane osobowe to dane związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, stanem zdrowia lub stanem zdrowia, przeszłością kryminalną lub przynależnością do związków zawodowych. W niektórych sytuacjach może to być jednak konieczne (na przykład w celu dostarczenia użytkownikowi zamówionych usług i produktów). Upewnimy się, że otrzymamy wyraźną zgodę użytkownika na takie przetwarzanie i będziemy traktować te informacje w sposób bezpieczny.


AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI


Nasza Polityka prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom. Nie będziemy znacząco ograniczać praw użytkownika wynikających z niniejszej Polityki prywatności bez poinformowania go o tym. Wszelkie zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie, a przed wprowadzeniem takich zmian będziemy informować o nich w bardziej widoczny sposób. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, będziemy ubiegać się o uprzednią zgodę użytkownika na wszelkie zmiany.


PRAWA UŻYTKOWNIKA


Użytkownik ma prawo raz w roku kalendarzowym skontaktować się z nami i bez ponoszenia kosztów dowiedzieć się, które informacje o nim są wykorzystywane. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i ma prawo do przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego i może w dowolnym momencie zażądać ograniczenia wykorzystywania jego danych osobowych lub usunięcia przez nas jego danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub usunięcie może oznaczać, że nie będziemy w stanie dostarczyć użytkownikowi informacji, usług lub produktów, o które prosił. Na żądanie użytkownika jesteśmy również zobowiązani do poprawienia jego danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne lub wprowadzające w błąd.


PLIKI COOKIE


"Pliki cookie" to małe fragmenty informacji, które przechowujemy w przeglądarce komputera lub na dysku twardym. My i nasi partnerzy używamy plików cookie do zapamiętywania danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny. Na przykład, jeśli użytkownik wybierze wyświetlanie naszej witryny w języku francuskim, zapiszemy tę informację w pliku cookie, abyśmy mogli wyświetlić naszą witrynę w języku francuskim przy następnej wizycie. Używamy ich również do przechowywania identyfikatora logowania, aby ułatwić logowanie się do naszej witryny. Większość przeglądarek umożliwia zablokowanie zapisywania plików cookie na komputerze, ale spowoduje to utratę wielu korzyści płynących z EF English Live.

Używamy zarówno plików cookie z identyfikatorem sesji jak i trwałych plików cookie. Plik cookie z identyfikatorem sesji wygasa po zamknięciu przeglądarki. Trwały plik cookie pozostaje na dysku twardym przez dłuższy czas.

Korzystamy z usług zewnętrznej firmy zajmującej się narzędziami do śledzenia zachowań osób odwiedzających naszą witrynę. Nie mamy jednak dostępu ani kontroli nad ich plikami cookie. Informacje, które zbieramy za pośrednictwem naszej zewnętrznej firmy zajmującej się narzędziami śledzącymi, są całkowicie anonimowe i są wykorzystywane do ulepszania naszych usług i działań marketingowych.

Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych, zbieramy pewne informacje automatycznie i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ i język przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające i wyjściowe, system operacyjny, znacznik daty i godziny oraz dane strumienia kliknięć. Używamy tych informacji w celu zrozumienia i analizy trendów, administrowania witryną, poznania zachowań użytkowników w witrynie oraz zebrania informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Aby uzyskać kopię informacji przechowywanych przez EF LLS na temat użytkownika, kopię standardowych klauzul ochrony danych lub skorzystać z przysługujących użytkownikowi praw, należy skontaktować się z nami pod adresem EF Language Learning Solutions Ltd., Haldenstrasse 4, 6006 Lucerna, Szwajcaria lub kliknij tutaj.

W przypadku skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika, użytkownik ma prawo skontaktować się z organem nadzorczym w kraju, w którym mieszka.