เหตุผลที่คุณควรเลือกเรียนกับเรา

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลของเรา เป็นการรวมคุณภาพทางการศึกษากับความยืดหยุ่นของการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ของคุณผ่านบทเรียนภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบของเรากว่าหลายร้อยชั่วโมงและหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Common European Framework of Reference (CEFR) เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

วิธีการทำงาน

เหตุผลที่ครูของเราเปี่ยมด้วยคุณภาพ

ครูเจ้าของภาษาอังกฤษและครูชำนาญการณ์สองภาษาของเราล้วนเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์เป็นพิเศษและประจำการเพื่อสอนตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ทั้งบทเรียนสนทนาแบบตัวต่อตัวและบทเรียนสนทนากลุ่ม อยากเรียนแบบไหนคุณเลือกเอง

ครูภาษาอังกฤษของเรา

เหตุผลที่คุณไว้วางใจเรียนกับเรา

ไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การท่องเที่ยว หรือ เตรียมตัวสอบ TOEFL หรือ TOEIC เราจะสร้างแผนการเรียนเฉพาะตัวสำหรับคุณ เพื่อการันตีการสอนทักษาที่คุณต้องการ เมื่อคุณผ่านแต่ละระดับคุณจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองที่ได้มาตรฐาน CEFR ระดับ A1 ถึง C2 ทำให้คุณสามารถแสดงระดับภาษาอังกฤษของคุณต่อมหาวิทยาลัยหรือนายจ้างทั่วโลกได้ง่ายขึ้น

แพ็คเกจและราคา

แสดงใบรับรองและผลการทดสอบ EF English Live ลงในโปรไฟล์ของคุณง่าย ๆ เพียง 2 คลิก เราทำงานร่วมกับ LinkedIn เพื่อช่วยแบ่งปันความก้าวหน้าของคุณให้โลกรู้ในทันที

ได้รับความไว้วางใจจาก:

trusted
ผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องสามารถทำรายได้มากกว่าผู้ที่ไม่พูดภาษาอังกฤษเลย 30 - 50% รู้อย่างนี้แล้วมาสร้างความเปลียนแปลงกันเถอะ