Abonnementsvoorwaarden 

Welkom bij EF English Live, de vooraanstaande service voor mensen over de hele wereld om Engels te leren. 

Onderwerp en structuur van de Voorwaarden 

Deze abonnementsvoorwaarden (de "Voorwaarden") bevatten de voorwaarden voor je aankoop van een abonnement op de online taalleerservice EF English Live (het "Abonnement"). Deze Voorwaarden en het bijgevoegde betalingsplan (het "Betalingsplan") definiëren de zakelijke relatie tussen u en EF Language Learning Solutions Ltd. Haldenstrasse 4, 6006 Luzern, Zwitserland ("EF English Live") met betrekking tot het abonnement voor het gebruik van de online taalleerservice van EF English Live ("EF English Live", de "Service" of de "Site"). Bovendien ben je gebonden aan het Beleid voor acceptabel gebruik op de Englishlive.com website. 

Door een cadeau-abonnement te kopen bij of je te abonneren op EF English Live, ga je ermee akkoord, zonder kwalificatie, gebonden te zijn aan de Voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. 

Duur van het Abonnement 

De looptijd van je abonnement is volgens het Betalingsplan. 

Kosten en betaling 

Sommige materialen en functies van de EF English Live Site zijn alleen beschikbaar via de aankoop van een abonnement. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten die verbonden zijn aan de verbinding met de Site. EF English Live behoudt zich het recht voor om de abonnementstarieven op elk moment te wijzigen of nieuwe tarieven in te stellen, met voorafgaande kennisgeving die op de Site wordt geplaatst en per e-mail naar de leden wordt verzonden en, indien van toepassing, wordt gecommuniceerd hoe deze wijzigingen te accepteren. Prijswijzigingen worden van kracht aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving accepteer je de nieuwe prijs door de Dienst te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is gegaan. Indien je niet akkoord gaat met een prijswijziging, heb je het recht om de wijziging te weigeren door je af te melden voor het Betaalde Abonnement voordat de prijswijziging van kracht wordt. 

De aankoopgegevens van je huidige cursus zijn altijd beschikbaar via het gedeelte 'Accountinstellingen' van de EF English Live Site en via het Betalingsplan dat je hebt ontvangen bij de aankoop van de cursus (inclusief details over het betalingsplan en het annuleringsbeleid). 

Als je Abonnement docent-geleide lessen bevat, zowel groeps- als privélessen, worden deze sessies geleverd op basis van "gebruiken of verliezen". Dit betekent dat als je deze sessies aan het einde van je abonnement niet hebt gebruikt, deze ongebruikte sessies voor je verloren gaan en niet worden terugbetaald. Als je betaalde abonnement een maandelijks terugkerend abonnement is, verlopen je docent-geleide sessies aan het einde van elke maand, zoals hierboven beschreven.  

Proefperiode 

Van tijd tot tijd kunnen we proefperiodes van Abonnementen aanbieden voor een bepaalde periode zonder betaling of tegen een gereduceerd tarief (een "Proefperiode"). EF English Live kan bepalen of je in aanmerking komt voor een Proefperiode en een Proefperiode op elk moment intrekken of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. 

Voor sommige Proefperiodes vragen we je om je betalingsgegevens op te geven om de Proefperiode te starten. Door dergelijke gegevens te verstrekken, ga je ermee akkoord dat we automatisch kunnen beginnen met het in rekening brengen van het Abonnement op de eerste dag na het einde van de Proefperiode op een terugkerende maandelijkse basis of een andere interval die we je van tevoren bekendmaken. ALS JE DEZE KOSTEN NIET WIL, MOET JE HET BETREFFENDE ABONNEMENT VÓÓR HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE ANNULEREN. 

Gedeelde accounts 

Er kan slechts één gebruiker aan een account worden gekoppeld. Gebruikers mogen GEEN account delen. Het delen van je account met anderen kan leiden tot beëindiging van je cursus. 

Herroeping 

Indien je online of telefonisch een abonnement hebt afgesloten, heb je het recht om van gedachten te veranderen en een volledige terugbetaling te ontvangen binnen veertien (14) dagen na aankoop (de "Herroepingstermijn"). 

Opschorting 

Je hebt het recht om een ​​opschorting van je cursus aan te vragen. Toegang tot de cursus kan worden opgeschort voor een periode van minimaal zeven (7) tot een maximum van zestig (60) dagen. Deze handeling kan meerdere keren worden aangevraagd tijdens de abonnementsperiode, zolang de maximale totale schorsingsperiode van zestig (60) dagen niet wordt overschreden.  Gedurende de pauze blijft het betalingsplan ongewijzigd en wordt de gepauzeerde tijd toegevoegd aan het einde van de cursus. 

Je kunt je cursus niet onderbreken tijdens de "herroepingstermijn" (indien van toepassing) 

Verlengen; Opzeggen 

 Tenzij je Abonnement voor een vaste periode is gekocht, wordt je betaling aan ons automatisch verlengd aan het einde van de toepasselijke abonnementsperiode, tenzij je je Abonnement opzegt vóór het einde van de dan geldende abonnementsperiode. Als je je abonnement wil opzeggen, moet je ons ten minste 48 uur voordat de verlengingsdatum van de volgende maand begint op de hoogte stellen van je voornemen om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht. De annulering gaat in op de dag na de laatste dag van de huidige abonnementsperiode. Als je je Abonnement opzegt nadat de Herroepingstermijn voorbij is (indien van toepassing), of voor het einde van de huidige abonnementsperiode, zullen wij geen reeds aan ons betaalde abonnementskosten terugbetalen. Als je een volledige terugbetaling wil ontvangen van alle bedragen die aan EF English Live zijn betaald voordat de Herroepingstermijn voorbij is, moet je contact opnemen met de klantenservice. Wanneer we een terugbetaling verwerken, zullen we bedragen terugbetalen via de betaalmethode die je hebt gebruikt voor de betaling. 

Als je een abonnement met een vaste looptijd hebt afgesloten en na de "herroepingstermijn" wilt annuleren, kun je dit doen binnen een maximum van 90 dagen vanaf het begin van het abonnement (in dit geval geldt een boete van de administratieve kosten van 30% van het bedrag dat nog moet worden betaald voor je cursus). 

Na 90 dagen inschrijving kan geen enkele student het verworven contract annuleren en zal hij/zij gebonden zijn aan de volledige betaling van het plan waarvoor ze zich hebben ingeschreven. (EF English Live behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de diensten die aan de klant worden geleverd op te schorten in geval van niet-naleving van het betalingsplan, zelfs tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving) 

Als je voor het einde van de "Herroepingstermijn" een volledige terugbetaling van het betaalde bedrag voor een cursus bij EF English Live wenst te ontvangen, moet je contact opnemen met de klantenservice van EF English Live. De bedragen zullen worden terugbetaald via dezelfde betaalmethode die werd gebruikt op het moment van aankoop. 

Tevredenheidsgarantie  

1. Tevredenheidsgarantie ("Garantie")   
1.1 Wij bieden een tevredenheidsgarantie aan nieuwe gebruikers van de leeromgeving die voor de eerste keer een cursus met een vaste duur aanschaffen. Als je niet tevreden bent met je leerervaring en aanspraak wilt maken op de garantie, kom je mogelijk in aanmerking voor een terugbetaling van het totale betaalde bedrag tot aan de datum van je claim.  
1.2 De garantie is onderworpen aan de bepalingen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en het is je eigen verantwoordelijkheid om aan deze voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor de terugbetaling.  

 2. Kwalificatie voor de garantie   
2.1 Om in aanmerking te komen voor de garantie, moet je voldoen aan de volgende vereisten:   
a) Je bent een nieuwe klant die voor de eerste keer een cursus met een vaste duur aanschaft  
b) Je voltooit ten minste één module zelfstudie per week gedurende de eerste 12 weken van je abonnement EN  
c) Je neemt met succes deel aan ten minste één door een docent geleide les per week gedurende de eerste 12 weken van je abonnement (privé- of groepsles).  
2.2 Het niet voldoen aan de bovenstaande vereisten zal je diskwalificeren voor het claimen van de garantie.  

3. Claimprocedure   
3.1 Indien je aan de kwalificatievereisten zoals uiteengezet in Sectie 2 hebt voldaan en aanspraak wilt maken op de garantie, moet je EF English Live Klantenservice schriftelijk op de hoogte stellen binnen 30 dagen na de eerste 12 weken van de cursus. Het niet tijdig verstrekken van een kennisgeving zal je claim ongeldig maken.   
3.2 Om een claim in te dienen, neem je contact op met de klantenservice van EF English Live via [email protected] of via de aangewezen kanalen die op onze website worden verstrekt.   

4. In aanmerking komen voor terugbetaling   
4.1 Indien je claim wordt goedgekeurd, kom je in aanmerking voor een terugbetaling van het totale betaalde bedrag tot aan de datum van je claim.   
4.2 De terugbetaling zal worden verwerkt via dezelfde betaalmethode die werd gebruikt voor de initiële aankoop.  

5. Uitsluitingen en Beperkingen   
5.1 De garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe gebruikers van EF English Live die voor de eerste keer een cursus met een vaste duur aanschaffen.   
5.2 Klanten van wie de cursus op enig moment binnen de eerste 12 weken wordt opgeschort, komen niet in aanmerking.
5.3 Wij behouden ons het recht voor om een ​​terugbetaling te weigeren als er bewijs is van misbruik, onjuist gebruik of schending van deze voorwaarden.  

6. Wijzigingen en Beëindiging   
6.1 Wij behouden ons het recht voor om de garantie of deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.   
6.2 Eventuele wijzigingen in de garantie of voorwaarden worden onmiddellijk van kracht nadat de herziene versie op onze website of binnen de app is geplaatst.  

Privélessen boeken en annuleren 

De volgende speciale voorwaarden zijn van toepassing op online privé- en groepslessen ("Online Les Services"). 

Speciale voorwaarden voor privélessen 

Toegang tot de online les-services van EF vereist een actief abonnement op het EF English Live online platform. 

Privé- en groepslessen zijn alleen beschikbaar voor studenten van minimaal 15 jaar oud. Als we ontdekken dat je deelneemt aan live lessen maar niet de juiste leeftijd of niet de vereiste toestemming hebt, behouden we het recht om al je lessen te beëindigen.  

De docent behoudt zich het recht voor om je deelname aan een les te annuleren of te beperken als je niet de juiste leeftijd of niet de vereiste toestemming hebt, als je deelneemt aan enige beledigende, agressieve of ongepaste taal, gedrag of kleding." 

Online lessen kunnen worden opgenomen voor educatieve doeleinden. Door deel te nemen aan deze les stemt u ermee in dat EF English Live mogelijk een video-opname van deze les kan maken en verwerken (inclusief jouw beeld en/of stem) en deze beschikbaar kan stellen aan andere studenten in de les, onderworpen aan de voorwaarden van de cursusovereenkomst en het privacybeleid van EF English Live. Je kunt ervoor kiezen om je camera en microfoon uit te zetten tijdens de les. 

EF English Live garandeert niet dat de videofunctie altijd beschikbaar zal zijn. Toegang tot video's kan tijdelijk of permanent worden opgeschort vanwege technische of andere redenen, of om te voldoen aan toepasselijke wetten of voorschriften. 

Je hebt gedurende maximaal 1 jaar toegang tot de audioregistratie van elke groepsles die je hebt bijgewoond, mits je een geldig abonnement op EF English Live hebt en de opname van de les hebt ingeschakeld bij het betreden van de les. 

Je hebt gedurende maximaal 1 jaar toegang tot de videoregistratie van elke privéles die je hebt bijgewoond, mits je een geldig abonnement op EF English Live hebt en de opname van de les hebt ingeschakeld bij het betreden van de les. 

Als je problemen of vragen hebt met betrekking tot de online services, neem dan contact op met de klantenservice [email protected] voor ondersteuning. 

Privélessen moeten minimaal 8 uur van tevoren worden gereserveerd. Je tegoed wordt afgetrokken op het moment dat je een privéles reserveert. 

Om een les te annuleren, moet je een annuleringsverzoek indienen. Om in aanmerking te komen voor een tegoedteruggave, moet je ten minste 8 uur voor de geplande les een annuleringsverzoek indienen; het niet doen zal resulteren in verlies van je lestegoed. 

Een privéles van 20 minuten begint alleen als je binnen de eerste 7 minuten van de geplande tijd in de les arriveert. Een privéles van 40 minuten begint alleen als je binnen de eerste 10 minuten van de geplande tijd in de les arriveert. Als je niet binnen de bovengenoemde tijden arriveert, wordt de les geannuleerd en verlies je je lestegoed. 

Speciale voorwaarden voor groepslessen 

Toegang tot de online les-services van EF English Live vereist een actief abonnement op ons online platform. 

Privé- en groepslessen zijn alleen beschikbaar voor studenten van minimaal 15 jaar oud. Als we ontdekken dat je deelneemt aan live lessen maar niet de juiste leeftijd of niet de vereiste toestemming hebt, behouden we het recht om al je lessen te beëindigen.  

De docent behoudt zich het recht voor om je deelname aan een les te annuleren of te beperken als je niet de juiste leeftijd of niet de vereiste toestemming hebt, als je deelneemt aan enige beledigende, agressieve of ongepaste taal, gedrag of kleding."  

Groepslessen beginnen elke 30 minuten; je wordt na elke les beoordeeld door de docent. Je kunt gedurende de eerste 10 minuten van de les toegang krijgen tot een groepsles. 

Plaatsing in een groepsles gebeurt op basis van best mogelijke inspanningen. Je hebt geen garantie op plaatsing elke keer dat je je inschrijft voor een les. Je tegoed wordt alleen toegepast als je in een groepsles wordt geplaatst. 

Englishlive.com Algemene voorwaarden 

Door deze voorwaarden te accepteren, accepteer je ook gebonden te zijn aan het Beleid voor acceptabel gebruik dat te vinden is op de Englishlive.com website. 

Wijzigingen in deze Voorwaarden 

EF English Live kan naar eigen inzicht wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden die wij als belangrijk beschouwen, zullen we je hiervan op de hoogte stellen via de Dienst. Door de Dienst te blijven gebruiken nadat deze wijzigingen zijn aangebracht, geef je aan en erken je dat je de wijzigingen accepteert. Je kunt actie ondernemen bij ontevredenheid over de gewijzigde gebruiksvoorwaarden door je Abonnement overeenkomstig deze Voorwaarden te annuleren. 

Beperking en vrijwaring 

Je gaat ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, je enige en exclusieve remedie voor eventuele problemen of ontevredenheid met de Dienst of applicaties van derden is om EF English Live-software te verwijderen en te stoppen met het gebruik van de Dienst. 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN EF ENGLISH LIVE, HAAR FUNCTIONARISSEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, DIRECTEUREN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (i) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, BEDRIJF OF WINST) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENST,  TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF TOEPASSINGSINHOUD VAN DERDEN TE GEBRUIKEN, ONGEACHT DE RECHTSTHEORIE, ONGEACHT OF EF LLS IS GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN RECHTSMIDDEL FAALT IN ZIJN WEZENLIJKE DOEL; (ii) TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT DE DIENST, APPLICATIES VAN DERDEN OF APPLICATIE-INHOUD VAN DERDEN DIE HOGER ZIJN DAN DE BEDRAGEN DIE JE IN DE VOORGAANDE DRIE MAANDEN AAN HET BEDRIJF HEBT BETAALD. 

 Niets in deze Voorwaarden verwijdert of beperkt de aansprakelijkheid van EF English Live voor fraude, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, voor zover toegestaan door de wet. 

Je stemt ermee in EF English Live en haar gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle aansprakelijkheid, claims, kosten of schade die voortvloeien uit je gebruik van EF English Live of de Diensten of je schending van deze Voorwaarden. 

Overige bepalingen 

Je bent verantwoordelijk voor alle kosten die verbonden zijn aan de verbinding met de Site. 

EF English Live kan de Voorwaarden of een deel ervan zonder beperkingen toewijzen. Je mag de Voorwaarden niet toewijzen, of je rechten onder deze licentie overdragen of in sublicentie geven aan derden. 

Indien enige bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook of in welke mate dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele wijze invloed hebben op de overige bepalingen van de Voorwaarden, en de toepassing van die bepaling zal worden afgedwongen voor zover toegestaan door de wet. 

Tenzij anders overeengekomen of vereist door dwingend recht, zijn deze Voorwaarden onderworpen aan de wetten van Zwitserland, ongeacht de keuze of conflicten van rechtsbeginselen. Verder gaan jij en EF LLS akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zwitserland om elk geschil, elke vordering of elk conflict dat onstaat in verband met deze Voorwaarden op te lossen. De Europese Commissie heeft een online platform voor geschillenbeslechting beschikbaar gesteld, dat je hier kunt openen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Als je een kwestie onder onze aandacht wil brengen, neem dan contact met ons op via [email protected]

Je gaat ermee akkoord dat als EF LLS geen wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefent of afdwingt dat is opgenomen in de Voorwaarden (of waarvan EF LLS het voordeel heeft onder toepasselijke wetgeving), dit niet zal worden beschouwd als een formele verklaring van afstand van de rechten van EF LLS en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds beschikbaar zijn voor EF LLS. 

Alle convenanten, overeenkomsten, verklaringen en garanties die in deze Voorwaarden worden gesloten, blijven van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden.