Sekretess- och säkerhetspolicy.

Ikraftträdandedatum: 2023-05-25

VÅRT ÅTAGANDE FÖR DIN INTEGRITET
EF Language Learning Solutions Ltd. ("EF") är engagerat i att skydda integriteten för våra potentiella och befintliga kunder. EF:s integritetspolicy ("Integritetspolicyn") gäller för samtliga personuppgifter (enligt definitionen nedan) som behandlas av oss, inklusive personuppgifter som samlas in eller skickas in via våra webbplatser, mobilapplikationer eller via våra officiella sidor på sociala medier eller via andra kanaler online och offline enligt vad som beskrivs nedan (gemensamt kallade "EF-produkterna").

Om du inte kan, eller inte vill, förse oss med de personuppgifter som vi rimligen behöver, kan det hända att vi inte kan förse dig med den information, de varor eller tjänster som du har begärt.

EF, Haldenstrasse 4, 6006 Luzern, Schweiz är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att EF ansvarar för att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig integritets- och dataskyddslagstiftning.

PERSONUPPGIFTER
"Personuppgifter" är information eller bitar av information som skulle kunna göra det möjligt att identifiera dig, såsom till exempel:

Namn och kontaktuppgifter (t.ex. postadress och e-postadress, telefonnummer)
Kontoinformation (t.ex. användarnamn, profilbild eller sociala mediekonto-ID)
Bosättningsland
Födelsedatum
Teknisk information, t.ex. skärm/användarnamn, IP-adress, webbläsar- och enhetsdata, information som samlas in genom cookies, pixel-taggar och andra tekniker, serverloggdata, appanvändningsdata och platsdata
Preferenser (t.ex. shoppingvanor, föredragna utbildningskurser)
Företagsnamn och adress
Kredit- och betalkortsnummer

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter på olika sätt:

Direkt från dig: Information samlas in direkt från dig, antingen genom att du ger informationen direkt till oss eller genom att du agerar på ett sätt som ger oss informationen, till exempel:

Offline: Vi samlar in personuppgifter från dig offline, till exempel när du kontaktar kundtjänst, anmäler dig till en produkt eller tjänst eller lämnar information till oss skriftligen.

Online: Vi samlar in dina personuppgifter genom EF-produkterna, till exempel när du anmäler dig till ett nyhetsbrev eller en broschyr, anmäler dig till en produkt eller tjänst."

Vi samlar också in personuppgifter:
Genom cookies. Cookies gör att en webbserver kan överföra data till en dator eller enhet för att spara information och andra ändamål. Om du inte vill

att information samlas in genom användning av cookies finns det en enkel procedur i de flesta webbläsare som gör att du kan avböja användningen av cookies. För att lära dig mer om cookies, besök http://www.allaboutcookies.org/. För detaljerad information om de cookies vi använder och syftet med vilket vi använder dem, vänligen se vår cookie-policy.

Genom din användning av en mobilapplikation. När du laddar ner och använder en av våra mobila applikationer, och i den utsträckning som tillåts av dina integritetsinställningar i applikationen, spårar och samlar vi in data om användningen av mobila applikationer, såsom datum och tid då den mobila applikationen på din enhet får åtkomst till våra servrar och vilken information och filer som har laddats ner till den mobila applikationen baserat på ditt enhetsnummer samt statistik om fel och krascher som användarna upplever.

Genom din enhet. Förutsatt att du har aktiverat funktionen på din enhet loggar vi dess fysiska plats för att kunna erbjuda dig personliga platsbaserade tjänster och innehåll. Läs mer om sådana tjänster under "Hur använder vi personuppgifter?"

Från våra koncernföretag, affärspartners, assistansleverantörer eller anspråkshandläggare. Vi kan få personuppgifter från andra parter i samband med din kurs/program, inklusive:

Våra företagspartners, såsom det lokala EF-företaget som främjar försäljningen av eller återförsäljer våra tjänster och erbjuder kundservice i ditt land och tillhandahåller oss de personuppgifter som behövs för att komma överens med dig om din beställning eller tillhandahålla de tjänster du har anmält dig till.

Från andra källor. Vi kan få din personliga data från andra källor, såsom offentliga databaser; gemensamma marknadsföringspartners som marknadsföringsbyråer eller leverantörer av programvaror och tjänster för digital marknadsföring, automation och analys; sociala medieplattformar, inklusive men inte begränsat till; Facebook, Instagram, Snapchat, Musically, LinkedIn, Twitter, YouTube och meddelandetjänster som WhatsApp eller Facebook Messenger; från personer med vilka du är vänner eller på annat sätt anslutna på sociala medieplattformar, samt från andra tredje parter. Till exempel, om du väljer att koppla ditt sociala mediekonto till ditt EF Products-konto, kommer sådana personuppgifter som du har registrerat i din profil, såsom din e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, namn och användarnamn att delas med oss. Dessutom använder vi cookies för att spåra medlemmar av sociala medienätverk, som ytterligare förklaras i vår cookie-policy.

Om du surfar på våra webbplatser

Vi kan också samla in information om din användning av våra tjänster genom din webbläsare för att spåra aktivitet på våra webbplatser, såsom din Media Access Control (MAC)-adress, dator typ (Windows eller Macintosh), skärmupplösning, operativsystemets namn och version, enhetstillverkare och modell, språk, internetwebbläsartyp och version, tjänsteleverantör och namn och version av EF-produkten du använder.

Dessutom identifieras och loggas en IP-adress automatiskt i våra serverloggfiler varje gång du besöker EF English Live online-skolan, tillsammans med besökstiden och de sidor som besöktes. Dessa data lagras endast och används tillsammans med annan personlig information som du har lämnat in om du har gett ditt samtycke till det. Du kan läsa mer om insamling av din IP-adress och annan webbläsardata i vår cookiepolicy.

Hur använder vi personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att behandlas av EF för att tillhandahålla dig de produkter och tjänster som du har beställt, för kundservice, administrativa tjänster eller på annat sätt som är nödvändigt för att utföra avtalet mellan dig och oss eller som ytterligare beskrivs i denna policy.

Vi kan också använda personuppgifter:

För statistiska ändamål, beräkna användningsnivåer och hjälpa till att diagnostisera serverproblem med EF-produkterna samt säkerställa att EF-produkterna fungerar korrekt.

För att möjliggöra att du kan kontakta och bli kontaktad av andra användare genom EF-produkterna, enligt tillåtelse från den tillämpliga produkten.

För att låta dig delta på diskussionsforum, chattar, profilsidor och bloggar och använda andra tjänster som gör det möjligt för dig att posta information och material.

Om du har gett ditt samtycke, att analysera och förbättra våra erbjudanden genom att identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten av våra kampanjer och skräddarsy EF Products-upplevelsen och innehållet baserat på dina tidigare aktiviteter på EF Products. Till exempel, beroende på vilken EF-produkt du har sökt efter på vår webbplats, eller vid tidigare surfning, kan erbjudandet som presenteras för dig på EF-produkterna vara begränsat till ett visst språk, kurslängd eller budget.

För att kunna erbjuda dig personliga platsbaserade tjänster och innehåll genom användning av din enhets fysiska plats. Du kommer till exempel att omdirigeras till den lokala EF-webbplatsen på ditt språk om din enhet indikerar att du surfar från det landet, eller så kan du bli rekommenderad det EF-kontor som ligger närmast din plats för besök eller information.

För att marknadsföra våra produkter och tjänster, inklusive specialerbjudanden baserade på dina intressen, till exempel genom e-postmarknadsföringslösningar som Salesforces Marketing Clouds programvara som hanterar e-postlistor och schemalägger och modifierar e-postmeddelanden baserat på vad mottagarna läser, klickar på eller vidarebefordrar. All sådan e-postkommunikation kommer att innehålla en tydlig länk för att avsluta prenumerationen.

För att hjälpa läraren gör kundframgångsteamet anteckningar om din personliga information för att förbereda sig för framtida lektioner och förbättra inlärningsupplevelsen.

Hur delar vi personuppgifter?
Vi kan dela dina personuppgifter med våra koncernföretag, affärspartners och tjänsteleverantörer både inom och utanför EES/Schweiz:

Våra koncernföretag är till exempel ett lokalt EF-företag som främjar försäljningen av våra tjänster och erbjuder kundservice i ditt land, eller ett av de huvudsakliga företagen som erbjuder ett annat av EF:s program.

Tjänsteleverantörer, såsom leverantörer av IT-system, till exempel för hantering av kundrelationer eller betalningar, schemaläggning av klasser eller lagring av inlärningsresultat; eller leverantörer av programvara och tjänster för digital marknadsföringsautomatisering och analys.

Våra lärare kan ta anteckningar om dig och din klassrumsprestanda för referens när de förbereder framtida lektioner. Dessa anteckningar kan också delas med dina framtida lärare.

Vi delar också personuppgifter som vi anser vara nödvändiga: (a) enligt tillämplig lag; (b) för att följa rättsliga processer; (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland; (d) för att genomdriva våra villkor eller ett avtal; (e) för att skydda vår verksamhet eller någon av våra dotterbolags verksamhet; (f) för att skydda våra och/eller våra dotterbolags, dina eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom; och (g) för att göra det möjligt för oss att söka tillgängliga rättsmedel eller begränsa de skador som vi kan åsamkas.

Mobilappen EF English Live använder ett verktyg för kraschrapportering, Crashlytics, en affärsdivision inom Google Inc., för att skicka oss information om buggar och krascher som användarna upplever. Applikationen samlar automatiskt in viss information som inte identifierar dess användare personligen. Denna information inkluderar, men är inte begränsad till, information om enheten, t.ex. enhets-ID, enhetsläge, feltid och den fysiska platsen för en enhet vid tidpunkten för en krasch.

Internationella dataöverföringar
EF har verksamhet i flera olika länder, och dina personuppgifter kan komma att delas med EF:s koncernbolag eller andra mottagare enligt ovan som har behov av att ta emot sådana data för att utföra de tjänster du har begärt, eller enligt denna policy. Sådana mottagare kan vara belägna utanför ditt eget land, inklusive länder utanför EES/Schweiz/Storbritannien som inte garanterar samma skyddsnivå som landet där du är bosatt, inklusive USA och Indien. Om inte EU-kommissionen har beslutat att ett land säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter kommer EF att använda avtal baserade på EU-kommissionens standardklausuler för dataskydd för internationella överföringar av personuppgifter för att säkerställa efterlevnad av tillämplig lag. Du har rätt att be oss om en kopia av standardklausulerna för dataskydd (genom att kontakta oss på det sätt som anges i avsnittet Kontakta oss nedan).

På vad baserar vi vår rätt att samla in och använda personuppgifter?
Vi grundar vår rätt att samla in och använda dina personuppgifter på behovet av att göra det för att kunna tillhandahålla dig de tjänster eller produkter som du har beställt från oss, eller när det finns ett legitimt intresse för oss (dvs. tjänsteleverantören) att använda dina personuppgifter, såsom för marknadsföring av produkter eller tjänster liknande de du redan har köpt från samma juridiska enhet.

Observera att vi ber dig att inte lämna ut några känsliga personuppgifter på eller genom webbplatsen eller på annat sätt till oss.

I den utsträckning vi använder dina personuppgifter för att skicka dig erbjudanden utöver vad som anses vara inom vårt legitima intresse, såsom marknadsföring av produkter och tjänster som tillhandahålls av en EF-ansluten enhet, grundar vi detta på ditt specifika samtycke.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter i fem (5) år efter att ditt konto har löpt ut, för att kunna ge dig möjligheten att återaktivera ditt konto om du väljer att köpa ytterligare kurser från oss; eller annars så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka det har samlats in eller enligt tidsbegränsningar som fastställts enligt lag och marknadspraxis, om inte ytterligare lagring är nödvändig för att uppfylla en laglig skyldighet eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller om en specifik tidsperiod har kommunicerats.

Vi kommer att behålla begränsade delar av dina personuppgifter som är nödvändiga för marknadsföringsändamål tills du återkallar ditt samtycke, men i inget fall längre än 5 år efter din senaste avslutade tjänst eller leverans av produkt.

SÄKERHET
Vi använder lämpliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att hålla personuppgifterna under vår kontroll korrekta och uppdaterade, samt för att skydda personuppgifterna mot obehörig eller olaglig behandling och oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifterna.

KOMMUNIKATION FRÅN WEBBPLATSEN
För att kunna skicka en e-postlektion i engelska varje dag behöver vi naturligtvis din e-postadress. Som prenumerant på Email English kommer du att läggas till på vår e-postlista för att då och då få e-postmeddelanden om serviceuppdateringar, specialerbjudanden och kampanjer från EF English Live och andra företag inom EF-koncernen.

Du har möjligheten att avsluta prenumerationen på dessa e-postmeddelanden när som helst, genom att helt enkelt klicka på avsluta prenumeration-länken som ingår längst ned i varje e-post vi skickar.

Vi kommer att skicka dig strikt servicerelaterade meddelanden vid sällsynta tillfällen när det är nödvändigt att göra det. Till exempel, om vår tjänst är tillfälligt avstängd för underhåll, kan vi skicka dig ett e-postmeddelande.

I allmänhet kan du inte välja bort dessa meddelanden, som inte är av marknadsföringskaraktär. Om du inte vill ta emot dem har du möjligheten att inaktivera ditt konto.

AVPRENUMRERA
Om du vid något tillfälle vill sluta ta emot marknadsföringskommunikation från oss kan du använda funktionen för att avsluta prenumerationen i den marknadsföringskommunikation du fått eller meddela oss genom att använda kontaktinformationen som anges i avsnittet "Kontakta oss" eller genom att ändra dina sekretessinställningar i EF English Live onlineskola. I din förfrågan, vänligen ange att du önskar sluta ta emot marknadsföringskommunikation från oss.

Observera att ändringar kanske inte träder i kraft omedelbart. Vi strävar efter att uppfylla din/dina begäran så snart som rimligen möjligt.

WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART
Denna sekretesspolicy behandlar inte, och vi är inte ansvariga för sekretess, information eller andra rutiner hos tredje part, inklusive tredje part som driver en webbplats som EF-produkten innehåller en länk till. Inkluderandet av en länk på EF-produkter innebär inte att vi eller våra samarbetspartners rekommenderar den länkade webbplatsen.

Dessutom kan vi ge dig tillgång till tredjepartsfunktionalitet som gör det möjligt för dig att dela dina aktiviteter på EF-produkterna till ditt/dina sociala mediekonto(r), till exempel Facebook eller LinkedIn. Observera att all information som du tillhandahåller genom användningen av denna funktion regleras av den tillämpliga tredje partens sekretesspolicy, och inte av denna integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över, och ska inte hållas ansvariga för, någon tredje parts användning av information som du tillhandahåller genom användning av denna funktion.

ÅLDERSKRAV
För att använda EF Products måste du vara minst 18 år gammal. Om du är under 18 år bör du gå igenom den här texten tillsammans med din förälder eller vårdnadshavare för att se till att ni båda förstår den. Om det kommer till våran kännedom att du är under 18 år och att vi har samlat in information om dig utan samtycke från dina föräldrar eller vårdnadshavare, kommer vi att radera informationen så snart som möjligt och du kommer inte att kunna använda EF-produkterna.

KÄNSLIGA UPPGIFTER
Vi försöker i allmänhet inte samla in några känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är uppgifter som rör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsotillstånd eller medicinskt tillstånd, kriminell bakgrund eller medlemskap i fackförening. I vissa situationer kan det dock vara nödvändigt (till exempel för att kunna tillhandahålla dig de tjänster och produkter du har beställt). Vi kommer att se till att vi får ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling och behandlar denna information på ett säkert sätt.

UPPDATERINGAR TILL DENNA INTEGRITETSPOLICY
Vår integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att avsevärt minska dina rättigheter enligt denna integritetspolicy utan att informera dig. Vi kommer att publicera eventuella ändringar i integritetspolicyn på denna sida och innan vi genomför sådana ändringar kommer vi att ge en tydligare avisering. Där det krävs enligt lag kommer vi att söka ditt förhandsmedgivande till eventuella ändringar.

DINA RÄTTIGHETER
Vi respekterar dina rättigheter att få tillgång till och kontrollera din information och kommer att svara på förfrågningar i enlighet med gällande integritets- och dataskyddslagstiftning. Vi kan be dig att verifiera din identitet och att ge andra detaljer för att hjälpa oss att svara på din förfrågan.

Beroende på den rättsliga grunden för behandling som vi förlitar oss på har du rätt att:

1. begära åtkomst till dina personuppgifter;

2. begära att vi rättar till eller kompletterar personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga;

3. begära att vi raderar dina personuppgifter, vilket vi kommer att göra om det krävs enligt tillämplig integritets- och dataskyddslagstiftning;

4. begränsa vår behandling av dina personuppgifter, under vissa omständigheter;

5. begära att vi förser dig med kopior av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller överför dem mellan olika tjänster;

6. invända mot vissa typer av behandling, inklusive när vi behandlar dina personuppgifter på grundval av våra legitima intressen och för direktmarknadsföringsändamål; och

7. Om vi har bett om ditt samtycke till att behandla dina uppgifter, för att återkalla detta samtycke.

Dessa rättigheter är begränsade i vissa situationer enligt tillämplig integritets- och dataskyddslagstiftning – till exempel när vi kan visa att vi har en rättslig skyldighet eller har andra legitima skäl att behandla dina uppgifter.

Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Vi hoppas att vi kan svara på alla frågor du kan ha om hur vi behandlar dina uppgifter. Om du har olösta frågor har du dock även rätt att föra klagan till dataskyddsmyndigheterna.

COOKIES
"Cookies" är små informationsbitar som vi lagrar i din datorns webbläsare eller hårddisk. Vi och våra partners använder cookies för att komma ihåg personlig information när du besöker vår webbplats. Om du till exempel väljer att visa vår webbplats på franska kommer vi att lagra den informationen i din cookie så att vi kan visa dig vår webbplats på franska nästa gång du besöker den. Vi använder dem också för att lagra ditt användar-ID för att göra det enklare för dig att logga in på vår webbplats. De flesta webbläsare ger dig möjligheten att förhindra att cookies lagras på din dator, även om detta gör att du går miste om många av fördelarna med EF English Live.

Vi använder både session ID-cookies och permanenta cookies. En sessions-ID-cookie löper ut när du stänger din webbläsare. En permanent cookie finns kvar på din hårddisk under en längre tid.

Vi använder en tjänst från ett tredjeparts spårningsverktygsföretag för att spåra beteendet hos besökare på vår webbplats. Vi har dock inte tillgång till eller kontroll över deras cookies. Informationen vi samlar in via vårt tredjepartsspårningsföretag är helt anonym och används för att förbättra våra tjänster och marknadsföringsinsatser.

Som på de flesta webbplatser samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Denna information inkluderar Internet Protocol (IP)-adresser, webbläsartyp och språk, internetleverantör (ISP), hänvisnings- och utgångssidor, operativsystem, datum/tidstämpel och klickströmsdata. Vi använder denna information för att förstå och analysera trender, för att administrera webbplatsen, för att lära oss om användarbeteende på webbplatsen och för att samla demografisk information om vår användarbas som helhet.

KONTAKTA OSS
Om du vill ha en kopia av informationen som EF har om dig; en kopia av de standardavtalsklausuler för dataskydd eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på adressen EF Language Learning Solutions Ltd., Haldenstrasse 4, 6006 Lucerne, Schweiz eller klicka här.

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten i det land där du bor.