ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก EF English Live

ยินดีต้อนรับสู่ EF English Live บริการหลักสำหรับให้คนทั่วโลกเรียนภาษาอังกฤษ

การเยี่ยมชม การใช้ การกลายเป็นสมาชิก การซื้อการสมัครสมาชิกเป็นของขวัญ หรือการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้ EF English Live หรือใช้ข้อมูล เครื่องมือ ฟีเจอร์และฟังค์ชั่นที่ทำงานบน EF English Live ("บริการ" หรือ “เว็บไซต์”) คุณกำลังทำสัญญากับ EF Language Learning Solutions Ltd, Haldenstrasse 4, 6006 Lucerne, Switzerland (“EF LLS” หรือ “เรา”) ไม่ว่าคุณจะเป็น “ผู้เยี่ยมชม” (ซึ่งหมายความว่าคุณแค่เข้าดูเว็บไซต์) หรือคุณเป็น “สมาชิก” (ซึ่งหมายความว่าคุณได้ลงทะเบียนกับ EF English Live) คำว่า “คุณ” หรือ “ผู้ใช้” หมายถึงผู้เยี่ยมชมหรือสมาชิก หากคุณต้องการเป็นสมาชิก สื่อสารกับสมาชิกคนอื่นและ/หรือใช้บริการ คุณต้องอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) และระบุว่าคุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ช่วงขั้นตอนการลงทะเบียน
 

สัญญาของคุณกับเรารวมข้อตกลงการซื้อที่คุณได้รับเมื่อลงทะเบียน ข้อตกลงเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว ("สัญญา") ของเราและหมายถึงสัญญาทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทที่เกี่ยวกับ EF English Live
 

นี่เป็นสิ่งสำคัญและมีผลกระทบต่อสิทธิทางกฎหมายของคุณโดยตรง ดังนั้นกรุณาอ่านข้อตกลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียด

หากคุณไม่ตกลงยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้บริการ

เพื่อใช้บริการ คุณจำเป็นต้อง (ก) มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า หรือมีอายุ 13 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่าและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และ (ข) มีอำนาจในการทำสัญญากับเราและไม่ถูกห้ามไม่ให้ทำสัญญาตามกฎหมาย นอกจากนี้คุณยังรับประกันว่าข้อมูลที่คุณใช้ในการลงทะเบียนกับเรานี้เป็นความจริง ถูกต้องและครบถ้วน และคุณสัญญาว่าจะรักษามันไว้อย่างนี้ตลอดไป

ก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อไป คุณควรพิมพ์หรือบันทึกสัญญานี้เพื่อเก็บไว้

 

1. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไขและเวลาสิ้นสุด

2. ใบอนุญาต

3. คำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ใช้

4. ข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

5. นโยบายความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย

6. การยินยอมให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

7. EF English Live แจ้งความยินยอมให้ทำการศึกษาวิจัยที่ภาควิชาทฤษฎีและภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

8. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

9. ข้อจำกัดและความคุ้มครอง

10. เบ็ดเตล็ด

1 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เงื่อนไขและเวลาสิ้นสุด

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงบริการและสัญญาเป็นครั้งคราว นอกจากนี้เราอาจจะหยุดการให้บริการบางอย่างหรือทั้งหมดหรือเลือกที่จะปิดการใช้บริการบางอย่างหรือบางส่วนของ EF English Live เมื่อใดก็ได้ การปรับเปลี่ยนหรือการกำจัดบริการใดๆ จะถูกดำเนินการตามสมควรและอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีภาระผูกพันต่อเนื่องหรือความรับผิดชอบใดต่อคุณ เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อตกลงที่เราเห็นว่าสำคัญ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบผ่านบริการ การที่คุณยังใช้บริการต่อหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแสดงว่าคุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่พอใจการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานก็กรุณาหยุดการใช้บริการ
 

ข้อตกลงดังกล่าวจะยังคงมีผลกับคุณจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือ EF LLS โดย EF LLS อาจยกเลิกข้อตกลงหรือยกเลิกการเข้าใช้บริการของคุณเมื่อใดก็ได้ รวมทั้งในกรณีที่การใช้งานจริงของคุณหรือการอนุญาตใช้งานที่น่าสงสัยหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หากคุณหรือ EF LLS ยกเลิกข้อตกลง หรือหาก EF LLS ระงับการเข้าใช้บริการของคุณ คุณตกลงว่า EF LLS ไม่มีพันธะหรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายบังคับใช้ และ EF LLS จะไม่คืนเงินที่คุณชำระแล้ว เพื่อยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน EF English Live ของคุณ โปรด ไปที่นี่

2 ใบอนุญาต

บริการและเนื้อหาที่มีให้เป็นทรัพย์สินของ EF LLS หรืออยู่ภายใต้ใบอนุญาตของ EF LLS และเราเป็นผู้ออกใบอนุญาตที่มีความจำกัด ไม่ผูกขาดและสามารถเพิกถอนได้ให้กับคุณเพื่อเข้าใช้บริการในเชิงบุคคล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และเพื่อรับเนื้อหาที่มีไว้เพื่อบริการในประเทศของคุณตามข้อตกลงในการสมัครซื้อหรือการทดลองใช้ที่คุณเลือก ("ใบอนุญาต") ใบอนุญาตนี้จะมีผลอยู่เป็นเวลา 20 ปี หากคุณหรือ EF English Live ไม่ยุติ

การใช้งานซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น EF English Live อยู่ภายใต้การอนุญาต ไม่ได้ถูกขายให้กับคุณ และ EF LLS หรือผู้ออกใบอนุญาตยังคงความเป็นเจ้าของของสำเนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดอยู่แม้หลังจากติดตั้งลงบนอุปกรณ์ของคุณแล้ว

ส่วนประกอบของบริการทั้งหมด รวมถึง เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ซอฟต์แวร์ ไฟล์เสียงและวิดีโอ เอกสารและ EF English Live เป็นทรัพย์สินของ EF LLS หรือผู้ออกใบอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ส่วนประกอบดังกล่าวได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศอื่นๆ คุณจะไม่โพสต์ แจกจ่าย ส่งต่อสิทธิ์ แปล และทำซ้ำส่วนประกอบต่างๆ ดังกล่าวในทุกกรณีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก EF LLS ก่อน

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน และฟีเจอร์อื่นๆ ของ EF English Live หรือ ตรา EF เป็นทรัพย์สินของ EF LLS หรือผู้ออกใบอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ใบอนุญาตนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ EF English Live หรือ EF หรือฟีเจอร์อื่นๆ ของ EF English Live หรือตรา EF ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ใช้ (ส่วนที่ 3 ด้านล่าง) และไม่ใช้บริการในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนตามที่ระบุในข้อตกลง คุณมีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานและใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

3 คำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ใช้

เราได้ออกกฎพื้นฐานที่คุณต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ EF English Live ทุกคนนั้นมีความสุข กรุณาปฏิบัติตามกฎเหล่านี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ปฏิบัติตามเช่นกัน

โปรดทราบว่าความคิดเห็นและข้อความที่โพสต์โดยผู้ใช้งานที่ EF English Live นั้นไม่ได้สะท้อนถึงและไม่ได้เป็นตัวแทนมุมมองของ EF LLS หรือพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง ซัพพลายเออร์ หรือหุ้นส่วนของ EF LLS ดังนั้น EF LLS จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อความที่ส่งโดยผู้ใช้ถึงผู้ใช้คนอื่นผ่าน EF English Live
 

3.1 เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น


EF LLS มุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับโลก อย่างเช่น ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความ อัพโหลดและ/หรือมีส่วนร่วมในเนื้อหาที่ให้บริการ รวมทั้งรูปภาพและข้อความ ใช้ห้องแชท เข้าร่วมในการพูดคุย/บทเรียนเป็นกลุ่มหรือตัวต่อตัว และหาแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษ เช่น เพื่อนทางจดหมาย โรงเรียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นและการหางาน (ซึ่งจะใช้คำว่า "เนื้อหาของผู้ใช้") คุณแสดงให้เห็นว่าคุณมีสิทธิ์โพสต์หรือในทางอื่นให้เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ในการใช้บริการ และเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวหรือการใช้งานของเราไม่ได้เป็นการละเมิดข้อตกลง ข้อบังคับทางกฎหมาย หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น คุณให้สิทธิ์ในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์บนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ EF English Live นั้นโดยไม่เป็นสิทธิ์ผูกขาด สามารถถ่ายโอนได้ สามารถใช้ต่อได้ ไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้งาน อนุญาตให้ไช้งานได้ทั่วโลก การอนุญาตนี้มีอายุห้าปีหลังจากที่คุณยกเลิกความเป็นสมาชิก EF English Live ของคุณ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่คุณให้เราเป็นพิเศษ ณ ที่นี้ คุณยังคงสิทธิความเป็นเจ้าของทั้งหมดรวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาของผู้ใช้ ยกเว้นแต่ที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายท้องถิ่น คุณตกลงสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการระบุว่าเป็นผู้เขียนเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ในการให้บริการและสิทธิ์ในการคัดค้าน ในการทำความเสียหายกับเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว 


คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเนื้อหาของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้โดยการใช้บริการเหล่านี้คุณตกลงว่าจะไม่เผยแพร่ มีส่วนร่วมหรือโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่:

 • มีเนื้อหาที่ไม่เป็นต้นฉบับหรือคุณยังไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของต้นฉบับของเนื้อหาดังกล่าว
 • มีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมหรือดูหมิ่น ลามกอนาจาร เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ ใส่ร้ายหรือสบประมาท
 • พยายามติดต่อกับผู้ใช้งานอื่นๆ โดยไม่ได้รับการเชิญจากผู้ใช้งานดังกล่าว
 • มีไวรัสหรือรหัสอื่นๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลายหรือทำให้ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือการสื่อสารโทรคมนาคมใดๆ ไม่สามารถทำงานได้
 • ถือว่าเป็น "สแปม" เช่น จดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ หรือ การเชิญชวนอื่นๆ
 • พยายามที่จะปลอมเป็นบุคคลอื่นหรือละเมิดการรักษาความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้อื่น
   

EF LLS สามารถลบข้อความที่โพสต์ การพูดคุย/บทเรียนที่บันทึก หรือเนื้อหาของผู้ใช้อื่นๆ ที่ผู้ใช้โพสต์เมื่อใดก็ได้ สารบบใดๆ ของเพื่อนนักเรียน รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ในนั้นแสดงถึงข้อมูลซึ่งจดทะเบียนเป็นเจ้าของและดูแลโดย EF LLS การใช้สารบบเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเรียนรู้ภาษาระหว่างสมาชิก EF English Live นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม

EF LLS ไม่ได้ตรวจสอบ ทบทวนหรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ตลอดเวลา แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบริการว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานนั้นสอดคล้องกับข้อตกลงนี้และเป็นไปตามข้อบังคับใช้ทางกฎหมาย EF LLS อาจลบหรือปิดการเข้าถึงของเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลก็ได้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาของผู้ใช้ที่ EF LLS พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวแล้วเห็นว่าละเมิดกฎหมาย ข้อตกลงนี้ หรืออื่นๆ ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของเรา EF LLS อาจกระทำการเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาของผู้ใช้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ หรือสิทธิของคุณถูกละเมิดโดยเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ หรือคุณเชื่อว่าเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ไม่สอดคล้องกับหลักการใช้งานโปรดติดต่อเราที่ [email protected]

3.2 ทรัพย์สินทางปัญญา
 

EF LLS เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและคาดหวังว่าคุณจะทำตามเช่นกัน

ซึ่งหมายความว่า ยกตัวอย่าง การกระทำดังต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาต (ก) การทำสำเนา การทำซ้ำ "ตัดไปบางส่วน" หรือเผยแพร่เนื้อหาบางส่วนของบริการหรือเนื้อหาที่ส่งถึงคุณต่อสาธารณชน หรือการใช้งานบริการใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในข้อตกลงเหล่านี้ (ข) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ การแปลงไฟล์ การแยกส่วน การดัดแปลงหรือการสร้างผลงานต่อเนื่องบนพื้นฐานของบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใด (ค) หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีใดๆ ที่ EF LLS ผู้ออกใบอนุญาต หรือบุคคลอื่นใช้เพื่อปกป้องเนื้อหาที่เข้าถึงได้ผ่านบริการ (ง) การให้เช่าหรือปล่อยเช่าส่วนใดๆ ของบริการ และ (จ) จัดหารหัสผ่านของคุณให้ผู้อื่นหรือใช้ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านของผู้อื่น
 

คุณตกลงว่าคุณจะไม่กระทำดังต่อไปนี้

 • ใช้ robot, spider, scraper, deep link หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่จะเก็บข้อมูลอัตโนมัติ หรือเครื่องมือ โปรแกรม ขั้นตอนหรือวิธีการเข้าถึง ได้มา คัดลอกหรือตรวจสอบ EF English Live หรือบางส่วนของ EF English Live โดยไม่ได้รับการยินยอมจาก EF LLS เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ใช้หรือพยายามใช้เครื่องยนต์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ เอเจนท์หรืออุปกรณ์อื่นหรือกลไกอื่น (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ browser, spider, robot, avatar หรือ intelligent agent) เพื่อไปส่วนต่างๆ หรือค้น EF English Live นอกเหนือจากเครื่องมือค้นคว้าและตัวแทนค้นคว้าที่มีให้ในบริการและนอกเหนือไปจากที่มีอยู่ทั่วไปบนเบราว์เซอร์ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น Microsoft Explorer) หรือ
 • พยายามที่จะถอดรหัส แยกการประมวลผล แยกส่วนประกอบ หรือวิศวกรผันกลับส่วนประกอบซอฟต์แวร์หรือใช้วิธีการอื่นๆ แยกส่วนหรือบริการของ EF English Live

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาของผู้ใช้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคุณโปรดติดต่อเราที่ [email protected]
 

 

3.3 กิจกรรมของผู้ใช้


กรุณาเคารพ EF English Live และผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ

อย่าเข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ในบริการ ให้หรืออัพโหลดเนื้อหาของผู้ใช้ รวมถึงการลงทะเบียน/หรือการใช้ชื่อผู้ใช้บริการซึ่งก็คือหรือรวมถึงวัสดุที่ (ก) ล่วงละเมิด ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ลามกหรืออนาจาร (ข) ผิดกฎหมาย หรือมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมหรือกระทำความผิดทางกฎหมายทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ EF LLS หรือบุคคลอื่น (ค) รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อขอข้อมูลดังกล่าว (ง) รวมถึงเนื้อหาที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัส หนอน (worm) ม้าโทรจัน (trojan horse) หรือการปนเปื้อนอื่นๆ หรือมีคุณลักษณะในการทำลายหรือรบกวนการเข้าใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้หรือการทำงานของบริการ EF English Live (จ) มีวัตถุประสงค์เพื่อหรือทำให้เกิดการก่อกวนหรือกลั่่นแกล้งผู้ใช้ท่านอื่นๆ (ฉ) การแอบอ้างหรือแจ้งข้อมูลเท็จร่วมกับผู้ใช้รายอื่น บุคคลหรือนิติบุคคล หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการฉ้อโกง เป็นเท็จ หลอกลวง หรือเข้าใจผิด (ช) เกี่ยวข้องกับการส่งจดหมายที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมาก ("สแปม") จดหมายขยะ จดหมายลูกโซ่ หรือที่มีลักษณะคล้ายกัน (ซ) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือการขาย เช่น การโฆษณา การประกวด การพนัน หรือแชร์ลูกโซ่ (ฌ) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์หรือบริการ (ญ) แทรกแซงการบริการ เจาะหรือพยายามตรวจสอบข้อมูล สแกน หรือทดสอบหาช่องโหว่ในการให้บริการหรือระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ EF LLS หรือละเมิดการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบมาตรฐานใดๆ ของ EF English Live หรือ (ฎ) ขัดแย้งกับข้อตกลงที่กำหนดโดย EF LLS
 

โปรดพิจารณาให้รอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะเผยแพร่ต่อสาธารณะบน EF English Live บริการนี้รวมถึงคุณลักษณะทางสังคมและการโต้ตอบ รวมถึงความสามารถในการโพสต์และให้เนื้อหาของผู้ใช้ แบ่งปันเนื้อหา และเผยแพร่ข้อมูลบางอย่างของคุณต่อสาธารณะ ตามที่อธิบายไว้ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ โปรดจำไว้ว่าข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ได้รับการบันทึก หรืออีกนัยหนึ่งที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอาจถูกใช้หรือแบ่งปันต่อโดยผู้ใช้คนอื่นๆ บน EF English Live หรือข้ามเว็บ ดังนั้นกรุณาใช้ EF English Live อย่างระมัดระวังและจัดการการตั้งค่าเป็นประจำ EF LLS ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเลือกของคุณในการดำเนินการหรือเผยแพร่วัสดุใดๆ ในการใช้บริการ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาความลับของบัญชี EF English Live ของคุณ ("บัญชี") ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณเข้าใจดีว่าคุณรับผิดชอบต่อการใช้งานชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านทั้งหมดของคุณในการใช้บริการ หากชื่อผู้ใช้บริการหรือรหัสผ่านของคุณถูกขโมย หรือหากคุณเชื่อว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกบุคคลอื่นเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อเราที่นี่ทันทีและเปลี่ยนรหัสผ่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้


เพื่อให้บริการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะต้องรักษาให้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณมีความเป็นปัจจุบันและถูกต้องด้วย หากคุณไม่ทำเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อความเที่ยงตรงและประสิทธิภาพของบริการที่คุณได้รับ
 

ภายใต้ดุลยพินิจของเรา เราอาจยกเลิกบัญชีของคุณ หรือแก้ไข เรียกคืนหรือลบชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณด้วยเหตุผลใดๆ (รวมทั้งด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับการใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต) และเราไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการเก็บบัญชีหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณอาจเก็บไว้โดยการใช้บัญชี/หรือบริการ

4 ข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

EF LLS จะพยายามดำเนินการให้บริการอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามปัญหาทางด้านเทคนิคบางอย่างหรือการดูแลรักษาจากช่วงเวลาหนึ่งถึงช่วงเวลาหนึ่งอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักชั่วคราว EF LLS ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการทำงานหรือคุณลักษณะของบริการชั่วคราวหรือถาวรในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณสำหรับการชะงัก การปรับเปลี่ยน การหยุดให้บริการหรือการทำงานใดหรือคุณลักษณะของบริการ คุณเข้าใจและตกลงเห็นด้วยว่า EF LLS ไม่มีข้อผูกพันในการรักษา สนับสนุน ปรับปรุง หรืออัปเดทบริการ หรือจัดหาเนื้อหาเฉพาะผ่านการให้บริการ

5 นโยบายความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย

คุณจะต้องลงทะเบียนและสร้างบัญชีกับ EF English Live เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์บางประการของเว็บไซต์และบริการ ข้อมูลที่รวบรวมผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนและข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณจะเป็นไปตามข้อตกลงเหล่านี้ เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่สร้างบัญชีเพื่อใครก็ตาม นอกเหนือจากตัวคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลทั้งหมดที่คุณกรอกเมื่อสร้างบัญชีจริง ถูกต้องและสมบูรณ์ และคุณจะรักษาข้อมูลจริง ถูกต้องและสมบูรณ์เกี่ยวกับบัญชีของคุณตลอดเวลา

การใช้งาน EF English Live และข้อมูลส่วนบุคลใดๆ ของคุณหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณที่รวบรวมโดย EF LLS ผ่านหรือมีความเกี่ยวข้องกับ EF English Live จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

6 การยินยอมให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้หรือเก็บรวมรวมผ่านการทำกิจกรรมบนไซต์ของคุณจะถูกประมวลผลโดย EF LLS เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับคุณ ในการบริการลูกค้า หรืออื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการทำสัญญาการฝึกอบรมภาษาอังกฤษระหว่างคุณกับเรา

โปรดทราบว่าเราขอให้คุณไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนหรือผ่านไซต์หรืออื่นๆ ให้กับเรา

เราอาจแบ่งบันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทในเครือและหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก EEA/Switzerland เรามีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวภายนอก EEA/Switzerland รวมทั้งมาตรการการคุ้มครองข้อมูลมาตรฐานที่ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรป EF LLS และบริษัทในเครืออาจยังใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณรวมกับข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคุณที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลบุคคลอื่นเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงการส่งเสริมการขายพิเศษที่ยึดตามผลประโยชน์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะถอดถอนความยินยอมหรือคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่าง

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่มันถูกเก็บรวบรวมมาหรือสอดคล้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและการปฏิบัติทางการตลาดที่ดี แต่ในกรณีใดก็ตามไม่เกินห้า (5) ปีหลังหลักสูตรของคุณหมดอายุ เว้นแต่การเก็บรักษาต่อไปเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือสำหรับการจัดตั้ง การปฏิบัติหรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เพื่อเป้าหมายทางการตลาด จนกว่าคุณจะถอนการยินยอมของคุณ

หากคุณต้องการรับสำเนาของข้อมูลของคุณที่ EF LLS ถืออยู่ หรือสำเนามาตราการคุ้มครองข้อมูลมาตรฐาน หรือต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัว หรือคัดค้านการประมวลผลของเรา หรือใช้สิทธิ์ของคุณในความสามารถในการควบคุม แบ่งปันและเคลื่อนย้ายข้อมูลจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง กรุณาติดต่อ EF LLS หรือที่ [email protected] หากคุณต้องการที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนโปรดติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่คุณพำนักอยู่

ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม [ลิงค์]

7 EF English Live แจ้งความยินยอมให้ทำการศึกษาวิจัยที่ภาควิชาทฤษฎีและภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ห้องแล็บวิจัย EF Education First สำหรับการเรียนรู้ภาษาแบบประยุกต์ (เมื่อก่อนใช้ชื่อว่าหน่วยงานศึกษาวิจัย Education First) ที่ Department of Theoretical and Applied Linguistics at the University of Cambridge ("DTAL ณ Cambridge") ถูกจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2010 เพื่อความก้าวหน้าในการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สองและการสอนภาษาอังกฤษ 

EF Education First Research Lab for Applied Language Learning ได้รับการสนับสนุนจาก EF Education First (หรือ EF ตามที่ระบุด้านล่าง) เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเพื่อการวิจัย EF ได้ร่วมมือกับ DTAL ณ Cambridge และตกลงรวมรวมต้นฉบับแบบทดสอบ/กิจกรรมในหลักสูตรทั้งการเขียนและการพูดของผู้เรียนภาษาอังกฤษจากการสอบและบริการการเรียนการสอนของ EF (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่ยกตัวอย่างมาดังต่อไปนี้ EnglishTown, EF English Live, EF SET, English First และ EF LLS) เพื่อช่วย DTAL ณ Cambridge สร้างฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยด้านภาษาที่รู้จักกันในชื่อ EF Cambridge Open Language Database (EFCAMDAT) ต้นฉบับการสอบ/กิจกรรมในหลักสูตรทั้งหมดที่ถูกป้อนเข้าสู่ EFCAMDAT จะไม่มีข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน EF อยู่ ฐานข้อมูลนี้เปิดกว้างสำหรับนักวิจัยทั่วโลกที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบและบริการการเรียนใดๆ กับ EF ทาง EF จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของคุณ และต้นฉบับข้อสอบ/กิจกรรมที่คุณทำ เพื่อช่วย DTAL ณ Cambridge ในการวิจัย โดยการเป็นสมาชิกเพื่อทำแบบทดสอบและใช้บริการการเรียนของ EF และลงทะเบียนในหลักสูตรเพื่อทำแบบทดสอบและใช้บริการการเรียนของ คุณหรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณในนามของคุณตามที่ได้ตกลงกับ EF ขอยอมรับและให้ความยินยอมให้ EF ทำซ้ำและถ่ายโอนวัสดุ/ข้อมูลใดๆ ที่คุณเขียนหรือสร้างขึ้นระหว่างการทำแบบทดสอบและใช้บริการหลักสูตรหรือกิจกรรมการเรียนของ EF อย่างเช่น ต้นฉบับแบบทดสอบ/กิจกรรมการเรียนที่คุณทำ (ลายลักษณ์อักษร/วาจา) และการตรวจและ/หรือแก้ไขจากครูของ EF ไปยัง DTAL ณ Cambridge และป้อนลงใน Database EFCAMDAT นี่รวมถึงการที่ DTAL ณ Cambridge จะใช้ข้อมูลของคุณทั้งในแบบต้นฉบับและแบบถอดความในสื่อทุกชนิดและเต็มระยะเวลาที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สำหรับวัตถุประสงค์นี้ ข้อมูลส่วนตัวจะถูกถ่ายโอนโดย EF ไปยัง DTAL ณ Cambridge


o   หมายเลขประจำตัวของคุณ (หมายเลขสมาชิก) นี่ไม่รวมถึงชื่อของคุณและรายละเอียดในสัญญา หมายเลขสมาชิกของคุณจะถูกใช้เพื่อยืนยันการลงทะเบียนและการตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เท่านั้น หมายเลขสมาชิกของคุณจะถูกลบออกก่อนที่จะมีการป้อนต้นฉบับการสอบ/กิจกรรมในหลักสูตรเข้าไปในฐานข้อมูล DTAL ณ Cambridge EFCAMDAT

o   วันเกิดของคุณ (เพื่อการแบ่งกลุ่มอายุให้คุณเท่านั้น)

o   สัญชาติของคุณ

o   ต้นฉบับการสอบ/กิจกรรมในหลักสูตร ระดับ/หน่วย/แบบฝึกหัดและคะแนนและการแก้ไขจากครูของ EF ของคุณ
 

ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุไว้ข้างต้นจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ DTAL ณ Cambridge เท่านั้น ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ จะถูกเก็บรักษาและถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการวิจัย สถิติและการตรวจสอบเท่านั้น ข้อมูลจะถูกประมวลผลโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักรปี 1998 ต้นฉบับการสอบ/กิจกรรมในหลักสูตรทั้งหมดที่บรรจุลงในฐานข้อมูล EFCAMDAT จะไม่มีข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการติดต่อที่สามารถรวจสอบย้อนกลับหาผู้เขียนได้

"ผู้ควบคุมข้อมูล" สำหรับการประมวลข้อมูลที่ได้รับโดย DTAL EF Research Unit is the University of Cambridge, University Data Protection Officer, The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge, UK  CB2 1TN, โทร +44 1223 332320, แฟกซ์ +44 1223 332332 อีเมล: [email protected]

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรมศึกษาวิจัยของ EF Research Unit ที่ DTAL ณ Cambridge การนำผลการทดสอบและกิจกรรมการเรียนของคุณที่ EF และข้อมูลส่วนตัวไปใช้กรุณาติดต่อ

Department of Theoretical and Applied Linguistics (DTAL) EF Education First Research Lab for Applied Language Learning

University of Cambridge
9 West Road
Cambridge, United Kingdom
CB3 9DA
โทร +44 1223 767384

Dr Dora Alexopoulou, Principal Research Associate, DTAL –          อีเมล: [email protected]

8 ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

เนื้อหาและฟีเจอร์บางส่วนของ EF English Live Site มีอยู่ผ่านการซื้อหลักสูตร EF English Live เท่านั้น ตามข้อตกลงนี้ คุณต้องรับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ EF English Live สงวนสิทธิ์เปลี่ยนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนของคุณเวลาใดก็ตามหรือตั้งอัตราใหม่ เมื่อมีประกาศที่โพสต์บนเว็บไซต์และส่งทางอีเมลถึงสมาชิกของเว็บไซต์

รายละเอียดการซื้อหลักสูตรปัจจุบันของคุณมีอยู่ผ่านหัวข้อ “การตั้งค่าบัญชี” ของเว็บไซต์หลักสูตรและผ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณได้รับเมื่อคุณซื้อหลักสูตร (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการชำระเงินและนโยบายการยกเลิก) เสมอ

ถ้าการสมัครสมาชิกที่คุณจ่ายมีคลาสเรียนที่มีครูสอน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือเป็นการส่วนตัว คลาสเรียนเหล่านั้นจะถูกให้แบบ “ใช้ไม่เช่นนั้นจะสูญเสีย” ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณไม่ใช้คลาสเรียนเหล่านั้นก่อนที่การสมัครสมาชิกของคุณจะสิ้นสุดลง คุณจะสูญเสียคลาสเรียนที่ไม่ได้ใช้เหล่านั้นไปและจะไม่รับเงินคืน การสมัครสมาชิกที่คุณจ่ายเป็นแบบรายเดือน คลาสเรียนที่มีครูสอนของคุณจะหมดอายุเมื่อแต่ละเดือนสิ้นสุดลงตามที่บรรยายด้านบน

EF English Live ธุรกรรมบัตรเครดิตใดๆ ที่คุณทำบนเว็บไซต์ EF English Live มีการรักษาความปลอดภัยเต็มที่

สำหรับตลาดกับ Ecommerce เท่านั้น

หากคุณซื้อการสมัครสมาชิกรายเดือนผ่านเว็บไซต์ [https://englishlive.ef.com/th-th/] ถ้าคุณตัดสินใจศึกษาต่อและไม่ยกเลิกการลงทะเบียนของคุณก่อนช่วงเวลาทดลองนี้จะหมดอายุ การลงทะเบียนจะต่ออายุใหม่โดยอัตโนมัติและที่ราคามาตรฐานทุก 30 วัน (หรือตามโควตาที่คุณเลือกในกรณีที่เป็นโปรโมชั่นอื่นๆ) คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกรายเดือนได้ตลอดเวลาโดยอีเมลหาเราที่ [email protected]  แต่เราจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปแล้วให้คุณหลังช่วงเวลาการทดลองใช้สิ้นสุดลง

9 ข้อจำกัดและความคุ้มครอง

คุณตกลงตามขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ว่าทางเดียวในการแก้ไขปัญหาใดๆ หรือความไม่พอใจในบริการ แอพพลิเคชันของบุคคลอื่นของคุณก็คือการลบซอฟต์แวร์ใดๆ ของ EF English Live และหยุดการใช้บริการหรือการใช้งานแอพพลิเคชันของบุคคลอื่น

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดเจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทน ผู้บริหาร พนักงาน สาขา บริษัทในเครือ ผู้รับช่วง ผู้รับโอน ซัพพลายเออร์หรือผู้ออกใบอนุญาตของ EF LLS ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อ (1) ทั้งโดยอ้อม เฉพาะ บังเอิญ การลงโทษ เป็นแบบอย่าง หรือสืบเนื่องมาจาก (รวมถึงการสูญหายของการใช้ ข้อมูล ธุรกิจหรือกำไร) ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้บริการต่อไปได้ แอพพลิเคชันของบุคคลอื่นหรือเนื้อหาแอพพลิเคชันของบุคคลอื่นโดยไม่คำนึงถึงว่า EF LLS ได้เตือนถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นแล้ว และแม้ว่าแนวทางแก้ไขจะไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ก็ตาม (2) ความรับผิดทั้งหมดสำหรับการเรียกร้องเกี่ยวกับบริการ แอพพลิเคชันของบุคคลอื่นหรือเนื้อหาแอพพลิเคชันของบุคคลอื่นมากกว่ายอดที่คุณจ่ายให้บริษัทช่วงสามเดือนก่อนหน้านั้น

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะโยกย้ายหรือจำกัดความรับผิดชอบของ EF LLS สำหรับการฉ้อโกง หลอกลวง ความตายหรือบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของตนเองในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและให้ความคุ้มครองและป้องกัน EF LLS และบริษัทในเครือ หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์และพนักงานจากการรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ์ ต้นทุนและค่าเสียหายใดๆ และทั้งหมดที่เกิดจากการใช้ EF English Live หรือบริการของคุณ หรือการที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้

10 เบ็ดเตล็ด

EF LLS อาจโอนสิทธิ์ข้อตกลงหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงโดยไม่มีข้อจำกัด คุณจะไม่โอนสิทธิ์ข้อตกลงหรือโอนหรือให้เช่าสิทธิ์ของคุณภายใต้ใบอนุญาตนี้ต่อบุคคลอื่น

หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลหรือขอบเขตใดก็ตาม ความไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการบังคับใช้ไม่ได้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบหรือทำให้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงและการใช้และการตีความบทบัญญัติดังกล่าวควรมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นหรือบังคับโดยกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงทางเลือกหรือข้อขัดแย้งทางกฎหมาย ข้อตกลงเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้คุณและ EF LLS ตกลงที่จะยอมรับอำนาจการตัดสินของศาลสวิตเซอร์แลนด์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ปัญหาข้อพิพาท เรียกร้องหรือความขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้คณะกรรมาธิการยุโรปมีแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทออนไลน์ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ หากคุณต้องการแจ้งให้เราทราบ กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]

คุณตกลงยอมรับว่าหาก EF LLS ไม่ดำเนินการหรือบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายหรือแนวทางแก้ไขที่ระบุในข้อตกลง (หรือที่ EF LLS มีผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายบังคับใช้) จะไม่ถือว่า EF LLS สละสิทธิ์และสิทธิและแนวทางแก้ไขเหล่านั้นยังคงมีอยู่สำหรับ EF LLS

ทุกพันธสัญญา ข้อตกลง การรับรองและรับประกันที่ทำในข้อตกลงนี้จะยังคงอยู่และไม่ถูกยกเลิก

ขอบคุณที่อ่านข้อตกลงของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะชอบ EF English Live หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติงานของ EF English Live หรือ EF LLS กรุณาติดต่อเราที่นี่