ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก EF English Live

ยินดีต้อนรับสู่ englishtown.com, Englishlive.com (“EF English Live”) บริการชั้นนำสำหรับคนทั่วโลกเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ

 

ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาทั้งหมดระหว่างคุณกับเว็บไซต์ EF English Live และหากมีการคิดค่าธรรมเนียมให้ยึดตามค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกนั้นๆ

 

โดยการเข้าเยี่ยมชม เป็นสมาชิกทั้งโดยการซื้อชุดของขวัญหรือสมัครเป็นสมาชิก EF English Live คุณตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น

 

1. การยอมรับข้อตกลง

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

3. ข้อกำหนดการให้บริการ

4. สิทธิของคุณ

5. การใช้บริการ

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

7. การเข้าถึงและการแทรกแทรง

8. นโยบายความเป็นส่วนตัวแลด้านความปลอดภัย

9. ฟอรัมส์ชุมชน แช็ท บอร์ดข้อความ เพื่อนทางจดหมาย และการดำเนินการด้านอีเมล

10. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

12. การแจ้งเจตจำนงเข้าร่วมการวิจัย จาก English Live

13. อื่นๆ

 

1. การยอมรับข้อตกลง

โดยการใช้ ข้อมูล เครื่องมือ ฟีเจอร์และฟังค์ชั่นอื่นใน Englishlive.ef.com และ Englishlive.com (รวมทั้งบริการทั้งหมด) คุณตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็น"ผู้เข้าชม"(หมายความว่าเมื่อคุณได้เปิดเข้าสู่เว็บไซต์ EF English Live) หรือเป็น"สมาชิก"(หมายความว่าคุณได้สมัครเป็นสมาชิกกับ EF English Live) ต่อไปนี้คำว่า "คุณ" หรือ "ผู้ใช้" หมายถึง ผู้เข้าชมหรือสมาชิก คำว่า "เรา" หมายถึง EF English Live หากคุณต้องการเป็นสมาชิก ติดต่อกับสมาชิกคนอื่นๆ และใช้บริการ คุณต้องอ่านข้อตกลงนี้และยืนยันการยอมรับข้อตกลงนี้ในขั้นตอนการลงทะเบียน

 

หากคุณไม่ตกลงยอมรับข้อตกลง กรุณาอย่าใช้ไซต์นี้

 

ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้ให้ดีเสียก่อน

 

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์หมายความว่าคุณตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและยืนยันว่าคุณอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไปและสามารถทำสัญญาผูกพันทางกฎหมาย

 

ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป คุณควรจะทำการพิมพ์หรือบันทึกสำเนาข้อตกลงนี้ไว้ก่อน

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

EF English Live มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและนโยบายที่มีผลต่อหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การที่คุณยังใช้บริการเว็บไซต์ต่อหลังจากที่ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะถือว่าคุณตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่รับการแก้ไขนั้นแล้วด้วย หากคุณไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและต้องการยกเลิกความเป็นสมาชิกให้ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ด้านบน EF English Live ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับและยกเลิกเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ตามที่เราเห็นสมควร

3. ข้อกำหนดการให้บริการ

โดยการให้บริการ เราจะไม่คอยตรวจสอบจอแสดงผล การส่งผลและการแลกเปลี่ยนวัสดุ(ระบุด้านล่าง)โดยการเข้าใช้บริการและเราจะไม่คงไว้ซึ่งภาระหน้าที่ใดๆ ยกเว้นที่เราได้แจ้งไว้หรืออยู่ภายในขอบเขตบังคับของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวและนโยบายความปลอดภัยของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการบริการเพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามข้อตกลงนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ และตามที่ได้แจ้งในข้อตกลงนี้ เราคงใว้ซึ่งสิทธิในการตรวจสอบและลบวัสดุที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยและส่งผ่านบริการที่เราเห็นว่ามีการละเมิดกฎหมายของข้อตกลงเหล่านี้หรือเป็นเป็นที่ยอมรับไม่ได้ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ขยายและปรับปรุงเว็บไซต์และบริการต่างๆ หรือหยุดการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เราเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การมีสิทธิในการใช้เว็บไซต์หรือบริการของคุณในปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถใช้บริการหลังการเปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนัติ

4. สิทธิของคุณ

สิทธิของคุณในการใช้ EF English Liveไม่สามารถโอน ไม่ผูกขาด จำกัดสิทธ์ในการเข้าถึง การใช้และการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้คุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น เนื้อหาในเว็บไซต์จัดไว้เพื่อให้คุณได้ใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้นห้ามนำไปใช้ในเชิงพานิชย์ บริการบางอย่างในเว็บไซต์นี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนของ EF English Live เท่านั้น

 

โดยการเลือกซื้อสิทธิ์สมาชิกหรือสมัครรับช่วงทดลองเรียนฟรีของ EF English Live คุณตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในนโยบายการชำระเงิน EF English Live ข้อ 9

5. การใช้บริการ

สิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ Englishlive.ef.com และบริการเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของคุณคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น คุณเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ EF English Live อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

การรักษาความลับของบัญชี EF English Live ชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านของคุณถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ EF English Live ทราบหากมีการเข้าใช้บัญชี EF English Live ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาติ เข้าใช้บัญชีของคุณ เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุณต้องจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของคุณเป็นปัจจุบันและถูกต้อง หากคุณไม่ปฏิบัติตามนี้ อาจมีผลกระทบต่อความถูกต้องและประสิทธิภาพของการให้บริการกับคุณ

 

ในดุลยพินิจของเรา เราอาจจะระงับบัญชีของคุณหรือแก้ไข เรียกคืน หรือลบชื่อผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณตามแต่เราเห็นสมควร ด้วยเหตุผลใดๆ(รวมทั้งเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเราการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาติและผิดกฎหมาย)และเราไม่มีพันธะใดๆ ที่จะต้องจัดเก็บบัญชีหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณได้เก็บรวบรวมไว้ด้วยการใช้บัญชีและการบริการต่างๆ

 

บางครั้งการเข้าถึงและใช้ Englishlive.ef.com ของคุณอาจจะพบกับอุปสรรคด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันไปซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความผิดปกติของอุปกรณ์ การอัพเดทเป็นระยะ การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมของ Englishlive.ef.com หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามแต่ที่ EF English Live เห็นสมควร EF English Live จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการ ซอฟต์แวร์ วัสดุ ไฟล์เสียงหรือวิดีโอ เนื้อหา หรือการสื่อสารของ EF English Live

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลทั้งหมดของ Englishlive.ef.com รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เนื้อหา ข้อความ ภาพ ซอร์ฟแวร์ เสียงและวีดีโอ เอกสารอ้างอิง Email English และเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินของ Englishlive.ef.com หรือซัพพลายเออร์ของบริษัท ตามข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญานานาชาติ หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง แปล ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Englishlive.ef บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

7. การเข้าถึงและการแทรกแทรง

คุณตกลงที่จะไม่:

 

 • ใช้ robot, spider, scraper, deep link หรือเครื่องมืออื่นๆที่จะเก็บหรือสกัดข้อมูลอัตโนมัติ โปรแกรม ขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อเข้าถึง ได้มา ทำสำเนาหรือสังเกตการณ์ Englishlive.ef.com หรือส่วนต่างๆของ Englishlive.ef.com โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก EF English Live ก่อน ซึ่งความยินยอมนั้นอาจถูกระงับโดยดุลพินิจของ EF English Live;
 • ใช้หรือพยายามใช้เครื่องยนต์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ เอเจ้นท์ หรืออุปกรณ์หรือกลไกอื่นๆ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ browsers, spiders, robots, avatars หรือ intelligent agents) เพื่อนำร่องหรือค้นหา Englishlive.ef.com นอกเหนือจากเครื่องมือค้นหาทั่วไปบนบราวเซอร์เว็บไซต์ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม(เช่น Microsoft Explorer);
 • โพสต์หรือส่งไฟล์ใดๆ ที่ประกอบด้วย viruses, worms, Trojan horses หรืออื่นใดที่ทำให้ฟีเจอร์ถูกปนเปื้อนหรือถูกทำลาย หรือขัดขวางการทำงานหรือการให้บริการของ Englishlive.ef.com  หรือ
 • พยายามที่จะถอดรหัส แยกการประมวลผล แยกส่วนประกอบ หรือวิศกรรมผันกลับส่วนประกอบซอฟต์แวร์หรือใช้วิธีการอื่นๆในการแยกส่วน Englishlive.ef.com หรือบริการ
 •  

โปรดทราบว่า ในการเข้าสู่ Englishlive.ef.com ด้วยอุปกรณ์พกพาของคุณคุณต้องจ่าค่าบริการในอัตราปกติ เช่น ค่าส่งข้อความ

8. นโยบายความเป็นส่วนตัวแลด้านความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นที่คุณได้ให้หรือใช้ผ่าน Englishlive.ef.com หรือการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์(อื่นๆนอกเหนือจากข้อมูลผู้ใช้ที่สร้างขึ้น)ต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา

 

ตามที่ได้แจ้งไว้ในข้อตกลง เว็บไซต์ของเราไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เราไม่ได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปียกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสำหรับเด็กกรุณาไปที่นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

9. ฟอรัมส์ชุมชน แช็ท บอร์ดข้อความ เพื่อนทางจดหมาย และการดำเนินการด้านอีเมล

EF English Live มุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนผู้เรียนภาษาอังกฤษทั่วโลก ดังนั้น EF English Live จึงให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ข้อความ ใช้ห้องสนทนาและค้นหาทรัพยากรภาษาอังกฤษเช่นการติดต่อเพื่อนทางจดหมาย โรงเรียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นและการหางาน คุณต้องรับผิดชอบในเนื้อหาของข้อความที่ได้โพสต์ตามข้อตกลงในส่วนที่ 4 และโดยการใช้บรการนี้คุณตกลงว่าจะไม่เผยแพร่หรือมีส่วนร่วมในการโพสต์เนื้อหาใดที่:

 

 • เนื้อหาที่ประกอบด้วยข้อวัสดุที่ไม่ได้เป็นต้นฉบับหรือที่คุณยังไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของก่อน ของผู้คัดค้านดังกล่าว
 • เนื้อหาที่ใช้ภาษาไม่เหมาะสมหรืออื่นๆ ที่สื่อความหมายในทางหยาบคาย ลามก อนาจาร ใส่ร้ายหรือหมิ่นประมาท
 • พยายามที่จะติดต่อกับผู้ใช้ของ EF English Live โดยที่ไม่ได้รับคำเชิญจากผู้ใช้ดังกล่าว
 • ละเมิดข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลที่สาม
 • มีไวรัสหรือประกอบด้วยรหัสอื่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อหยุดยั้ง ทำลายหรือทำให้ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และการสื่อสารอื่นๆ ไม่สามารถทำงานได้
 • ถือว่าเป็น "สแปม" เช่น จดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะหรือการชักชวนอื่นๆ
 • พยายามที่จะปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือละเมิดคว่มปลอดภัยของ EF English Live และผู้ใช้บริการ
 • ความคิดเห็นหรือข้อความที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้ EF English Live ไม่ใด้สะท้อนและไม่ได้เป็นตัวแทนมุมมองของ EF English Live พนักงาน บริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์หรือคู่ค้า EF English Live จะไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ที่ถูกส่งโดยผู้ใช้ถึงผู้ใช้อื่นๆ ผ่านทาง EF English Live
 • EF English Live มีสิทธิ์ลบข้อความที่ถูกโพสต์เมื่อไหร่ก็ได้ตามแต่เห็นสมควร เพื่อทางจดหมาย คู่มือเพื่อนทางจดหมายไดเรคทอรี่และข้อมูลที่อยู่ในนั้นถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ EF English Live แต่เพียงผู้เดียว การใช้ไดเรกทอรี่เพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการติดต่อเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษระหว่างสมาชิกของ englishlive.ef.com ถือว่าเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด

10. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการและเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่คุณจะต้องลงทะเบียนและสร้างบัญชีกับ EF English Live ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณอยู่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย คุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่สร้างบัญชีให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลทุกอย่างที่คุณให้นั้นเป็นความจริง โปร่งใสและสมบูรณ์ และคุณจะคงใว้ซึ่งความจริง ความโปร่งใสและสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก่ยวข้องกับบัญชีของคุณตลอดเวลา

 

เนื้อหาและฟังค์ชั่นของเว็บไซต์ EF English Live จะสามารถเข้าใช้ได้ก็ต่อเมื่อสมัครซื้อ EF English Live Program เท่านั้น ตามความในส่วนที่ 3 คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ EF English Live ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียมใหม่ของสถาบันเมื่อไหร่ก็ได้ตามแต่เห็นสมควร โดยจะประกาศใว้บนเว็บไซต์และอีเมล์แจ้งสมาชิกปัจจุบัน

 

โดยการตกลงซื้อสิทธิ์สมาชิกกับโปรแกรม EF English Live หมายความว่าคุณได้ตกลงยอมรับข้อตกลงทั้งหมดดังต่อไปนี้:

นโยบายการคิดค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมของ EF English Live ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ ดอกเบี้ยหรือค่าบริการใดๆ ที่คุณต้องจ่ายให้กับบริษัทบัตรเครดิต หรือค่าธรรมเนียมอื่นในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 

EF English Live ขอรับรองว่าการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตที่คุณทำกับ EF English Live นั้นปลอดภัย 100% คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะความเป็นสมาชิกของคุณได้ทุกเมื่อที่ต้องการโดยล็อกอินเข้าไปที่หน้าสถานะบัญชีในไฟล์ส่วนตัวของคุณ

 

คุณสามารถดูราคาค่าบริการของเราได้ที่หน้าเช็คเอ้าท์และหน้าบางครั้งอาจจะมีนำเสนอในหน้าอื่นของเว็บไซต์ด้วย ความเป็นสมาชิกแบบจ่ายของ EF English Live Program จะให้คุณสามารถเข้าใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของคอร์ส ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาแบบได้ยินเสียงหรือส่งข้อความกับครู เทคโนโลยีเกมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว หลักสูตรและคอร์สที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยมีตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้นไปจนถึงระดับก้าวหน้า เตรียมสอบ TOEFLและ TOEIC เพื่อธุรกิจ คุณสามารถดูรายละเอียดสมาชิกแบบจ่ายของคุณได้โดยการล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณแล้วไปที่ “บัญชีของฉัน > การชำระค่าบริการ & ฟีเจอร์”

 

หากสิทธิสมาชิกของคุณประกอบด้วยบทเรียนที่ทำการสอนโดยครู ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนกลุ่มหรือบทเรียนส่วนตัว สิทธินี้คือ "หากคุณไม่ใช้สิทธิ์นั้นจะถือว่าคุณสละสิทธิ์" นั่นหมายความว่าหากคุณไม่ใช้สิทธิ์นั้นก่อนสิทธิ์ของคุณจะหมดอายุ เราจะถือว่าคุณสละสิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์นั้นและจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น หากสิทธิ์สมาชิกแบบจ่ายของคุณเป็นแบบรายเดือน ส่วนที่สอนโดยครูจะหมดอายุเมื่อครบรอบรอบบิลตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบน ในฐานะนักเรียนลงทะเบียน คุณได้รับสิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์ชุมชนใน EF English Live คลับ

 

หลังจากที่ช่วงทดลองเรียนฟรีสิ้นสุดลงจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท หลังจากที่ช่วงทดลองเรียนฟรีสิ้นสุดลงเราถือว่าเป็นคุณที่ตัดสินใจสมัครเรียน เรากำหนดเวลาเรียนขั้นต่ำตามที่ได้ระบุใว้ในหน้าเช็คเอาท์ หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวคุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

ทดลองเรียนฟรี 

ช่วงทดลองเรียนฟรีมีเสนอให้เฉพาะผู้สมัครสมาชิกเป็นครั้งแรกและเรานำเสนอให้กับผู้สมัครที่จะจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตเท่านั้น คุณสามารถลองใช้บริการของเราดูก่อนและถ้าคุณแจ้งยกเลิกก่อนที่ช่วงทดลองเรียนฟรีของคุณจะสิ้นสุดลง คุณจะไม่ถูกคิดเงินใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับคนที่ต้องการจ่ายทางออฟไลน์ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อดูว่าข้อเสนอการรับประกันคืนเงินให้หากไม่พอใจเป็นเช่นใด คุณจะพบลิงค์ติดต่อเราได้ที่มุมบนด้านขวาของทุกหน้า

 

เพื่อเริ่มช่วงทดลองเรียนฟรี คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลการชำระเงินที่สามารถใช้ได้หลังจากที่ช่วงทดลองเรียนฟรีของคุณสิ้นสุดลงแก่เรา ช่วงทดลองเรียนฟรีของคุณจะเริ่มนับและคุณจะสามารถเข้าใช้โรงเรียนได้ทันทีหลังจากการสมัคร เราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับช่วงทดลองเรียนฟรีนี้ คุณสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการและคุณจะไม่ถูกคิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

 

หากคุณเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต คุณต้องทำการยกเลิกความเป็นสมาชิกนักเรียนของคุณก่อนที่ช่วงทดลองเรียนฟรีของคุณจะสิ้นสุดลงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บเงิน คุณสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการโดยเข้าไปที่หน้าบัญชีของฉัน

 

หากคุณไม่แจ้งยกเลิก พอจบช่วงทดลองเรียนฟรีแล้ว ทาง English Live จะคิดค่าธรรมเนียมคุณเป็นเดือนแรก หลังจากนั้นในแต่ละเดือนคุณจะถูกคิดค่าธรรมเนียมรายเดือนเพื่อจะได้ไม่มีการหยุดชะงักของบริการที่เรามีให้คุณ เราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ว่าเราไม่สามารถคืนเงินให้คุณได้หากบัตรเครดิตของคุณถูกคิดเงินไปเรียบร้อยแล้ว

 

บางครั้งเราอาจมีแพ็คเกจการเริ่มต้นหรือให้ชุดหูฟังสำหรับช่วงทดลองเรียนฟรี ทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากคุณยกเลิกช่วงทดลองเรียนฟรีหรือเลือกการรับประกันเงินคืน คุณต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อเสนอนี้ในหน้าเช็คเอาท์

 

เราไม่สามารถนำเสนอช่วงทดลองเรียนฟรีให้แก่คุณได้หากคุณเลือกที่จะไม่จ่ายทางบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกที่จะจ่ายทางออฟไลน์ คุณสามารถลองใช้บริการเราดูก่อนโดยปราศจากความเสี่ยงใดๆ ได้เช่นกัน โดยที่ ^guaranteedays^ วันแรกถือว่าเป็นช่วงทดลองเรียนที่เรารับประกันจะคืนเงินให้หากคุณไม่พอใจกับบริการของเรา

จ่ายโดยบัตรเครดิต 

คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ :

 

 • ค่าธรรมเนียมมาตรฐานรายเดือนซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกเมื่อใดก็ได้
 • ค่าธรรมเนียมลดพิเศษรายเดือนซึ่งจะลดมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกสมัครเป็นสมาชิกอย่างน้อยกี่เดือนตามที่กำหนด
 •  

หากคุณเลือกที่จ่ายค่าธรรมเนียมลดพิเศษ นั่นหมายความว่าคุณตกลงที่จะเป็นสมาชิกลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนเดือนที่กำหนดไว้ หากคุณแจ้งยกเลิกในระหว่างนั้น คุณจะเสียสิทธิ์การจ่ายในราคาลดพิเศษและต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามราคาค่าธรรมเนียมมาตรฐานรายเดือนแทนสำหรับระยะเวลาที่คุณเรียนไปแล้ว นั่นคือก่อนที่เราจะยกเลิกสิทธิ์สมาชิกของคุณ เราจะคิดค่าบริการตามราคามาตรฐานรายเดือนไม่ใช่ราคาลดพิเศษรายเดือน

 

หลังจากการลงทะเบียนแล้ว หากบัตรเครดิตของคุณหมดอายุ ถูกยกเลิก สูญหาย หรือมีการแสดงผลที่ไม่ถูกต้อง สิทธิ์สมาชิกของคุณอาจถูกยกเลิกได้ คุณจะได้รับแจ้งให้เปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตใหม่ หากบัตรของคุณยังใช้ไม่ได้หรือคุณไม่ได้ทำการต่ออายุสมาชิกอย่างสมบูรณ์ สิทธิ์สมาชิกของคุณจะถูกยกเลิก

การจ่ายทางออฟไลน์ 

หากคุณจ่ายด้วยบัตรเครดิตทางออนไลน์ เราจะคิดเงินบัตรของคุณเป็นรายเดือนแต่ละเดือนโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะขอยกเลิก ถ้าคุณจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกด้วยวิธีอื่นๆ คุณจะซื้อการเป็นสมาชิกเป็นระยะจำนวนเดือนที่เลือก คุณสามารถขอต่ออายุสมาชิกได้หลังจากช่วงนั้นสิ้นสุดลง

 

วิธีการชำระเงินทางออฟไลน์ก็ปราศจากความเสี่ยงใดๆ พราะเราเสนอนโยบายรับประกันคืนเงินให้ 100% หากคุณไม่พอใจบริการของEnglish Live นั่นคือถ้าคุณไม่พอใจบริการของเราและแจ้งยกเลิกก่อนช่วงทดลองเรียนจะสิ้นสุดลง เราจะคืนเงินให้คุณทุกบาททุกสตางค์ แต่หลังจากผ่านช่วงทดลองเรียนไปแล้ว จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

 

ขณะนี้เรานำเสนอวิธีการจ่ายทางออฟไลน์ให้แก่ผู้ที่พักพิงอยู่ในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นเท่านั้น

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและไม่เป็นอันตรายต่อ EF English Live และบริษัทในเครือ เครือพันธมิตร ซัพพลายเออร์และพนักงานของเราจากการรับผิดชอบ เรียกร้อง ค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือการละเมิดต่อพันธกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้น

12. การแจ้งเจตจำนงเข้าร่วมการวิจัย จาก English Live

เนื่องจาก EF ได้ร่วมมือกับ University of Cambridge Research Centre for English and Applied Linguistics (RCEAL) เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและให้ได้ผลเร็วที่สุด RCEAL จึงจะทำการรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนในเครือ EF ทั้งหมดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยภาษานี้

 

โดยการสมัครเรียนในคอร์สของ EF คุณและ/หรือบิดา มารดา ผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายตกลงยินยอมที่จะให้การสนับสนุน EF และ RCEAL ในการวิจัยนี้โดยอนุญาตให้ RCEAL ทำสำเนาหรือใช้เอกสาร/ข้อมูลที่คุณเขียนหรือทำขึ้นในระหว่างคอร์สของ EF (เช่น การบ้านของคุณ) มาใช้เพื่อการวิจัยภาษา นั่นหมายความรวมถึงการใช้เอกสารทั้งฉบับจริงและที่ถูกประมวลผลออกมาแล้ว(‘ข้อมูล’)โดย RCEAL ในสื่อทุกชนิดและเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นแต่เพียงผู้เดียว โปรดทราบว่าข้อมูลนี้จะเป็นความลับและไม่เปิดเผยนาม ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-สกุล และข้อมูลการติดต่อจะถูกถอดออกก่อนที่ข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในการวิจัย RCEAL เพื่อไม่ให้สามารถสืบถึงตัวของคุณได้ หลังจากที่ข้อมูลถูกปรับแต่งแล้วอาจจะถูกใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการและใช้เพื่อการศึกษาด้วย

 

ตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลแห่งสหราชอาณาจักร ปี ค.ศ. 1998 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมโดย RCEAL จะถูกใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้นและจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและจะถูกทำลาย/ลบทิ้งหลังจากระยะเวลา 7 ปีนับจากวันที่เก็บรวบรวม ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจาก RCEAL ทั้งหมดคือ University of Cambridge, University Data Protection Officer, The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge, UK CB2 1TN.

 

หากมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการวิจัย RCEAL และการใช้ข้อมูลและข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย RCEAL ให้ติดต่อไปที่:

 

EF Education First Research Unit
Research Centre for English and Applied Linguistics (RCEAL)
University of Cambridge
9 West Road
Cambridge UK
CB3 9DA 

13. อื่นๆ

หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อตกลงนี้ที่ศาลที่มีอำนาจหรืออนุญาโตตุลาการตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้ คำตัดสินดังกล่าวจะมีผลกับเฉพาะเนื้อหาส่วนที่ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้เท่านั้น แต่เนื้อหาส่วนอื่นของข้อตกลงนี้ยังมีผลบังคับใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

คุณตกลงยอมรับว่าหาก EF English Live ไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายใด ๆ หรือวิธีการที่มีอยู่ในข้อตกลง(หรือที่ EF English Live มีผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายข้อบังคับใดๆ) นี่จะไม่ถูกนำไปเป็นข้ออ้างในการสละสิทธิ์ของ EF English Live สิทธิ์เหล่านั้นและการปรับปรุงแก้ไขจะยังถือว่าเป็นสิทธิ์ของ EF English Live อยู่

 

พันธสัญญา ข้อตกลง การนำเสนอและการรับประกันทั้งหมดที่คุณได้ทำในข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง

 

ข้อตกลงนี้เพื่อแสดงถึงความเข้าใจและการตกลงยอมรับทุกอย่างระหว่างคุณและ EF English Live รวมไปถึงสาระสำคัญทั้งในหัวข้อเดียวกันและอื่นๆ ในข้อตกลงที่ผ่านมาทั้งหมด

 

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของ English Live กรุณาติดต่อเรา

 

นอกสหภาพยุโรป Englishlive.ef.com และบริการที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีการกล่าวถึงโดยเฉพาะ ได้รับการสนับสนุนโดย:

 

EF Language Learning Solutions Ltd
Haldenstrasse 4, 6006 Lucerne, Switzerland
Registration Number: CH-100.3.791.842-6