การเตรียมสอบ TOEIC

เรารู้ว่าอะไรที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในการสอบ TOEIC
เรียนรู้เพิ่มเติม

เตรียมสอบ TOEIC ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรเตรียมสอบแบบเข้มข้นทางออนไลน์ของ EF English Live

 • คะแนน TOEIC ที่สูงเป็นเครื่องยืนยันแก่นายจ้างทั่วโลกถึงทักษะต่างๆ ที่คุณมี แต่การเตรียมสอบเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น คุณจำเป็นต้องมีทักษะรอบด้านเพื่อที่จะทำคะแนนได้จริง 

จงวาดภาพตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้า คุณเห็นอะไรบ้าง?

 • คุณได้รับการเลื่อนตำแหน่ง? ค่าจ้างเพิ่มขึ้นก้อนโต? หรือคุณกำลังทำงานอยู่ในต่างประเทศ?

   

  ไม่ว่าเป้าหมายในด้านอาชีพของคุณจะเป็นอะไร คะแนน TOEIC ที่น่าประทับใจจะปูทางให้คุณไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้เราจึงผสมผสานตัวอย่างข้อสอบที่คัดมาเป็นพิเศษกับนวตกรรมบทเรียนที่ทันสมัยและห้องเรียนที่ดำเนินการสอนโดยครูเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC

   

  เราจะช่วยคุณในการค้นหาจุดด้อยในทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษรวมทั้งการพัฒนาจุดด้อยเหล่านั้นก่อนการเข้าสอบ TOEIC ของคุณ

   

แบบเตรียมสอบของเราจะช่วยให้คุณสามารถทำคะแนนสอบได้สูงขึ้น:

แผนการฝึกส่วนตัวของคุณ

อันดับแรกคุณต้องทำ pre-test อย่างเต็มความสามารถเพื่อหาว่าในข้อสอบ TOEIC ซึ่งแบ่งเป็น 28 ส่วนนั้นส่วนใดที่คุณจำเป็นต้องปรับปรุงเป็นพิเศษ

 

ผลจาก pre-test ของคุณจะนำไปสู่แผนการเรียนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่เน้นทักษะสำคัญที่คุณจำเป็นต้องฝึกฝนให้มากขึ้น  ด้วยการฝึกฝนที่ไม่มีการจำกัดเวลา คุณจะสามารถสร้างความชำนาญทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล

 

EF English Live มีครูผู้สอนที่มากด้วยทักษะและมีความเป็นมิตรที่จะมาทำงานกับนักเรียนแบบตัวต่อตัวหรือกับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกในห้องเรียนกลุ่ม

ทดสอบตัวคุณองภายใต้เงื่อนไขการสอบต่างๆ

ความประหม่าสามารถส่งผลต่อความสามารถในการทำข้อสอบของคุณได้อย่างมาก

 

เพื่อให้คุณคุ้นเคยกับเงื่อนไขต่างๆ ในการสอบ  practice test ของเราจึงถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับรูปแบบของ iBT TOEIC exam ที่ใช้กันในปัจจุบัน  เราจะช่วยให้คุณมีประสบการณ์ในการสอบด้วยบรรยากาศที่เหมือนจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เริ่มเรียนภาษาอังกฤษได้แล้ววันนี้