บทเรียนและระดับ

เรียนพูดภาษาอังกฤษนั้นง่ายกว่าที่คิด

บทเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนานของเราจะช่วยให้คุณได้เรียนและฝึกการใช้ภาษาที่จำเป็นในการทำงาน ท่องเที่ยวและการศึกษา

ไม่ว่ายุ่งแค่ไหนก็เรียนได้

ต้องการทดลองเรียนกับเราด้วยคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต? สมัครรับช่วงทดลองเรียนฟรีแล้วคุณจะสามารถเริ่มเรียนได้เลยทันที

อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคุณจะสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษที่จำเป็นประโยคใหม่ได้

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนในแบบฝึกหัดในโรงเรียนของเรา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของเราได้แบ่งการเรียนภาษาออกเป็น 16 ระดับที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้นไปจนถึงระดับก้าวหน้าขั้นสูง แต่ละระดับประกอบด้วย 6 ยูนิต โดยมีคำอธิบายภาษาไทยให้ด้วย แต่ละยูนิตจะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ในบริบทใหม่ๆ ให้กับคุณผ่านวิดีโอประกอบการเรียนคุณภาพสูงของเรา จากนั้นเราช่วยให้คุณฝึกภาษาที่ได้เรียนมากับแบบฝึกหัดแบบโต้ตอบทั้งการพูด การฟัง การเขียนและการอ่าน

นวตกรรมซอฟต์แวร์ Automated Speech Recognition (ASR) ของเราจะช่วยคุณในการฝึกการออกเสียงให้ถูกต้อง เหมือนมีครูฝึกอยู่กับตัว คุณจะได้รับฟีดแบ็คในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณมั่นใจในตนเองก่อนที่จะก้าวหน้าต่อไป

เมื่อคุณเรียนจบยูนิตทั้งหกของแต่ละระดับในโรงเรียนของเราคุณจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก Hult International Business School และสามารถเลื่อนไปเรียนในระดับถัดไปเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นไปอีก

ต่อไปนี้คือทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ที่คุณจะได้เรียนในแต่ละระดับ

การสื่อสารทั่วไป

 • การกล่าวทักทาย
 • การแนะนำตนเอง
 • การสะกดชื่อของคุณให้กับคนอื่น
 • การแนะนำครอบครัวของคุณ
 • การบอกว่าคุณมาจากไหน
 • นับถึง 100
 • การพูดเกี่ยวกับอายุ

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • การพูดเกี่ยวกับงานของคุณ
 • ให้คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับที่ทำงานของคุณ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

 • เข้าใจการบอกทิศทางง่ายๆ

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต

 • การพูดเกี่ยวกับการซื้อของ
 • การพูดเกี่ยวกับเสื้อผ้า
 • พูดเกี่ยวกับอาหาร

การสื่อสารทั่วไป

 • การพูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน
 • การพูดเกี่ยวกับวันที่และวันเกิด
 • การสนทนาบนโทรศัพท์
 • การอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับที่ที่คุณอาศัยอยู่
 • การพูดเกี่ยวกับสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • การเตรียมการประชุม

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

 • การพูดเกี่ยวกับการคมนาคม

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 

 • การพูดเกี่ยวกับสภาพอากาศ
 • การพูดเกี่ยวกับกีฬา
 • การพูดเกี่ยวกับสุขสภาพและอาการไม่สบาย
 • การพูดเกี่ยวกับการเช่าสถานที่อยู่อาศัย

การสื่อสารทั่วไป

 • การให้และขอที่อยู่
 • การตอบรับหรือปฏิเสธคำเชิญ
 • การสนทนาเมื่ออกสังคม

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • การพูดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของคุณ
 • การพูดเกี่ยวกับการศึกษาของคุณ 
 • การแนะนำเพื่อนร่วมงาน 
 • การอ่านนามบัตร
 • ทำความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานและบริษัท

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

 • อ่านและเขียนรีวิวโรงแรม
 • การจองทางโทรศัพท์
 • การเช็คอินและเช็คเอ้าท์โรงแรม

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต

 • การพูดเกี่ยวกับงานอดิเรกและความสนใจ
 • การพูดเกี่ยวกับวันหยุดและอีเว้นท์
 • การเปรียบเทียบและการซื้อผลิตภัณฑ์
 • การอธิบายผลิตภัณฑ์และปัญหาอย่างสุภาพ

การสื่อสารทั่วไป

 • การพูดเกี่ยวกับความชอบและไม่ชอบ
 • การขอความช่วยเหลือ
 • การแสดงความไม่แน่ใจ
 • การอธิบายบุคคล
 • การพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
 • การแสดงความไม่แน่ใจ
 • การถามถึงความเป็นไปของบุคคล
 • ความสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าว
 • การพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในช่วงชีวิตของบุคคล
 • การแสดงการต้อนรับบุคคล
 • การเขียนจดหมาย
 • การแสดงออกเมื่อได้รับข่าวดีและข่าวร้าย
 • การแสดงความสงสัยผ่านภาษาและการออกเสียง/โทนเสียง
 • ทำความเข้าใจข้อมูล
 • ทำความเข้าใจความแตกต่างเกี่ยวกับคำศัพท์ ไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษแบบบริติชและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • ทำความเข้าใจและแสดงปฏิกริยาต่อคำถามในการสัมภาษณ์
 • การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน
 • การแสดงความเห็นด้วยกับเพื่อนร่วมงาน
 • การกล่าวชื่นชมเพื่อนร่วมงาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

 • การพูดเกี่ยวกับสภาพอากาศ ฤดูกาลและอุณหภูมิ

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 

 • การวางแผนกับเพื่อน
 • ทำความเข้าใจข้อมูลและเวลาของงานอีเว้นท์
 • การพูดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกับคนอื่น
 • เขียน ตอบรับและตอบปฏิเสธคำเชิญ

การสื่อสารทั่วไป

 • การใช้ตัวอย่างและเงื่อนไขที่จำเป็น
 • การอธิบายว่าคุณรู้จักใครบางคนได้อย่างไร
 • การพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • การเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

 • การพูดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อการเดินทาง
 • การเช็คอินที่สนามบิน
 • การพูดเกี่ยวกับการคมนาคมรูปแบบต่างๆ
 • อ่านและเขียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอดีต
 • แนะนำสถานที่ที่ควรไปเยี่ยมชม
 • การพูดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต

 • การพูดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ตามธรรมชาติ
 • สำรองห้องพักที่มีรายละเอียดซับซ้อนมากขึ้น
 • การสื่อสารกับผู้คนในร้านอาหาร
 • การพูดเกี่ยวกับภาพยนตร์
 • การพูดเกี่ยวกับเครื่องแต่งการ

การสื่อสารทั่วไป

 • การพูดเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา
 • การอธิบายปัญหา
 • การให้คำแนะนำ

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • ถามและบรรยายเกี่ยวกับพนักงาน
 • พูดกับผู้จัดการ
 • ถามหรือให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ
 • การเข้าร่วมการประชุม
 • การอำนวยความสะดวกในที่ประชุม
 • การทำงบเกี่ยวกับงาน
 • การเขียนบทสรุปการประชุม
 • การแก้ปัญหา
 • การต้อนรับแขกทางธุรกิจ
 • การเข้าร่วมอีเว้นท์ระดับมืออาชีพและเขียนบทสรุปให้เจ้านาย
 • การติดต่อทางธุรกิจ
 • เตรียมข้อเสนอทางธุรกิจด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต

 • การนัดและเข้าพบแพทย์
 • การยื่นใบสั่งยา
 • การเขียนเกี่ยวกับการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย
 • การพูดและเขียนเกี่ยวกับเกมส์
 • การอธิบายกฏเกณฑ์

การสื่อสารทั่วไป

 • พูดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
 • พูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคต
 • เขียนเกี่ยวกับชีวิตในอนาคต
 • พูดเกี่ยวกับแผนสำหรับอนาคต
 • อธิบายถึงปูมหลังการศึกษาของคุณ
 • เขียนเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศของคุณ
 • ตอบสนองต่อการเขียนเกี่ยวกับข่าวที่น่าแปลกใจ
 • พูดคุยเกี่ยวกับคนที่มีชื่อเสียง
 • จัดการกับข้อมูลที่เป็นความลับ

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • พูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 • พูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
 • ตอบกลับโฆษณารับสมัครงาน
 • นัดสัมภาษณ์งาน
 • ตอบคำถามในการสัมภาษณ์งาน
 • สรุปการสัมภาษณ์
 • เปรียบเทียบหลักสูตรการฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต

 • พูดคุยเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่คุณชื่นชอบ
 • อธิบายรายการโทรทัศน์
 • พูดคุยเกี่ยวกับการโฆษณาทางโทรทัศน์
 • เขียนเกี่ยวกับโทรทัศน์ในประเทศของคุณ

การสื่อสารทั่วไป

 • พูดคุยกับแพทย์
 • อธิบายผลิตภัณฑ์
 • ซื้อสินค้า
 • หารือเกี่ยวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
 • เขียนเกี่ยวกับสินค้าที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • อธิบายวัฒนธรรมในสำนักงานในประเทศของคุณ
 • อธิบายถึงงานในฝันของคุณ
 • พูดคุยและเขียนเกี่ยวกับแผนอาชีพของคุณ
 • จัดประชุมทางธุรกิจ
 • เขียนบทสรุปของการประชุมทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

 • วางแผนการเดินทางเพื่อธุรกิจ
 • จองโรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 

 • พูดคุยเกี่ยวกับเพลงที่คุณชอบ
 • หารือเกี่ยวกับแนวโน้มของตนดรี
 • วางแผนท่องราตรี
 • อธิบายเพลงที่เฉพาะเจาะจง
 • พูดคุยกับครูฝึกการออกกำลังกาย
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดี
 • อธิบายเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ในอุดมคติของคุณ
 • พูดคุยเกี่ยวกับการออกเดท
 • หารือเกี่ยวกับสื่อสังคม
 • เขียนอธิบายว่าคุณได้พบใครบางคนอย่างไร

การสื่อสารทั่วไป

 • พูดคุยเกี่ยวกับวัยเด็กของคุณ
 • เขียนเกี่ยวกับอนาคตของคุณ
 • อธิบายกฎระเบียบและข้อบังคับ
 • รายงานการได้รับบาดเจ็บ
 • เขียนความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับนโยบายเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย
 • ทำความเข้าใจคำเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศ
 • พูดคุยเกี่ยวกับบริการฉุกเฉิน
 • หารือเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • พูดคุยเกี่ยวกับการบรรเทาภัยพิบัติ
 • ตอบสนองอย่างสุภาพต่อคำแนะนำ
 • บ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • เขียนเกี่ยวกับพฤติกรรมสุภาพในประเทศของคุณ

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • เตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาต่อรอง
 • ระบุตำแหน่งของคุณ
 • การเจรจาต่อรองบริการและข้อเสนอ
 • ตกลงเซ็นสัญญา
 • พูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

 • พูดคุยเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่คุณเคยเห็นในต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 

 • การจองโต๊ะสำหรับอาหารค่ำ
 • สั่งอาหาร
 • การเปิดบทสนทนาระหว่างอาหารค่ำ
 • ชำระค่าอาหาร
 • พูดคุยเกี่ยวกับความสมดุลย์ในการการทำงานและชีวิตส่วนตัว
 • พูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนการเกษียณอายุของคุณ
 • ไปเยี่ยมบ้านบุคคลอื่น

การสื่อสารทั่วไป

 • พูดคุยเกี่ยวกับคุณค่า
 • พูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศ
 • พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมหยาบคาย
 • เขียนเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศในประเทศของคุณ
 • พูดคุยและเขียนเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล
 • ให้คำแนะนำทางการเงินกับเพื่อน
 • พูดคุยเกี่ยวกับค่าครองชีพ

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • เปิดการประชุม
 • หารือเกี่ยวกับข้อเสนอในการประชุม
 • สรุปการประชุม
 • พูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 • เขียนสรุปการประชุม
 • เปิดการนำเสนองาน
 • นำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจน
 • สรุปการนำเสนอ
 • พูดคุยเกี่ยวกับการนำเสนองาน
 • พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตในที่ทำงาน

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 

 • พูดคุยและเขียนเกี่ยวกับกีฬาเอ็กซ์ตรีม
 • พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นกีฬามาก
 • พูดคุยเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายในการเล่นกีฬา
 • อธิบายและเขียนเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
 • การเปลี่ยนแปลงแผนที่บ้านของคุณ

การสื่อสารทั่วไป

 • สรุปเกี่ยวกับการศึกษาของคุณ
 • พูดคุยเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางเทคนิค
 • แก้ปัญหาด้านเทคนิค
 • พูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรม 
 • อธิบายถึงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง
 • พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากข่าว
 • ทำความเข้าใจภาษาทางกฎหมาย
 • อธิบายกฎหมายในประเทศของคุณ
 • เขียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสื่อ

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • สรุปประสบการณ์ในการทำงานของคุณ
 • พูดคุยเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนทางด้านอาชีพของคุณ
 • พูดคุยและเขียนเกี่ยวกับอาชีพของคุณในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
 • พูดคุยเกี่ยวกับว่าสภาพแวดล้อมที่ทำงานมีผลกระทบต่อคุณอย่างไรบ้าง
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 

 • หารือเกี่ยวกับความกลัวและความหวาดกลัว
 • พูดคุยเกี่ยวกับความคิดเชิงบวก
 • เขียนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดของคุณ
 • อธิบายถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ของคุณ
 • แนะนำการปฏิบัติงานให้กับบุคคล
 • พูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่คุณเคยชม
 • อธิบายถึงหนังสือที่คุณได้อ่าน
 • อธิบายสิ่งที่คุณชอบอ่าน
 • แนะนำหนังสือให้กับบุคคลอื่น

การสื่อสารทั่วไป

 • ขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
 • พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
 • แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อบุคคล
 • พูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบภาษาอังกฤษแบบบริติชและแบบอเมริกัน
 • อธิบายว่าในประเทศของคุณใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออะไร
 • พูดคุยเกี่ยวกับความเสียหายหรือความสับสนในการติดต่อสื่อสาร
 • เขียนเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของภาษาอังกฤษในชีวิตของคุณ
 • หารือถึงวิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ
 • อธิบายหัวข้อต้องห้ามในประเทศของคุณ
 • เขียนเกี่ยวกับสถานการณที่น่าอึดอัดจากประสบการณ์ตรงของคุณ

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • พูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของธุรกิจและองค์กร
 • อธิบายโครงสร้างในที่ทำงานของคุณ
 • หารือเกี่ยวกับการสร้างทีมงานที่ประสบความสำเร็จ
 • เขียนเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการที่ดีที่สุด
 • หารือเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 • อธิบายถึงคุณภาพของความเป็นผู้นำ
 • พูดคุยเกี่ยวกับผู้นำที่คุณชื่นชม
 • เขียนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพความเป็นผู้นำ
 • เขียนเกี่ยวกับการเมืองในสำนักงาน

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 

 • อธิบายมารยาทในการรับประทานอาหารในประเทศของคุณ
 • พูดคุยเกี่ยวกับการเป็นผู้นำทางการเมือง
 • หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการเมือง

การสื่อสารทั่วไป

 • พูดคุยเกี่ยวกับความสำเร็จ
 • เตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จ
 • หารือเกี่ยวกับการเอาชนะความท้าทาย
 • เขียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่ประสบความสำเร็จ
 • พูดคุยเกี่ยวกับความพยายามด้านมนุษยธรรม
 • หารือถึงวิธีการที่จะทำให้ผลกระทบต่อสังคม
 • พูดคุยเกี่ยวกับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือมีถิ่นกำเนิดในประเทศของคุณ
 • อธิบายถึงวิธีการที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม
 • หารือเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • บอกและรับทราบข่าวดีและข่าวร้าย
 • ทำความเข้าใจข่าวเศรษฐกิจและการเงิน
 • สรุปข้อความเกี่ยวกับข่าว
 • พูดคุยเกี่ยวกับสกุลเงินของประเทศของคุณ
 • อธิบายการนำเข้าและการส่งออก
 • อภิปรายการค้าเสรี
 • เขียนเกี่ยวกับข้อตกลงการค้า

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • เขียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 • เขียนเกี่ยวกับธุรกิจ 'สีเขียว'
 • หารือเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ต่อบริษัทของคุณ

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 

 • พูดคุยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
 • อธิบายภาพวาด
 • พูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบ
 • เขียนเกี่ยวกับอาคารในประเทศของคุณ
 • พูดคุยกับความต้องการของผู้คนในชุมชนของคุณ

การสื่อสารทั่วไป

 • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • เขียนเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
 • พูดคุยเกี่ยวกับการโฆษณา ยี่ห้อและกฎระเบียบ
 • เขียนและแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์
 • ทำความเข้าใจและเปรียบเทียบความแตกต่างของการเรียนการสอน
 • กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการวิเคราะห์โน้มน้าวใจและอารมณ์

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • เปรียบเทียบเงินเดือนที่แตกต่างกัน
 • หารือเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 

 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกีฬาที่อันตราย 
 • พูดคุยเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการปกป้องสิ่งแวดล้อม
 • ความเชื่อของรัฐเกี่ยวกับแหล่งพลังงาน
 • เขียน พูดคุยเกี่ยวกับการใช้อารมณ์ขัน 

การสื่อสารทั่วไป

 • อภิปรายในหัวข้อข่าวที่ซับซ้อน
 • เข้าใจความหมายนัยในหัวข้อข่าว
 • เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางที่น่าสนใจ
 • แปลความหมายของการสื่อสารทางอ้อม
 • ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยความมั่นใจ
 • คำถามและอธิบายความหมาย
 • พูดคุยเกี่ยวกับการขโมยข้อมูลส่วนตัว
 • รายงานปัญหาและการแก้ปัญหาการเจรจาต่อรอง
 • การตัดสินใจ

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • ให้คำแนะนำและค้นหาสมดุลย์ชีวิตการทำงาน

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต 

 • หารือเกี่ยวกับปัญหาในเมืองในพื้นที่คุณอยู่
 • ส่งเสริมผลประโยชน์ของการที่คุณอยู่
 • เปรียบเทียบและเลือกสถานที่ที่จะอยู่อาศัย
 • พูดคุยและเขียนเกี่ยวกับร้านค้าปลีกและซูเปอร์สโตร์
 • ตรวจสอบและเลือกเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
 • พูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมในบ้านที่แตกต่าง
 • ทำความเข้าใจและตอบสนองต่อการอภิปรายเกี่ยวกับจริยธรรม
 • เขียนบทความในหนังสือพิมพ์

การสื่อสารทั่วไป

 • คาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
 • หาทางออกที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
 • ใช้เทคนิคการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

 • หารือเกี่ยวกับจริยธรรมในอุตสาหกรรม
 • การประเมินผลข้อเสนอผลิตภัณฑ์

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต

 • ทำความเข้าใจและสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ซับซ้อน
 • ประเมินนวัตกรรมใหม่ ๆ
 • หารือเกี่ยวกับชื่อเสียงและคนดัง
 • ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการตกแต่ง
 • อธิบายถึงกระบวนการความคิดสร้างสรรค์
 • ประเมินและเลือกรูปแบบการลงทุน
 • ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
 • สมัครสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ให้การสนับสนุนในสถานการณ์ที่เคร่งเครียด
 • แนะนำวิธีการลดความเครียด
 • เขียนเกี่ยวกับอารมณ์และความเครียด
 • หารือเกี่ยวกับความจริงและตำนาน

แสดงใบรับรองและผลการทดสอบ EF English Live ลงในโปรไฟล์ของคุณง่าย ๆ เพียง 2 คลิก เราทำงานร่วมกับ LinkedIn เพื่อช่วยแบ่งปันความก้าวหน้าของคุณให้โลกรู้ในทันที

ได้รับความไว้วางใจจาก:

trusted
ผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องสามารถทำรายได้มากกว่าผู้ที่ไม่พูดภาษาอังกฤษเลย 30 - 50% รู้อย่างนี้แล้วมาสร้างความเปลียนแปลงกันเถอะ