วิธีเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เก่งภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นตอน

เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเราได้แบ่งการเรียนภาษาอังกฤษออกเป็นบทเรียนสั้นๆ และชั้นเรียนที่สอนโดยครูที่คุณสามารถเข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เรียนได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ EF English Live คุณจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ผ่าน:

โดยเริ่มแรกเราช่วยให้คุณทราบระดับภาษาอังกฤษปัจจุบันของคุณแล้วสร้างแผนการเรียน จากนั้นเรียนรู้เนื้อหาจากสื่อการเรียนด้วยตนเองแบบมัลติมีเดียแล้วนำความรู้ที่เรียนมาฝึกในแบบฝึกหัดแบบโต้ตอบและกับครูในชั้นเรียนสนทนาสด เมื่อเรียนผ่านแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Hult International Business School

คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ของคุณ

บทเรียนแบบโต้ตอบของเราสอนภาษาอังกฤษที่คุณสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันของคุณ โดยใช้วิดีโอ เสียงและข้อความ ที่นี่คือที่ที่คุณจะได้สร้างรากฐานคลังคำศัพท์และไวยากรณ์ของคุณ

เรียนรู้

ชั้นเรียนที่ดำเนินการสอนโดยครู

ชั้นเรียนที่ดำเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษาอังกฤษและครูชำนาญการสองภาษาของเราจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการเรียน ที่นี่คือที่ที่คุณจะได้สร้างความมั่นใจในการพูดและฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกพูด

EF English Live บนแท็บเล็ต

เรียนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลาบน  iPad® และ Android™ แท็บเล็ต ไม่ว่าจะเข้าเรียนในชั้นเรียนสนทนาสดกับครู หรือดาวน์โหลดบทเรียนเพื่อเรียนโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถทำได้ทั้งนั้น

ฝึกใช้

ผลลัพท์และประกาศนียบัตรของคุณ

เราติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของคุณและเมื่อคุณเรียนจบแต่ละระดับเราให้รางวัลความสำเร็จคุณด้วยใบประกาศนียบัตรจาก Hult International Business School แบบนี้คุณก็มีหลักฐานยืนยันความสามารถด้านภาษาอังกฤษกับนายจ้างของคุณแล้ว

ประสบความสำเร็จ

แสดงใบรับรองและผลการทดสอบ EF English Live ลงในโปรไฟล์ของคุณง่าย ๆ เพียง 2 คลิก เราทำงานร่วมกับ LinkedIn เพื่อช่วยแบ่งปันความก้าวหน้าของคุณให้โลกรู้ในทันที

ได้รับความไว้วางใจจาก:

trusted
ผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องสามารถทำรายได้มากกว่าผู้ที่ไม่พูดภาษาอังกฤษเลย 30 - 50% รู้อย่างนี้แล้วมาสร้างความเปลียนแปลงกันเถอะ