สิบวิธีในการกล่าว“ขอบคุณ”เป็นภาษาอังกฤษทางอีเมล์

5 วิธีในการเขียนคำลงท้ายอีเมล์ภาษาอังกฤษ

ไม่ว่าคุณจะเขียนติดต่อลูกค้า ผู้จัดการ หรือเพื่อนร่วมงาน คุณควรทำให้ผู้รับอีเมล์รู้สึกถึงความซาบซึ้งใจของคุณ เราทุกคนต่างก็ชอบที่จะรู้ว่ามีคนตระหนักถึงความมีค่าของเรา ฉะนั้นเมื่อคุณเขียนขอบคุณถึงสิ่งที่เขาทำให้คุณไปแล้ว คุณยังสามารถกล่าวขอบคุณถึงสิ่งที่คุณอยากให้เขาทำให้คุณต่อไปในอนาคตด้วย! คุณจะพบว่าการใช้คำแสดงความขอบคุณที่คุณกล่าวออกมาอย่างจริงใจจะช่วยให้ผู้รับรู้สึกดีๆ และเต็มใจให้ความร่วมมือกับคุณเช่นกัน

ในตอนต้นของอีเมล์
การกล่าวขอบคุณผู้รับเป็นการเริ่มต้นอีเมล์ที่เหมาะสม มันช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับผู้อ่านซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือจากเขา
ถ้ามีใครเขียนขอรายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่บริษัทคุณมีเสนอ ให้เริ่มอีเมล์ของคุณด้วยประโยคนี้ซึ่งแสดงถึงความซาบซึ้งใจต่อความสนใจที่เขามีให้กับคุณและบริษัท
เมื่อลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานตอบอีเมล์อันก่อนที่คุณเขียนถึงเขาโดยเร็ว ให้กล่าวถึงด้วยเพื่อเป็นการแสดงว่าคุณสังเกตเห็นและซาบซึ้งกับการกระทำของเขา ถ้าเขาไม่ได้ตอบกลับอย่างรวดเร็ว ให้ตัดคำว่า “prompt” ทิ้งออกไป หรืออาจจะกล่าวแค่ว่า “Thank you for getting back to me.”
ถ้าคุณขอข้อมูลรายละเอียดจากใครและเขาตอบกลับและส่งสิ่งที่คุณต้องการมาให้คุณ ให้ใช้ประโยคนี้เพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าคุณขอบคุณถึงการกระทำของเขา
ถ้าใครทุ่มเทช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ ขอบคุณเขาหน่อย! ถ้าคุณต้องการเน้นว่าคุณซาบซึ้งถึงสิ่งที่เขาทำให้คุณ ก็ให้ต่อประโยคนี้ด้วย “I truly appreciate … your help in resolving the problem.”
ถึงแม้ว่าลูกค้าหรือผู้จัดการจะเขียนถึงคุณเพื่อแสดงความไม่ค่อยพอใจกับงานของคุณ คุณสามารถขอบคุณเขาได้ด้วยเช่นกัน เพราะนั่นจะเป็นการแสดงว่าคุณถือว่าความเห็นหรือข้อเสนอแนะของพวกเขาเป็นสิ่งมีค่าและคุณจะปรับปรุงอย่างจริงจัง หรือในอีกทางหนึ่งคุณสามารถกล่าวได้ว่า “Thank you for your feedback.”
ในตอนท้ายของอีเมล์
การกล่าวขอบคุณในตอนต้นของอีเมล์ส่วนมากจะเป็นการขอบคุณสำหรับการกระทำที่ผ่านไปแล้ว ส่วนการกล่าวขอบคุณใรตอนท้ายของอีเมล์มักจะใช้เพื่อขอบคุณผู้อ่านถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อคุณแสดงความซาบซึ้งใจล่วงหน้า โอกาสที่คุณจะได้รับการตอบกลับในทางบวกจะเป็นไปได้มากขึ้น
ถ้าคุณต้องการให้ผู้อ่านให้ความร่วมมือกับคุณโดยดี คุณควรกล่าวขอบคุณเขาล่วงหน้า
คล้ายกับที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าคุณจะซาบซึ้งใจยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเขาช่วยเหลือคุณต่อไปในอนาคต
ใช้ประโยคนี้เมื่อคุณแบ่งปันบางสิ่งกับเขาซึ่งอาจสร้างความติดขัด ความไม่สะดวก หรือมีผลทางลบต่อเขา
ถ้าคุณกำลังแจ้งความประสงค์ของคุณว่าต้องการรับผลประโยชน์บางอย่างหรือโอกาส อย่างเช่นเมื่อคุณกำลังสมัครงาน ให้ลงท้ายอีเมล์ของคุณด้วยประโยคนี้
ประโยคนี้เมื่อใช้ในตอนท้ายของอีเมล์ จะแตกต่างกับข้ออื่นๆ ที่กล่าวไปแล้วเล็กน้อย ใช้ประโยคนี้เมื่อคุณกล่าวขอบคุณผู้อ่านไปแล้วในตอนต้นของอีเมล์ แต่เพราะสิ่งที่เขาทำให้คุณนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก คุณจึงอยากขอขอบคุณเขาอีกครั้งสำหรับสิ่งที่เขาทำไปแล้ว

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked