จริงหรือไม่ที่ว่าการส่งข้อความทำให้ภาษาอังกฤษวิบัติ ?

จริงหรือไม่ที่ว่าการส่งข้อความทำให้ภาษาอังกฤษวิ...

การส่งข้อความซึ่งเน้นความเร็วและชวเลขได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถย้อนกลับในการใช้ภาษาอังกฤษของเรา  แต่นั่นเป็นผลดีหรือผลเสียกันแน่?...
การแสดงความขอบคุณในภาษาอังกฤษ

การแสดงความขอบคุณในภาษาอังกฤษ

การแสดงความขอบคุณนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะมันคือวิธีที่จะแสดงให้ผู้คนรู้ว่าเราเห็นคุณค่าของพวกเขาหรือสิ่งที่เขาทำให้แก่เรา เมื่อแสดงความขอบคุณ...