ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

จริงหรือไม่ที่ว่าการส่งข้อความทำให้ภาษาอังกฤษวิบัติ ?...

การส่งข้อความซึ่งเน้นความเร็วและชวเลขได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถย้อนกลับในการใช้ภาษาอังก...