Abonnementsvoorwaarden

Welkom bij EF English Live, de vooraanstaande service voor mensen over de hele wereld om Engels te leren.

Onderwerp en structuur van de Voorwaarden

Deze abonnementsvoorwaarden (de "Voorwaarden") bevatten de voorwaarden voor je aankoop van een abonnement op de online taalleerservice EF English Live (het "Abonnement"). Deze Voorwaarden en het bijgevoegde betalingsplan (het "Betalingsplan") definiëren de zakelijke relatie tussen jou en Education First Corporate Language Training S.A.Calle Mayor, 6, planta 4 derecha, 28013 Madrid, Spanje ("EF English Live") met betrekking tot het Abonnement voor het gebruik van de EF English Live online taalleerdienst ("EF English Live", de "Dienst" of de "Site"). Bovendien ben je gebonden aan het Beleid voor acceptabel gebruik op de Englishlive.com website.

Door een cadeau-abonnement te kopen bij of je te abonneren op EF English Live, ga je ermee akkoord, zonder kwalificatie, gebonden te zijn aan de Voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.

Duur van het Abonnement

De looptijd van je abonnement is volgens het Betalingsplan.

Kosten en betaling

Sommige materialen en functies van de EF English Live Site zijn alleen beschikbaar via de aankoop van een abonnement. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten die verbonden zijn aan de verbinding met de Site. EF English Live behoudt zich het recht voor om de abonnementstarieven op elk moment te wijzigen of nieuwe tarieven in te stellen, met voorafgaande kennisgeving die op de Site wordt geplaatst en per e-mail naar de leden wordt verzonden en, indien van toepassing, wordt gecommuniceerd hoe deze wijzigingen te accepteren. Prijswijzigingen worden van kracht aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving accepteer je de nieuwe prijs door de Dienst te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is gegaan. Indien je niet akkoord gaat met een prijswijziging, heb je het recht om de wijziging te weigeren door je af te melden voor het Betaalde Abonnement voordat de prijswijziging van kracht wordt.

De aankoopgegevens van je huidige cursus zijn altijd beschikbaar via het gedeelte 'Accountinstellingen' van de EF English Live Site en via het Betalingsplan dat je hebt ontvangen bij de aankoop van de cursus (inclusief details over het betalingsplan en het annuleringsbeleid).

Als je Abonnement docent-geleide lessen bevat, zowel groeps- als privélessen, worden deze sessies geleverd op basis van "gebruiken of verliezen". Dit betekent dat als je deze sessies aan het einde van je abonnement niet hebt gebruikt, deze ongebruikte sessies voor je verloren gaan en niet worden terugbetaald. Als je betaalde abonnement een maandelijks terugkerend abonnement is, verlopen je docent-geleide sessies aan het einde van elke maand, zoals hierboven beschreven.

Proefperiode

Van tijd tot tijd kunnen we proefperiodes van Abonnementen aanbieden voor een bepaalde periode zonder betaling of tegen een gereduceerd tarief (een "Proefperiode"). EF English Live kan bepalen of je in aanmerking komt voor een Proefperiode en een Proefperiode op elk moment intrekken of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Voor sommige Proefperiodes vragen we je om je betalingsgegevens op te geven om de Proefperiode te starten. Door dergelijke gegevens te verstrekken, ga je ermee akkoord dat we automatisch kunnen beginnen met het in rekening brengen van het Abonnement op de eerste dag na het einde van de Proefperiode op een terugkerende maandelijkse basis of een andere interval die we je van tevoren bekendmaken. ALS JE DEZE KOSTEN NIET WIL, MOET JE HET BETREFFENDE ABONNEMENT VÓÓR HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE ANNULEREN.

Herroeping

Indien je in een land woont dat deel uitmaakt van de Europese Unie en online of telefonisch een abonnement hebt gekocht, heb je het recht om van gedachten te veranderen en een volledige terugbetaling te ontvangen binnen veertien (14) dagen na aankoop (de "Herroepingstermijn"), maar alleen als je niet meer dan één (1) conversatieles (privé of in een groep) hebt gevolgd.

Verlengen; Opzeggen

Tenzij je Abonnement voor een vaste periode is gekocht, wordt je betaling aan ons automatisch verlengd aan het einde van de toepasselijke abonnementsperiode, tenzij je je Abonnement opzegt vóór het einde van de dan geldende abonnementsperiode. Als je je abonnement wil opzeggen, moet je ons ten minste 48 uur voordat de verlengingsdatum van de volgende maand begint op de hoogte stellen van je voornemen om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht. De annulering gaat in op de dag na de laatste dag van de huidige abonnementsperiode. Als je je Abonnement opzegt nadat de Herroepingstermijn voorbij is (indien van toepassing), of voor het einde van de huidige abonnementsperiode, zullen wij geen reeds aan ons betaalde abonnementskosten terugbetalen. Als je een volledige terugbetaling wil ontvangen van alle bedragen die aan EF English Live zijn betaald voordat de Herroepingstermijn voorbij is, moet je contact opnemen met de klantenservice. Wanneer we een terugbetaling verwerken, zullen we bedragen terugbetalen via de betaalmethode die je hebt gebruikt voor de betaling.

Tevredenheidsgarantie

1. Tevredenheidsgarantie ("Garantie")  
1.1 Wij bieden een tevredenheidsgarantie aan nieuwe gebruikers van de school, die voor het eerst een cursus van bepaalde duur kopen. Als je niet tevreden bent met je leerervaring en een beroep wilt doen op de Garantie, kun je in aanmerking komen voor terugbetaling van het betaalde bedrag tot op de datum van je claim. 
1.2 De Garantie is onderhevig aan de condities zoals beschreven in deze Voorwaarden, en het is jouw verantwoordelijkheid om aan deze condities te voldoen om in aanmerking te komen voor restitutie.

2. Kwalificatie voor de Garantie  
2.1 Om in aanmerking te komen voor de Garantie moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:  
a) Een nieuwe klant zijn die voor het eerst een cursus van bepaalde duur koopt. 
b) Minstens één zelfstudie-eenheid per week voltooien gedurende de eerste 12 weken van je abonnement EN 
c) Minstens één les per week met succes volgen bij een docent gedurende de eerste 12 weken van je abonnement (privé- of groepsles). 
2.2 Als je niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, kun je geen aanspraak maken op de Garantie.

3. Claimprocedure  
3.1 Als je hebt voldaan aan de kwalificatie-eisen zoals beschreven in Sectie 2 en aanspraak wilt maken op de Garantie, moet je de EF English Live Klantenservice binnen 30 dagen na de eerste 12 weken van de cursus schriftelijk op de hoogte stellen. Als je niet tijdig een melding maakt, vervalt je claim.  
3.2 Om een claim in te dienen, dien je contact op te nemen met de EF English Live Klantenservice via contact.en@ef.com of via de aangegeven kanalen op onze website.

4. Het recht op Restitutie  
4.1 Als je claim wordt goedgekeurd, kom je in aanmerking voor restitutie van het betaalde bedrag tot aan de datum van je claim.  
4.2 De terugbetaling wordt verwerkt met dezelfde betaalmethode die voor de oorspronkelijke aankoop is gebruikt.

5. Uitsluitingen en Beperkingen  
5.1 De Garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe gebruikers van EF English Live die voor de eerste keer een cursus van vaste duur aanschaffen.  
5.2 Klanten van wie de cursus op enig moment binnen de eerste 12 weken wordt opgeschort, komen niet in aanmerking. 
5.3 Wij behouden ons het recht voor om een terugbetaling te weigeren als er bewijs is van misbruik, verkeerd gebruik of schending van deze Voorwaarden.

6. Wijzigingen en Beëindiging  
6.1 We behouden ons het recht voor om de Garantie of deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.  
6.2 Alle wijzigingen aan de Garantie of Voorwaarden zullen onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van de herziene versie op onze website of in de App.

Privélessen boeken en annuleren

Privélessen kunnen door de student vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week worden gepland, op voorwaarde dat de boeking ten minste één (1) werkdag voorafgaand aan de privéles wordt gemaakt. Privélessen beginnen elk uur op het hele uur. Eventuele verzoeken om een bepaalde les te annuleren moeten uiterlijk twee (2) werkdagen voor de dag van die les zijn ontvangen. Je kunt dit doen via onze 'Contact' link in het EF English Live virtuele platform. Studenten kunnen ook een privéles annuleren via de beschikbare agenda door de link naar de Privédocent te volgen. Elke les die door een student is geboekt en waarvoor de student niet binnen twintig (20) minuten na de geplande tijd is verschenen, wordt als verlaten beschouwd en zal nog steeds worden afgetrokken van zijn/haar toegewezen uren bij een privédocent. Groepscoachingsgesprekken worden aangeboden voor elke privédocent-student die dit nodig heeft. Ze kunnen op elk moment en meerdere keren deelnemen. De groepscoachingsgesprekken worden op verschillende momenten in de week ingepland. Log in op je account om de tijden van het volgende groepscoachingsgesprek te bekijken. Een privé één-op-één coachingsgesprek is beschikbaar tegen extra kosten en kan worden geboekt tijdens je welkomstgesprek.

Englishlive.com Algemene voorwaarden

Door deze Voorwaarden te accepteren, accepteer je ook gebonden te zijn aan het Beleid voor acceptabel gebruik dat te vinden is op de Englishlive.com website.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

EF English Live kan naar eigen inzicht wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden die wij als belangrijk beschouwen, zullen we je hiervan op de hoogte stellen via de Dienst. Door de Dienst te blijven gebruiken nadat deze wijzigingen zijn aangebracht, geef je aan en erken je dat je de wijzigingen accepteert. Je kunt actie ondernemen bij ontevredenheid over de gewijzigde gebruiksvoorwaarden door je Abonnement overeenkomstig deze Voorwaarden te annuleren.

Beperking en vrijwaring

Je gaat ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, je enige en exclusieve remedie voor eventuele problemen of ontevredenheid met de Dienst of applicaties van derden is om EF English Live-software te verwijderen en te stoppen met het gebruik van de Dienst.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN EF ENGLISH LIVE, HAAR FUNCTIONARISSEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, DIRECTEUREN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (i) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, BEDRIJF OF WINST) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENST,  TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF TOEPASSINGSINHOUD VAN DERDEN TE GEBRUIKEN, ONGEACHT DE RECHTSTHEORIE, ONGEACHT OF EF LLS IS GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN RECHTSMIDDEL FAALT IN ZIJN WEZENLIJKE DOEL; (ii) TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT DE DIENST, APPLICATIES VAN DERDEN OF APPLICATIE-INHOUD VAN DERDEN DIE HOGER ZIJN DAN DE BEDRAGEN DIE JE IN DE VOORGAANDE DRIE MAANDEN AAN HET BEDRIJF HEBT BETAALD.

Niets in deze Voorwaarden verwijdert of beperkt de aansprakelijkheid van EF English Live voor fraude, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, voor zover toegestaan door de wet.

Je stemt ermee in EF English Live en haar gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle aansprakelijkheid, claims, kosten of schade die voortvloeien uit je gebruik van EF English Live of de Diensten of je schending van deze Voorwaarden.

Overige bepalingen

Je bent verantwoordelijk voor alle kosten die verbonden zijn aan de verbinding met de Site.

EF English Live kan de Voorwaarden of een deel ervan zonder beperkingen toewijzen. Je mag de Voorwaarden niet toewijzen, of je rechten onder deze licentie overdragen of in sublicentie geven aan derden.

Indien enige bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook of in welke mate dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele wijze invloed hebben op de overige bepalingen van de Voorwaarden, en de toepassing van die bepaling zal worden afgedwongen voor zover toegestaan door de wet.

Tenzij anders overeengekomen of vereist door dwingend recht, zijn deze Voorwaarden onderworpen aan de wetten van Zwitserland, ongeacht de keuze of conflicten van rechtsbeginselen. Verder gaan jij en EF LLS akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Zwitserland om elk geschil, elke vordering of elk conflict dat ontstaat in verband met deze Voorwaarden op te lossen. De Europese Commissie heeft een online platform voor geschillenbeslechting beschikbaar gesteld, dat je hier kunt openen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Als je een kwestie onder onze aandacht wil brengen, neem dan contact met ons op via tek@ef.com.

Je gaat ermee akkoord dat als EF LLS geen wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefent of afdwingt dat is opgenomen in de Voorwaarden (of waarvan EF LLS het voordeel heeft onder toepasselijke wetgeving), dit niet zal worden beschouwd als een formele verklaring van afstand van de rechten van EF LLS en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds beschikbaar zijn voor EF LLS.

Alle convenanten, overeenkomsten, verklaringen en garanties die in deze Voorwaarden worden gesloten, blijven van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden.